Logo Webboard ของ pong-za


 

ประกาศค่ะ

ปิดบอร์ดนะคะ ไม่มีเวลาเลยค่ะ

แต่ข้อมูลเก่าๆยังคงอยู่

สามารถเข้าไป SAVE ได้ตามปกตินะคะ

แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ

ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
  หมวดหมู่ Webboard ของ : pong-za