Logo Webboard ของ blackcat  • • How to ? • •

  

  Topic : • • วิธี Download และติดตั้ง Font * • •

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3 4   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
blackcat

  
saszii_kiiz@hotmail.com 61.91.189.63

  โพสต์เมื่อ : 7 ต.ค. 2548 07:26 น.

  Read me  ♣

• • • • • • • • • • • • • •

◘ ความรู้เรื่องนี้กุก็มีไม่ค่อยมาก รู้แค่งูๆปลาๆ
◘ ไม่ได้อยากโชว์ฝีมือว่าตัวเองเก่ง(เพราะจริงๆกุก็ไม่เก่ง)แต่อยากให้คนที่ทำไม่เป็นแล้วอยากทำได้ทำเป็น
    เพราะของที่ทำเองจะรู้สึกภูมิใจและมีคุณค่ากว่าให้คนอื่นทำให้ (บางกรณีอ่านะ)
◘ ถ้าอยากรู้อะไรถามมาถ้า.. ตอบได้จะตอบ
◘ ถ้าตอบไม่ได้ ...ก็ขออภัย อย่างที่บอกตอนแรก กุมีความรู้ไม่มาก
◘ ลองทำมั่วๆบ้าง บางเรื่องก็เอามาจากหนังสือบ้าง เรียนรู้จากคนอื่นบ้าง 
    ก็ต้องขอบคุณ คนที่ให้ความรู้ชั้นด้วย
◘ ภาพจะสวยไม่สวยหรือออกมาในรูปแบบไหนไม่ใช้เพราะเพียงมีเทคนิคและ
    อุปกรณ์มากมายเท่านั้น (อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง) 
    แต่ข้อสำคัญจริงๆในการทำคือ ความคิด  ความตั้งใจ  และจินตนาการ ส่วนบุคคล

◘ ภาพประกอบ อิสุ่ย ทำเองกรุณา อย่าก็อบ   Admin ลบความคิดเห็นนี้