Logo Webboard ของ cmatthai
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
THE COMMODITY MANAGEMENT ASSOCIATION OF THAILAND (CMAT)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หากท่านมีข้อสงสัย หรือปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ขอให้ท่านตั้งกระทู้คำถาม เพื่อทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ยินดีจะหาคำตอบ หรือชี้แจงให้ท่านทราบต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กลับสู่หน้ารวมหมวดหมู่
ขณะนี้คุณอยู่ที่บอร์ด[ ถาม-ตอบ ระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ด้านพัสดุ ]
  YimWhan Free Webboard ^_^        สมัครสมาชิก | สมาชิกเข้าเข้าสู่ระบบ
 
ค้นหาคำ
  ผู้ใช้งาน Online ขณะนี้ : 1 uip
  Page  [1] 2 3 4   Next >>level หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน / ตอบ โพสต์ล่าสุด
   โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แนวข้อสอบ 15/0  13 ส.ค. 2559 14:51 น.
   โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปวช. การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ttt 32/0  29 พ.ค. 2559 13:21 น.
   โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ต ต๊ะ 30/0  20 พ.ค. 2559 17:40 น.
   สอบถามกรณีโรงพยาบาลของรัฐบาลขายยาให้คลินิกเอกชน atit 47/0  22 พ.ค. 2558 12:10 น.
   การทำถนนภายในหมู่เดียวกัน กก 79/0  4 มี.ค. 2558 10:00 น.
   การซื้อกระจกรองหน้าโต๊ะ พัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา 40/0  22 ก.พ. 2558 11:24 น.
   การจ้างเหมารถดดยสาร thungtor 22/0  17 ก.พ. 2558 15:28 น.
   ค่าสาธารณูปโภค พัสดุ 54/0  29 ม.ค. 2558 16:25 น.
   หลักประกันสัญญา กับวันที่ที่ทำสัญญา พัสดุโรงพยาบาล 94/0  24 พ.ย. 2557 12:27 น.
   การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง north 90/0  22 ต.ค. 2557 22:30 น.
   ปัญหาถามตอบ ufo 62/0  17 ต.ค. 2557 10:54 น.
   ผู้อำนวยการ ร.ร.กับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ครูแดง 63/0  15 ก.ย. 2557 15:57 น.
   ที่ download ระเบียบสำนักนายก พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ป๋ังคุง 95/0  24 ก.ค. 2557 11:25 น.
   การสงวนสิทธิ์การปรับ แหม่ม 133/1  16 ก.ค. 2557 10:32 น.
 ตอบโดย : โยกเยก
   การจัดจ้างทำตรายางชื่อ-ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ขวัญใจ 1008/25  8 ม.ค. 2558 10:06 น.
 ตอบโดย : cheap oakleys
   ไม่ค่อยมีท่านผู้รู้มาตอบเลยน่ะครับ กรกฏก 62/0  25 พ.ค. 2557 09:28 น.
   เสนอวันส่งของมากกว่าวันที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา cobra 137/2  6 ก.พ. 2558 15:36 น.
 ตอบโดย : Kanchana Thamsatjakul
   การแก้ไขสัญญาจ้าง ขอความกรุณาตอบด่วนนะคะ songpenong 145/2  17 มิ.ย. 2559 10:33 น.
 ตอบโดย : ข้อนี้ ผมไม่เข้าใจ
   การติดอากรแสตมป์โดยมีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับจ้าง อวยพร วรชิน 181/0  2 เม.ย. 2557 12:13 น.
   การลาหยุดของการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา Plao 356/1  25 มี.ค. 2557 14:06 น.
 ตอบโดย : ปนัดดา
   ถามเรื่องการจ่ายเงินเดือนการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (ลูกจ้าง) Plao 296/0  24 ม.ค. 2557 14:40 น.
   อยากทราบว่าอบต.จะทำทำสัญญาจ้างเหมารถตู้กับพนักงานจ้างของอบต.ได้หรือไม่ Dtai 305/1  24 ก.ค. 2557 11:21 น.
