ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  Laksi Church

  

  Topic : มาร์ติน ลูเธอร์.....นักปฏิรูปศาสนาคริสต์ นิกาย โปรแตสแตนท์

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
mylove
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
bgjack1@hotmail.com 117.47.36.227

  โพสต์เมื่อ : 13 ธ.ค. 2550 14:37 น.  

มาร์ติน  ลูเธอร์

 

นักปฏิรูปศาสนาคริสต์ นิกาย โปรแตสแตนท์

 

มาร์ติน ลูเธอร์ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1483 และตายในปี ค.ศ. 1546 แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตาม  แต่ชีวประวัติของเขาก็ยังไม่หมดความซาบซึ้ง และน่าตื่นเต้นไปเลย   เขาเกิดมาในฐานะเป็นบุตรของกรรมกร บ่อถ่านหินที่ยากจน แต่กลับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นของชาติ   และเป็นคริสตศาสนิกชนชั้นผู้นำ อิทธิพลของเขาไม่เพียงแต่ทำให้ทวีปยุโรป ในสมัยของเขาตื่นเต้นเท่านั้น   แต่ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ เขาเป็นผู้นำคนแรกของการปฎิรูปฝ่ายโปรแตสเเตนท์ ทั้งนี้เพราะเขาได้รับการศึกษาสูง ประกอบกับมีความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในศาสนา   หนังสือของเขาซึ่งผลิตออกจากเครื่องพิมพ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ๆ ในสมัยนั้น   จึงได้แพร่หลายไปทั่วภาคตะวันตก   กล่าวกันว่าเขาทำงานมากเท่ากับงานของคนห้าคนรวมกัน

           

            เขามีชื่อเสียงเด่นเพราะทำงาน 4 อย่างสำเร็จ

1.เขาแปลพระคัมภีร์ออกเป็นภาษาเยอรมัน  หนังสือที่เขาแต่งขึ้นเป็นแบบฉบับ และมาตรฐานของ

การประพันธ์ในภาษาเยอรมันแตกฉานและเป็นผู้วาง หลักเกณฑ์การประพันธ์ของภาษานั้น  เหมือนกับเชคสเปียร์วางหลักเกณฑ์ในภาษาอังกฤษ

            2.อิทธิพลของเขาที่มีอยู่กับครอบครัวของชาวเยอรมัน  ไม่อาจลบเลือนไปเสียได้ เขาได้วางตัวอย่างการเป็นสามีที่ดี  และการเป็นบิดาที่เต็มไปด้วยความรัก  ความพอใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของเขา

            3.เขานิยมการเล่นดนตรี เขียนบทเพลงสรรเสริญ  และส่งเสริมให้ใช้บทเพลงในการนมัสการของศาสนาคริสเตียน

            4.งานชิ้นสำคัญที่สุดก็คือการปฏิรูปความเชื่อและพิธีนมัสการในคริสตจักร  เขาเป็นผู้ตั้งนิกายโปรเเตสแตนท์คนสำคัญ  คือได้เป็นผู้นำเอาการนมัสการและการปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียนสมัยแรกกลับมาใช้อีกโดยมีแนวความคิดสำคัญ 2 ประการคือ

 (ก)มนุษย์ทุกคนเข้าเฝ้าพระเจ้าได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องมีพระหรือคนกลางติดต่อให้ และ

(ข)มนุษย์จะได้รับความชอบธรรมเพราะความเชื่อ

           

            มาร์ติน ลูเธอร์เป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน  มีความกล้าหาญอย่างยอดเยี่ยม  เป็นนักโต้วาทีที่เผ็ดร้อน  เข้มงวดต่อศัตรู  และยังใจเมตตาต่อบุคคลธรรมดาสามัญและต่อเด็กเล็กๆ  เขามักจะชอบร้องเพลงคริสต์มาสเพราะๆ ที่แต่งขึ้นเองให้เด็กฟ้ง  แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำที่สามารถกล้าแกร่งและอดทน  เอาชนะอุปสรรคนานาประการจนประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปศาสนา  มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก   Admin ลบความคิดเห็นนี้