Logo Webboard ของ nongnoom1944
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  น่ารู้ และ น่าคิด

  

  Topic : เทวดาเสวยอายุ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
nongnoom1944

  
nongnoom1944@hotmail.com 222.123.137.214

  โพสต์เมื่อ : 2 ก.ย. 2550 17:27 น.

เทวดาเสวยอายุ
และหลักการนับ


   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  2 ก.ย. 2550 20:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nongnoom1944

  
nongnoom1944@hotmail.com 222.123.150.35

  

1 เป็นดาวอาทิตย์ดาวพลังความเชื่อมั่น
2 เป็นดาวจันทร์ดาวพลังแห่งจินตนาการ
3 เป็นดาวอังคารดาวพลังแห่งความกล้าหาญชาญชัย
4 เป็นดาวพุธพลังแห่งดาวสติปัญญา
5 เป็นดาวพฤหัสบดีพลังแห่งปัญญาปัญญาทางธรรมะ
6 ดาวศุกร์แห่งศิลปะวิทยาการ
7 ดาวเสาร์ดาวพลังแห่งทุกข์โศก
8 ดาวราหูพลังแห่งความลุ่มหลงมัวเมา
9 ดาวเกตุพลังแห่งความลึกลับ

เทวดาเสวยอายุ
พระแต่ละองค์ จะผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลเรา หรือ ที่เรียก ว่า เทวดเสวยอายุ
โดยจะเริ่มจาก พระในวันที่ ตัวเราเองเกิด ก่อน เช่น เกิด วันจันทร์ ก็ จะเป็นพระจันทร์ เสวยอายุ ก่อน จนครบ กำหนด อายุ

วันอาทิตย์ - พระอาทิตย์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 6 ปี

วันจันทร์ - พระจันทร์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 15 ปี

วันอังคาร - พระอังคาร เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 8 ปี

วันพุธ - พระพุธ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 17 ปี

วันเสาร์ - พระเสาร์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 10 ปี

วันพฤหัส - พระพฤหัส เสวยอายุ ตั้งแต่เกิด ถึง 19 ปี

วันพุธ กลางคืน - พระราหู เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 12 ปี

วันศุกร์ - พระศุกร์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 21 ปี


หมุนเวียนไป
พระอาทิตย์ 6-พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-
พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17- ไปเรื่อยๆถึง 108 ปี

ไม่ได้นับข้าม วัน นะ ตามดวง ให้ นับเริ่มจาก วันที่เราเกิด แล้ว พอผ่านช่วง อายุเสวย
ของพระประจำวันของตัวเองแล้วให้ เริ่มนับในวันถัดไป ตามลำดับ ด้านบน เช่น
เกิด วันศุกร์ เมื่อครบ 21 ปี แล้ว พระอาทิตย์ จะเข้ามาดูแลต่อ อีก 6 ปี แล้วเป็นพระจันทร์
มาดูแล ต่อ อีก 15 ปี นับวนตามด้านบน ไปเรื่อยๆ จนครบ 108 ปี
หาก อายุเกิน หนึ่งร้อยแปดปีไปแล้ว พระเกตุ จะเป็นเทวดาเสวยอายุ ต่ออีก 9 ปี
เกินจากนี้ผมไม่ทราบ 555 ใครทราบบอกมั่ง