 ตอบโดย : ป๋องแป๋ง
   เหตุภัยพิบัติกับระยะเวลาชำรุดบกพร่อง รพีพร ตันประภาส 194/0  18 ต.ค. 2556 16:32 น.
   การตรวจรับงานสัญญาจ้างบริการงวดสุดท้ายของเดือนกันยายน SRN 313/0  4 ต.ค. 2556 08:09 น.
   การออกเลขพัสดุ carbopolnph 631/1  10 ก.ย. 2556 23:48 น.
 ตอบโดย : วายร้ายพัสดุ
   การสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษา thaibaron 324/0  7 มิ.ย. 2556 11:41 น.
   การซ่อมแซมระบบประปาให้กับหมู่บ้าน Nopmk40 353/0  29 พ.ค. 2556 15:26 น.
   การจำหน่ายพัสดุ พัสดุมือใหม่ 459/0  16 พ.ค. 2556 10:13 น.
   การกำหนด อายุของผลงาน พัสดุภูธร 420/0  13 ธ.ค. 2555 19:31 น.
   คณะกรรมควบคุมงานก่อสร้าง pp 310/0  21 พ.ย. 2555 14:48 น.
   จำนวนชั่วโมงขัดข้องของคอมพิวเตอร์ในสัญญาซื้อขาย 5555 406/0  17 พ.ย. 2555 10:06 น.
   ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 025879181 453/1  10 ก.ย. 2556 23:53 น.
 ตอบโดย : วายร้ายพัสดุ
   การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา sutepk 280/0  6 พ.ย. 2555 15:28 น.
   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กัลยา 592/0  29 ต.ค. 2555 14:23 น.
   อยากทราบประเภทพัสดุที่สามารถซื้อได้ครับ vespasing 474/0  11 ต.ค. 2555 09:51 น.
   บริษัทเปิดใหม่ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น 204/0  13 ก.ย. 2555 11:59 น.
   บอร์ดนี้มีไว้ทำไมมีปัญหาถามก็ไม่มีใครตอบ โดยเฉพาะสมาคมพัสดุทำไมไม่ตอบเลยยยย สมาชิกสามคมพัสดุ 224/0  26 ส.ค. 2555 12:02 น.
   ขอคำตอบวิธีการซื้อหรือการจ้าง อินทิรา 390/2  10 ก.พ. 2557 10:50 น.
 ตอบโดย : พัสดุบุรีรัมย์
   สอบถามวิธีการจำหน่ายครุภัณฑ์ไฟไหม้ รัชภูมิ 450/0  24 ก.ค. 2555 14:12 น.
   การจัดทำหนังสืออนุสรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 343/0  8 มิ.ย. 2555 16:47 น.
   การตีตราสาร(สลักหลังสัญญา) กระบุง 4556/4  25 ก.ย. 2557 15:53 น.
 ตอบโดย : บ้านนอกเข้ากรุง
   การนับวันที่จะครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง panida 610/1  14 ก.ค. 2555 17:18 น.
 ตอบโดย : ผ่านมา
   การยื่นซองสอบราคา dee 678/3  16 ส.ค. 2557 22:17 น.
 ตอบโดย : ผ่านมา
   ข้อบัญญัติตั้งไว้น้อยกว่าราคากลางที่กำหนด พัสดุ 414/0  9 มิ.ย. 2554 11:30 น.
   หลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว จะต้องจัดส่งเอกสารตั้งเบิกภายในกี่วัน ครูบ้านนอก 535/0  1 มิ.ย. 2553 10:03 น.
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำงานพัสดุ สุภชัย 580/0  11 ก.พ. 2553 11:16 น.
   สอบถามระยะเวลาการส่งประกาศสอบราคา มือใหม่ 550/0  27 ม.ค. 2553 00:56 น.
   พนักงานราชการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่ เกษตรตัวดำ 647/2  15 พ.ย. 2556 15:51 น.
 ตอบโดย : auditor
   หนังสือรับรองตราประทับบริษัท nat 1154/0  14 ม.ค. 2553 14:47 น.
   การซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ ss 493/0  24 ธ.ค. 2552 10:35 น.

สถานที่ตั้ง : 811 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตู้ ปณ.9  ปณฝ.บางกระบือ 10301
โทรศัพท์ 0-2244 8802-3  โทรสาร 0-2244-8802-3


จำนวนสมาชิกเว็บบอร์ดทั้งหมด : 205 ท่าน

 

กระทู้ปักหมุด |  = กระทู้ยอดนิยม | = กระทู้มาใหม่ | = กระทู้ใหม่ที่ตอบแล้ว
= หัวข้อกระทู้ที่มีภาพ | = กระทู้เก่า | = กระทู้เก่าที่ตอบแล้ว

บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010