ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : แพทย์ชนบท คณะแพทยศาสตร์พระบรมชนก ม.มหิดล

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป พี่ตุ้ม บ.ช.91 ดาวเขียว

  202.28.62.245:unknown

  โพสต์เมื่อ : 11 ก.ย. 2548 11:43 น.

โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล

รายละเอียด

โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 96 คน
คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก : PI'10

1. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวนรับ 32 คน
จ.นครราชสีมา .......... 13 คน
จ.บุรีรัมย์ ................... 7 คน
จ.สุรินทร์ ................... 6 คน
จ.ชัยภูมิ ................... 6 คน

2. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวนรับ 32 คน
จ.นครสวรรค์ .................. 11 คน
จ.อุทัยธานี ................... 5 คน
จ.กำแพงเพชร ............... 8 คน
จ.พิจิตร ..................... 8 คน

3. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวนรับ 16 คน
จ.นครศรีธรรมราช ........... 10 คน
จ.สุราษฎร์ธานี ............... 2 คน
จ.ตรัง ............................ 2 คน
จ.พัทลุง ........................ 2 คน

4. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลราชบุรี จำนวนรับ 16 คน
จ.กาญจนบุรี ................. 3 คน
จ.ราชบุรี ................. 3 คน
จ.สุพรรณบุรี ................. 3 คน
จ.เพชรบุรี ................. 4 คน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ........... 3 คน

รวม ... 96 คน ...


 

การรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 ของ ม.มหิดล แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ

1. ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือระบบแอดมิชชั่น
ทั้งแอดมิชชั่นตรง 1,129 คน และแอดมิชชั่นกลาง 1,002 คน รวม 2,131 คน
โดยใช้คะแนน O-NET และ A-NET

2. ระบบโควตาของคณะต่างๆ ซึ่งจะต้องสมัครและสอบที่ มม.ดำเนินการเอง
เช่น โควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่รับรวม 901 คน
และโควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทอีก 96 คน

3. ระบบคัดเลือกในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ 207 คน
และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับ 123 คน


กำหนดการคัดเลือก ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล
( รวม โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 96 คน : PI'10 )
การสมัคร
ศึกษาข้อมูลระเบียบการสมัครใน www.mahidol.ac.th/muthai
download ใบสมัครได้จาก www.mahidol.ac.th/muthai
ส่งใบสมัครไปที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.สาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170
ค่าสมัครสอบ 450 บาท จ่ายค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ทางธนาณัติ

กำหนดการ
1. การรับสมัคร ............................. 3 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2548
2. ประกาศที่นั่งสอบ ...................... 25 พฤศจิกายน 2548
3. วันสอบข้อเขียน ........................ 10 ธันวาคม 2548
4. ประกาศผลข้อเขียน .................. 6 มกราคม 2549
5. ตรวจร่างกาย ............................ 22 มกราคม 2549
6. สอบสัมภาษณ์ ............................ 23 มกราคม 2549
7. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา .... 8 มีนาคม 2549
8. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ........... 6 กุมภาพันธ์ 2549
9. ส่งหลักฐานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อม GPAX ภายใน 31 มีนาคม 2549
10.มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ สกอ. . 5 เมษายน 2549

วิชาสามัญที่สอบ
10 ธันวาคม 2548
08.30 – 10.00 น คณิตศาสตร์ 1
10.30 – 12.00 น เคมี
13.00 – 14.30 น ฟิสิกส์
15.00 – 16.30 น ชีววิทยา


 

Q : แพทย์ PI เนี่ยเป็นยังไงหรอคะ ?
A : แพทย์ PI หรือชื่อเต็มๆ คือ
"คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก"
( The Faculty of Medicine Praboromarajchanok Institute : PI )
ซึ่งเป็นแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
( The Collaborative to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD )
โดยเปิดรับนักศึกษา ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 รุ่น
( ปี 49 = PI รุ่นที่ 10 พอดี )

