Logo Webboard ของ cmatthai


สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
THE COMMODITY MANAGEMENT ASSOCIATION OF THAILAND (CMAT)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หากท่านมีข้อสงสัย หรือปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ขอให้ท่านตั้งกระทู้คำถาม เพื่อทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ยินดีจะหาคำตอบ หรือชี้แจงให้ท่านทราบต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กลับสู่หน้ารวมหมวดหมู่
ขณะนี้คุณอยู่ที่บอร์ด[ ถาม-ตอบ ระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ด้านพัสดุ ]
  YimWhan Free Webboard ^_^        สมัครสมาชิก | สมาชิกเข้าเข้าสู่ระบบ
 
ค้นหาคำ
  ผู้ใช้งาน Online ขณะนี้ : 1 uip
  Page  [1] 2 3 4   Next >>