*****************
มหาทักษา เป็นเรื่องของ เทวดา เสวยอายุ หรือพระเคราะห์ เสวยอายุ ซึ่งนัก โหราศาสตร์
นำมาแก้ไข ชะตาชีวิต ให้กับลูกค้า มนุษย์ทุกคน มีกรรมเป็นของตนเอง ไม่มีใครหลีกหนีได้พ้น
แต่เราสามารถทำให้กรรมนั้นเบาบางลงได้ พวกเราคงเคยชินกับคำว่า "พระศุกร์เข้าพระเสาร์
แทรก" แต่อาจไม่ทราบความหมาย คำว่า พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกหมายถึง พระศุกร์ได้เข้า
เสวยอายุ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วพระเสาร์คู่ศัตรู เข้ามาแทรก ทำให้เกิดจุดแตกหักของ
ชีวิต แต่ถ้าเรามีการบูชา พระเคราะห์ ที่เข้า เสวยอายุ ของเราเป็นอย่างดี อะไรก็เข้ามาแทรก
ไม่ได้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้กับท่านที่บังเอิญ มีโอกาสได้เข้ามาอ่าน โปรดทำความเข้าใจ
แล้วนำไปปฏิบัติ วิธีนี้ เป็นวิธีที่ ครูบาอาจารย์ทาง โหราศาสตร์ ได้แนะนำให้ลูกค้าของท่าน
มาแต่โบราณกาล

หลักของ มหาทักษา จะขึ้นอยู่กับว่า ท่านเกิดวันอะไร แล้วในแต่ละปี จะมีดาวอะไรจรเข้ามา เสวยอายุ ท่าน ให้ท่านคลิก ไปดูรายละเอียด ของวันที่ท่านเกิด และ พระประจำวัน เมื่อท่านทราบแล้ว ให้ท่านทำพิธีรับ พระเคราะห์ ดังนี้

สมมุติตัวอย่าง ท่านเกิดวันจันทร์ อายุ 35 ช่วงนี้ท่านมีพระพุธ เสวยอายุ ของท่าน ก็ให้ท่านทำพิธีรับ พระพุธ

1. ให้บูชาพระประจำวันพุธ (ปางอุ้มบาตร) ที่ผ่านการปลุกเสกแล้ว เมื่อนำกลับมาบ้าน
แล้วเขียนข้อความเหล่านี้ วางไว้ใต้ฐานพระ

" ข้าพเจ้า ............เกิดวัน.....จันทร์...... อายุย่าง ....35... ปี พระเคราะห์ ที่เข้ามา
เสวยอายุ คือ ....พระพุธ ...เข้ามา เสวยอายุ ตั้งแต่ปี...... ถึง ......ขอให้ความเป็น
สิริมงคลต่างๆจงบังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า (อยากขออะไรก็เขียนลงไป) "

เขียนเสร็จ ให้จุดธูปจำนวน
17ดอก (ตามกำลัง พระเคราะห์ ที่เข้ามา เสวยอายุ
ในที่นี้พระพุธ มีกำลัง = 17) กล่าวคำบูชาว่า
"ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท " 17 ครั้ง
หลังจากนั้นก็ขอพร ........ เป็นอันเสร็จพิธี

2. ปล่อยชีวิตสัตว์ อะไรก็ได้ ตามกำลังพระพุธ ในที่นี้สมมุติว่าจะปล่อยปลาไหล
ก็ปล่อยปลาไหล 17 ตัว

3. ถวายสังฆทาน 1 ชุด

หลังจากทำพิธีรับ พระเคราะห์ แล้ว ในแต่ละวัน ถ้ามีโอกาสทำได้อย่างสม่ำเสมอ
ก็ให้สวดบูชา อาจจะจุดธูปหรือไม่ก็ได้ ตามแต่สะดวก แต่ถ้าจะจุด ก็จุดแค่ 3 ดอกแล้ว
กล่าวคำบูชา 17 ครั้ง ทำอย่างนี้ไปทุกวัน จนกว่า จะถึงวันที่มี พระเคราะห์ ดวงอื่นมา
เสวยอายุ ก็ให้ทำพิธีรับ พระเคราะห์ ดวงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

************************


 

 


  2 ก.ย. 2550 20:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nongnoom1944

  
nongnoom1944@hotmail.com 222.123.150.35

  

