ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  Rescue Club Thailand แนะนำหน่วยงานให้รู้จัก

  

  Topic : มาทำความรู้จัก \"มูลนิธิศีลธรรมสมาคม

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
ปุ้ม(RCT#203)
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
rescue2_0603@hotmail.com 125.27.4.158:192.168.18.75

  โพสต์เมื่อ : 14 ต.ค. 2550 13:36 น.

ประวัติการก่อตั้ง
                           เทวสถานองค์โป๊ยเชียนโจวชือและศีลธรรมสมาคม
               
การก่อตั้งองค์การกุศล (เม่งตั๊ว) ในประเทศไทยจากยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนและความศรัทธาแห่งสาธุชน เวลานี้ได้แผ่ขยายไปในส่วนของอำเภอและจังหวัดต่างๆ รวมแล้วมีถึง 51 เม่งตั๊ว(จากหนังสืออนุสรณ์ ปี พ.ศ. 2518 มี 32 เม่งตั๊ว) เป็นที่ประจักษ์กันทั่วประเทศเม่งตั๊ว เป็นองค์กรที่เข้มแข้งมากที่สุดองค์กรหนึ่ง ในด้านการสร้างสาธารณะกุศล และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม
             ภาพรวมของการก่อตั้งเม่งตั๊ว เริ่มแรกส่วนมากจัดงานล้างป่าช้าขึ้นก่อนพอแล้วเสร็จจากงานกุศลก็สร้างศาลหรือเทวสถานบูชาองค์โป๊ยเชียนโจ๊วซื่อ เพื่อให้ชาวบ้านได้อาศัยบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
             จากประวัติก่อนที่จะมาเป็นศีลธรรมสมาคม เริ่มต้นจาก งานล้าป่าช้า ของเม่งซิมตั๊ว  ซึ่งเริ่มจาก การล้างป่าช้าครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2472  ได้อัญเชิญกระถางธูปทอง (กิมโล้ว) ขององค์โป๊ยเซียนโจวซือ จากศาลเม่งเต็งเซี่ยงตั๊วศรีราชา มีผู้บริหารครั้งนั้น 13 ท่าน (ไม่สามารถแจ้งชื่อได้จากประวัติ) และสมัยก่อน อำเภอบ้านบึงยังมีสถาพทั่วไปเป็นป่า การสัญจรขาดพาหนะ ต้องเดินทางด้วยเท้าหรือม้า หากต้องการลำเลียงสินค้าก็ใช้เพียงเกวียนอย่างเดียว ไม่เช่นนั้นก็ต้องหาบ ในตลาดบ้านบึงร้านค้ามีไม่มากเป็นหลังคามุงจาก
             จากการล้างป่าช้าครั้งที่ 1 โดยคุณพ่อโต๊ะเท้า และทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจ มานะฟันฝ่าต่อความยากลำบาก และในคราวนั้นคุณพ่อโต๊ะเท้าได้บริจากที่ดิน 10 ไร่ ให้สร้างฮวงจุ้ยขนาดใหญ่ไว้บรรจุอัฐิศพไร้ญาติ จวบจนเดือนพฤษภาคม งานล้างป่าช้าครั้งที่ 1 ก็ได้เสร็จสิ้นลง
             หลังจากเสร็จงานล้าป่าช้าครั้งที่ 1 กระถางธูปองค์โป๊ยเซียนโจวชือ ได้ตั้งเป็นที่บูชาชั่วคราวไว้ที่โรงหีบอ้อย "เฮ้งฮงหลี" มีผู้คนไปเซ่นไหว้ไม่ขาดสาย แต่การเดินทางไม่สะดวยก คุณพ่อโต๊ะเท้ารู้ถึงปัญหานี้ได้เสนอยกที่ดิน จำนวน 1 ไร่ในกลางตลาดบ้านบึง เพื่อสร้างเทวสถาน "กั๊กเยี่ยงไท้" (เซียนซื่อไท้ในปัจจุบัน) ได้ฤกษ์ปี พ.ศ. 2475 เดือน 11 จีน ทำการก่อสร้าง ตอนนั้นเทวสถานเซียนซือไท้ นับว่าเป็นตึกคอนกรีตหลังแรกของตลาดบ้านบึง มีความโอ่อ่า สง่างาม ในขณะนั้นเป็นที่โจษขานของคนทั่วไป จวบจนปีต่อมา คุณพ่อโต๊ะเท้าได้จัดหาเทวรูปองค์โป๊ยเซียนโจ๊วซือซึ่งทำจากเครืองปั้นกังไสมาจากประเทศจีน เทวสถานเซียนไท้สร้างเสร็จ พ.ศ. 2476 ได้กำหนดวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 อัญเชิญเทวรูปองค์โป๊ยเซียนโจวซือขึ้นประดิษฐ์พร้อมกระถางธูป เป็นอันเสร็จพิธิงานอันยิ่งใหญ่นี้