ลักษณะพิเศษของโครงการ
1. คัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ให้เรียน (ชั้นคลินิค) ในภูมิภาคและให้กลับมาทำงานที่ภูมิฃำเนาเดิม
2. กระจายโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาชีพแพทย์มากขึ้น
3. การเรียนการสอน
3.1 การศึกษาระดับเตรียมแพทย์และพรีคลินิคชั้นปีที่ 1-3 โดยจะใช้เวลาเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ปี
(ศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล) แพทย์ปรีคลินิค 2 ปี (คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท)
3.2 การศึกษาระดับคลินิค ชั้นปีที่ 4-6 จะศึกษาและฝึกงานภายใต้ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค
ในโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์


 

Q: แพทย์ PI เนี่ย ทำงานที่ไหน?
A : เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในภูมิลำเนาเดิมไม่น้อยกว่า 3 ปี
( ... ไม่ต้องจับฉลาก กลับไปใช้ทุนที่รพ.ในจ.ภูมิลำเนา )

ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยต้องเรียนจบหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมอย่างต่ำ 252 หน่วยกิต
นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องทำสัญญากับสถาบันพระบรมราชชนกในฐานะตัวแทนของรัฐบาล
โดยจะยินดีทำงานให้กับรัฐบาลตามที่ได้รับการจัดสรรเมื่อจบการศึกษาแพทย์แล้ว
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในภูมิลำเนาเดิมไม่น้อยกว่า 3 ปี
หากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ จะต้องชดใช้ทุนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขตามที่กำหนด


 

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอยากเข้าเรียนคณะ PI แต่ไม่ได้อยู่ในจ.พื้นที่รับสมัคร ไม่ต้องเสียใจคับน้อง
ซึ่งถ้าน้องสนใจโครงการแพทย์ชนบทล่ะก็ ยังมีอีกหลายสถาบันที่เปิดรับโครงการนี้

แพทย์ชนบท หรือ แพทย์CPIRD ( อ่านว่า ซี-เพิร์ด )
แล้วมันคืออะไรล่ะ ..........

มันก็คือ แพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
( The Collaborative to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD )
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับ
ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการนี้ขึ้น
เป้าหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ( พ.ศ. 2538 – 2547 )
ต่อมาขยายเพิ่มอีก 2 ปี ( พ.ศ. 2538 – 2549 )
และตอนนี้ก็เห็นชอบว่าจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปอีก 10 ปี ( พ.ศ. 2547 – 2556 )
โดยใช้ชื่อโครงการต่อว่า
" โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท "
ซึ่งก็คือโครงการเดิมแต่ขยายเวลาออกไป นั่นเอง
บางคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงมีโครงการนี้
เพราะว่าประเทศไทยประสบปัญหาขากแคลนแพทย์ในชนบทจำนวนมากและรุนแรงขึ้นตามลำดับ
ประชาชนต้องการการดูแลรักษามากขึ้น
แต่แพทย์จำนวนมากต้องการทำงานในกรุงเทพฯและในเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
อีกทั้งสถานพยาบาลเอกชนยังดึงดูดแพทย์จากภาครัฐในชนบทไปมากอีกด้วย

พูดมาตั้งนาน แล้วรู้ป่ะว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง
คือ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 7 สถาบัน คือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น้องๆ คนไหนสนใจ อยากเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพวกพี่ๆแพทย์ CPIRD
สามารถสอบถามรายระเอียดได้ที่สถาบันแพทย์ทั้ง7แห่ง
ซึ่งจะต้องศึกษาเกี่ยวกับโควตาจังหวัดของแต่ละสถาบันให้ดีๆนะคับ ไม่งั้นจะพลาดได้   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  30 ส.ค. 2556 12:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Janeji'ra

 janejiranaka@hotmail.co.th 49.230.166.109:10.222.223.216

   1ใครเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทคะ 2 ถ้าน้องสอบศึกษาต่อในคณะ PI ในปีการศึกษา 2557 น้องจะเป็นรุ่นที่เท่าไร ขอบคุณค่ะ

 


