ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : แพทย์ชนบท คณะแพทยศาสตร์พระบรมชนก ม.มหิดล

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป พี่ตุ้ม บ.ช.91 ดาวเขียว

  202.28.62.245:unknown

  โพสต์เมื่อ : 11 ก.ย. 2548 11:43 น.

โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล

รายละเอียด

โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 96 คน
คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก : PI'10

1. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวนรับ 32 คน
จ.นครราชสีมา .......... 13 คน
จ.บุรีรัมย์ ................... 7 คน
จ.สุรินทร์ ................... 6 คน
จ.ชัยภูมิ ................... 6 คน

2. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวนรับ 32 คน
จ.นครสวรรค์ .................. 11 คน
จ.อุทัยธานี ................... 5 คน
จ.กำแพงเพชร ............... 8 คน
จ.พิจิตร ..................... 8 คน

3. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวนรับ 16 คน
จ.นครศรีธรรมราช ........... 10 คน
จ.สุราษฎร์ธานี ............... 2 คน
จ.ตรัง ............................ 2 คน
จ.พัทลุง ........................ 2 คน

4. ศูนย์ MEC โรงพยาบาลราชบุรี จำนวนรับ 16 คน
จ.กาญจนบุรี ................. 3 คน
จ.ราชบุรี ................. 3 คน
จ.สุพรรณบุรี ................. 3 คน
จ.เพชรบุรี ................. 4 คน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ........... 3 คน

รวม ... 96 คน ...


 

การรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 ของ ม.มหิดล แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ

1. ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือระบบแอดมิชชั่น
ทั้งแอดมิชชั่นตรง 1,129 คน และแอดมิชชั่นกลาง 1,002 คน รวม 2,131 คน
โดยใช้คะแนน O-NET และ A-NET

2. ระบบโควตาของคณะต่างๆ ซึ่งจะต้องสมัครและสอบที่ มม.ดำเนินการเอง
เช่น โควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่รับรวม 901 คน
และโควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทอีก 96 คน

3. ระบบคัดเลือกในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ 207 คน
และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับ 123 คน


กำหนดการคัดเลือก ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมหิดล
( รวม โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 96 คน : PI'10 )
การสมัคร
ศึกษาข้อมูลระเบียบการสมัครใน www.mahidol.ac.th/muthai
download ใบสมัครได้จาก www.mahidol.ac.th/muthai
ส่งใบสมัครไปที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.สาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170
ค่าสมัครสอบ 450 บาท จ่ายค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ทางธนาณัติ

กำหนดการ
1. การรับสมัคร ............................. 3 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2548
2. ประกาศที่นั่งสอบ ...................... 25 พฤศจิกายน 2548
3. วันสอบข้อเขียน ........................ 10 ธันวาคม 2548
4. ประกาศผลข้อเขียน .................. 6 มกราคม 2549
5. ตรวจร่างกาย ............................ 22 มกราคม 2549
6. สอบสัมภาษณ์ ............................ 23 มกราคม 2549
7. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา .... 8 มีนาคม 2549
8. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ........... 6 กุมภาพันธ์ 2549
9. ส่งหลักฐานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อม GPAX ภายใน 31 มีนาคม 2549
10.มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อให้ สกอ. . 5 เมษายน 2549

วิชาสามัญที่สอบ
10 ธันวาคม 2548
08.30 – 10.00 น คณิตศาสตร์ 1
10.30 – 12.00 น เคมี
13.00 – 14.30 น ฟิสิกส์
15.00 – 16.30 น ชีววิทยา


 

Q : แพทย์ PI เนี่ยเป็นยังไงหรอคะ ?
A : แพทย์ PI หรือชื่อเต็มๆ คือ
"คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก"
( The Faculty of Medicine Praboromarajchanok Institute : PI )
ซึ่งเป็นแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
( The Collaborative to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD )
โดยเปิดรับนักศึกษา ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 รุ่น
( ปี 49 = PI รุ่นที่ 10 พอดี )

ลักษณะพิเศษของโครงการ
1. คัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ให้เรียน (ชั้นคลินิค) ในภูมิภาคและให้กลับมาทำงานที่ภูมิฃำเนาเดิม
2. กระจายโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาชีพแพทย์มากขึ้น
3. การเรียนการสอน
3.1 การศึกษาระดับเตรียมแพทย์และพรีคลินิคชั้นปีที่ 1-3 โดยจะใช้เวลาเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ปี
(ศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล) แพทย์ปรีคลินิค 2 ปี (คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท)
3.2 การศึกษาระดับคลินิค ชั้นปีที่ 4-6 จะศึกษาและฝึกงานภายใต้ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค
ในโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์


 

Q: แพทย์ PI เนี่ย ทำงานที่ไหน?
A : เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในภูมิลำเนาเดิมไม่น้อยกว่า 3 ปี
( ... ไม่ต้องจับฉลาก กลับไปใช้ทุนที่รพ.ในจ.ภูมิลำเนา )

ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยต้องเรียนจบหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมอย่างต่ำ 252 หน่วยกิต
นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องทำสัญญากับสถาบันพระบรมราชชนกในฐานะตัวแทนของรัฐบาล
โดยจะยินดีทำงานให้กับรัฐบาลตามที่ได้รับการจัดสรรเมื่อจบการศึกษาแพทย์แล้ว
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในภูมิลำเนาเดิมไม่น้อยกว่า 3 ปี
หากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ จะต้องชดใช้ทุนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขตามที่กำหนด


 

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอยากเข้าเรียนคณะ PI แต่ไม่ได้อยู่ในจ.พื้นที่รับสมัคร ไม่ต้องเสียใจคับน้อง
ซึ่งถ้าน้องสนใจโครงการแพทย์ชนบทล่ะก็ ยังมีอีกหลายสถาบันที่เปิดรับโครงการนี้

แพทย์ชนบท หรือ แพทย์CPIRD ( อ่านว่า ซี-เพิร์ด )
แล้วมันคืออะไรล่ะ ..........

มันก็คือ แพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
( The Collaborative to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD )
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับ
ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทำโครงการนี้ขึ้น
เป้าหมาย ในระยะเวลา 10 ปี ( พ.ศ. 2538 – 2547 )
ต่อมาขยายเพิ่มอีก 2 ปี ( พ.ศ. 2538 – 2549 )
และตอนนี้ก็เห็นชอบว่าจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปอีก 10 ปี ( พ.ศ. 2547 – 2556 )
โดยใช้ชื่อโครงการต่อว่า
" โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท "
ซึ่งก็คือโครงการเดิมแต่ขยายเวลาออกไป นั่นเอง
บางคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงมีโครงการนี้
เพราะว่าประเทศไทยประสบปัญหาขากแคลนแพทย์ในชนบทจำนวนมากและรุนแรงขึ้นตามลำดับ
ประชาชนต้องการการดูแลรักษามากขึ้น
แต่แพทย์จำนวนมากต้องการทำงานในกรุงเทพฯและในเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
อีกทั้งสถานพยาบาลเอกชนยังดึงดูดแพทย์จากภาครัฐในชนบทไปมากอีกด้วย

พูดมาตั้งนาน แล้วรู้ป่ะว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง
คือ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 7 สถาบัน คือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น้องๆ คนไหนสนใจ อยากเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพวกพี่ๆแพทย์ CPIRD
สามารถสอบถามรายระเอียดได้ที่สถาบันแพทย์ทั้ง7แห่ง
ซึ่งจะต้องศึกษาเกี่ยวกับโควตาจังหวัดของแต่ละสถาบันให้ดีๆนะคับ ไม่งั้นจะพลาดได้   Admin ลบความคิดเห็นนี้