               งานล้างป่าช้าของเม่งซิมตั๊ว ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2477 โดยการนำของเฮ้งฮงหลี (คุณพ่อโต๊ะเท้า) พร้อมผู้บริหารชุดเก่าก็ได้มีขึ้นอีก และครั้งนี้ก็ได้ความร่วมมือชาวอำเภอบ้านบึงเป็นอย่างดีเช่นเดิม  และเนื่องด้วยประชาชนในเขตอำเภอบ้านบึง สืบเชื้อสายจากชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ มากกว่า 80% จึงทำให้ขนบธรรมเนียบประเพณีจีน ได้ซึมซับอยู่ในอุปนิสัย และความเป็นอยู่ของชาวบ้านบึงโดยทั่วไป จึงมีประเพณีอีกประการหนึ่ง คือประเพณีกินเจ ซึ่งชาวบ้านบึงแต่ก่อนต้องเดินทางไปกินเจที่โรงเจ "เปาฮกตั๊ว" ที่ตัวจังหวัดชลบุรี มักมีอุปสรรคด้านการเดินทางที่ไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้สูงอายุจึงเริ่มมีการก่อตั้งโรงเจบ้วนฮกตั๊วขึ้นที่อำเภอบ้านบึง โดยการนำของคุณพ่อโต๊ะเท้า แซ่เฮง และคณะกรรมการขึ้นในปีกุน วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2478 เป็นปีแรกของประเพณีกินเจที่โรงเจบ้วนฮกตั๊ว 
                ปี พ.ศ. 2479 เดือน 11 จีน ได้ก่อตั้งฮุดก่าเสีย (เซี่ยงตึ้ง) ตั้งหน่วยงานสวดมนต์พิธีกรรม และวงดนตรีจีนในการทำกงเต็กตลอดถึงหน่วยงานเก็บศพไร้ญาติ บริจาคโลงศพ ฝึกฝนบุคลากรในส่วนต่างๆ ตอนนั้นชุมชนในบ้านบึงมีความเจริญขึ้นมากผู้คนและร้านค้ามีการขยายตัวมากขึ้นมีตลาด้านทิศตะวันออกสร้างขึ้นอีกแห่ง ชื่อว่าตลาดใหม่ หรือ ตลาดโอเจริญ ก็คึกคักผู้คนมากมาย การสัญจรนับว่าสะดวกดี งานด้านสาธาณกุศลก็รุดหน้าตามกาลเวลา มีการขยายงานเป็นสงเคราะห์กู้ภัยต่างๆ ช่วยเหลือผู้ยากไรทำถนน สร้างสะพาน ในขณะนั้นมีบุคคล 3 ท่าน คือ  
                 1. ล้อจงปู่ (กำนันไช้ฮวด)
                 2. เฮ้งคี่เว้ง (คุณเชวง เฮ้งตระกูล)
                 3. อึ้งจิงหยู
                 ทั้ง 3 ท่านรวมชื่อกันทำหนังสือขออนุญาติต่อทางราชการ ตั้งชื่อ "ท่งเสียงฮุดก่าเสีย" ในชื่อภาษาไทยว่า "ศีลธรรมสมาคม"  ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้รับอนุญาติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2488
                 ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีงานล้างป่าช้า ครั้งที่ 3 ขึ้น ครั้งนี้มีคณะกรรมการเพิ่ม อีก 8 ท่าน ซึ่ง 1 ในนั้นคือ ท่าน ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ รวมทั้งหมดของคณะกรรมการเป็น 27 ท่าน ประธานผู้บริหารคือ คุณพ่อโต๊ะเท้า ขณะนั้นตลาดบ้านบึงเจริญรุ่งเรืองมาก มีผู้ให้การสนับสนุนมากมายต่องานเม่งตั๊วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
                 ในปี พ.ศ. 2496 ก็ได้มีงานล้างป่าช้า ครั้งที่ 4 ขึ้น ขณะนั้นสภาพบ้านบึงในป่านับวันก็ยิ่งมีความเจริญมากขึ้น ถนนหนทางติดต่อกันเดินทางสะดวก คราวนี้มีคณะกรรมการเพิ่มขึ้น อีก 6 ท่าน รวมกับเดิม 27 ท่าน ดำเนินการเก็บรวบรวมอัฐิและกระดูกผู้ไรญาติ แล้วทำการฌาปนกิจ นับว่าเป็นการเผากระดูกครั้งแรกที่มีการล้าป่าช้ามา
และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนจิ้นฮั้วขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนและภาษาไทย เปิดโอกาสให้บุญ
               วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2500 คุณพ่อโต๊ะเท้าได้ถึงแก่กรรม คุณพ่ออำนาจ เนื่องจำนงค์(บิดาของ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์) ก็ชราภาพ ประกอบด้วยสุขภาพไม่แข็งแรงจึงขอลาออกจากงานด้านบริการสังคม เมื่อขาดผู้นำบริหารชั้นรองก็ระส่ำระสาย จึงได้เปิดประชุมหารือกัน ในที่สุด มีมติให้ใช้วิธิหย่อนบัตรเลือกตั้งกาชุดผู้บริหารสมาคม โดยมีกำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่ 31 กรกฏาคม 2501 (ในประวัติไม่ได้แจ้งว่าใครเป็นประธานในครั้งนี้)
                ปี พ.ศ. 2509 เป็นการล้าป่าช้าช้าที่ 5 ครั้งนี้ถือว่าเป็นงานอย่างมโหฬาร เนื่องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนชาวเม่งตั๊วกว่า 20 แห่ง นับว่าเป็นประวัติการณ์ของการล้าป่าช้าที่เคยจัดมา 
 ปัจจุบันศีลธรรมสมาคม เม่งซิมตั๊ว) มี ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ เป็นนายกสมาคม (ประธาน)


   Admin ลบความคิดเห็นนี้