  21 ม.ค. 2557 13:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป seg

  36.248.162.70

   gucci fundada en 1868 por Florentine Ariosto Jones, un ingeniero estadounidense y relojero , ya ha establecido una relación de cooperación con 12 º Festival de Cine de Tribeca de renombre mundial que se celebrará en abril de 2013. zapatos gucci 2013, la internacionalmente prestigiosa marca de relojes , es de hecho de la mano con la industria fílmica . Los héroes de películas como Wall Street, Red y El legado de Bourne todos llevaban lujo zapatos gucci hombre 2012 relojes aspecto decente y fascinante. Usted inclinan a comprar uno de esos relojes más populares para subrayar su nobleza y decentness , ¿verdad ? En nuestra tienda , 1:01 relojes nike venezuela grado pueden hacerle satisfecho nike free. Recepción usted viene a esta salida en línea y comprar zapatos gucci réplica ! Sin lugar a dudas , cada detalle de reloj de diseño de imitación aquí es comparable con el modelo auténtico. Además del aspecto mencionado , consideramos que los precios bajos de todos los relojes de réplica nike venezuela tiendas en este sitio web son satisfactorios para usted. Haga compras para las réplicas ipad mini cases,ipad mini 2 case,ipad mini cover,ipad mini covers,ipad mini 2 cases de relojes baratos para la venta , por favor !

 


  21 ม.ค. 2557 13:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rh

  36.248.162.70

   gucci fundada en 1868 por Florentine Ariosto Jones, un ingeniero estadounidense y relojero , ya ha establecido una relación de cooperación con 12 º Festival de Cine de Tribeca de renombre mundial que se celebrará en abril de 2013. zapatos gucci 2013, la internacionalmente prestigiosa marca de relojes , es de hecho de la mano con la industria fílmica . Los héroes de películas como Wall Street, Red y El legado de Bourne todos llevaban lujo zapatos gucci hombre 2012 relojes aspecto decente y fascinante. Usted inclinan a comprar uno de esos relojes más populares para subrayar su nobleza y decentness , ¿verdad ? En nuestra tienda , 1:01 relojes nike venezuela grado pueden hacerle satisfecho nike free. Recepción usted viene a esta salida en línea y comprar zapatos gucci réplica ! Sin lugar a dudas , cada detalle de reloj de diseño de imitación aquí es comparable con el modelo auténtico. Además del aspecto mencionado , consideramos que los precios bajos de todos los relojes de réplica nike venezuela tiendas en este sitio web son satisfactorios para usted. Haga compras para las réplicas ipad mini cases,ipad mini 2 case,ipad mini cover,ipad mini covers,ipad mini 2 cases de relojes baratos para la venta , por favor !

 


  12 ก.พ. 2558 12:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Coach Factory Outlet Online Store

 evisxirmtmv@gmail.com 27.153.168.182

   [url=http://scas.acad.bg/coach/]Coach Factory Outlet Online Store[/url]
[url=http://scas.acad.bg/lv/]Louis Vuitton Outlet Store Online[/url]
[url=http://scas.acad.bg/coach/]Coach Factory Outlet Online Store[/url]
[url=http://gameovercycles.pl/wp-admin/]Cheap Oakley Sunglasses Online[/url]
[url=http://scas.acad.bg/coach/]Coach Outlet Factory Online[/url]
[url=http://scas.acad.bg/lv/]Louis Vuitton Outlet Store Online[/url]
[url=http://gameovercycles.pl/wp-admin/]Cheap Oakley Sunglasses Online[/url]
[url=http://scas.acad.bg/lv/]Louis Vuitton Handbags Outlet Online[/url]

 


  12 ก.พ. 2558 13:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Coach Factory Sales Online

 umlmdkvrroz@gmail.com 110.85.126.126

   Coach Factory Sales Online
Coach Factory Outlet Online Store Sale
Coach Factory Online Clearance Sale
Coach Factory Store Sales
Coach Factory Store Sale

 


  12 ก.พ. 2558 21:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Petit Sac ? Main Longchamp

 qmrpcdfbjft@gmail.com 27.150.202.170

   Pour f?ter en beaut? les 20 ans du sac Le Pliage, Longchamp vous propose de vous immerger dans son histoire. A travers notamment un mini-site et un livre.
Petit Sac ? Main Longchamp
Sac ? Main Longchamp
Sacs ? Main Longchamp
Sacs ? Main Longchamp
Sac ? Main Longchamp

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010