บางวันและบางเรื่อง ที่น่าอ่าน
วันอังคาร ปางไสยาสน์

บุคคลที่เกิดในวันอังคาร หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวอังคารนั้น ท่านว่าเป็นคนกล้า คือกล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ โผงผาง ไม่กลัวใคร มักแข็ง ไม่นุ่มนวล ด้วยดาวอังคารในทางโหราศาสตร์นั้น จัดเป็น "ดาวฆาต" หรือ "ดาวมรณะ" เป็นดาวเกี่ยวกับสงคราม อุบัติเหตุ การทหาร ดังนั้นโบราณาจารย์ท่านจึงจัดให้ พระปางไสยาสน์ ซึ่งมีพระอิริยาบถประทับนอนบนเตียง หรือ อาสนะ โดยมีพุทธบรรทมแบบ "สีหไสยา" หรือ "การนอนแบบพระยาราชสีห์" (ก็สิงโตน่ะแหละ) คือ นอนตะแคงขวา พระหัตถ์ขวาหนุนพระเศียรตั้งขึ้น ๔๕ องศา พระบาททั้งสองซ้อนกัน โดยมีพระบาทซ้ายซ้อนพระบาทขวา เหยียดพระวรกายตรง โดยทอดพระกรข้างซ้ายแนบลำพระองค์ (ลำตัว) เป็นพระประจำวัน
เหตุที่นำพระพุทธรูปปางนี้ เป็นปางสำหรับผู้เกิดวันอังคารนั้น มีนัยยะที่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลได้ ๒ นัย คือ ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ นั้น พระพุทธองค์ทรงให้พระอานนท์ ปูลาดพระบรรทมเหนืออาสนะระหว่างต้นรังคู่ ทรงประทับบรรทมแบบสีหไสยา โปรดสุภัททะปริพาชกเป็นองค์สุดท้าย กล่าว"ปัจฉิมโอวาท" แล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ส่วนอีกนัยหนึ่งนั้น ทรงโปรด "อสุรินทราหู" หรือ ที่เราท่านรู้จักกันดีในนาม "พระราหู" ด้วยพระอริยาบถแบบสีหไสยานี้ มาถึงตอนนี้หลายท่านทีเดียว แทบจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาก่อน เอาละผมจะเว้าให้ฟังโดยละเอียดทีเดียว

ในสมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในพระนครสาวัตถีครั้งนั้น อสุรินทราหู อุปราชแห่งท้าวเวปจิตติ อสุรบดินทร์ผู้ครองอสูรพิภพ ได้สดับคำสรรเสริญถึงพระเกียรติคุณของพระบรมศาสดาจากสำนักเทพยดาทั้งหลายว่า "พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงเพียบพร้อมไปด้วยวิชชาและจรณะ ทรงรู้แจ้งโลก" เมื่ออสุรินทราหู ได้ฟังแล้ว ก็มีความปรารถนาใคร่ที่จะได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่มาหวนคำนึงว่า "พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นมนุษย์มีพระวรกายที่เล็ก ถ้าเราจะไปเฝ้าก็ต้องก้มลงมอง เป็นความลำบากมาก ซึ่งตัวเราเองก็ไม่เคยก้มเศียรให้แก่ใคร" เมื่ออสุรินทราหูได้หวนคำนึงด้วยประการดังนี้แล้ว ก็ระงับการที่จะไปเฝ้าพระบรมศาสดา

แต่ครั้นได้เห็นเหล่าเทพยดาทั้งหลาย ที่พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นจำนวนมาก ๆ ความคิดที่จะไปเฝ้าก็เกิดขึ้นอีก ทั้งยังได้ทราบพระคุณสมบัติของพระบรมศาสดาว่า "พระองค์ทรงมีพระพักตร์เบิกบานเสมอ ทรงมีการปฏิสันถารอันดี" ดังนั้น ณ เพลาราตรีหนึ่ง อสุรินทราหูจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับ ก่อนที่อสุรินทราหูจะไปเฝ้านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณเป็นอย่างดี ทั้งทรงทราบถึงความในใจของอสุรินทราหูด้วย ทรงรับสั่งแก่พระอานนท์ว่า "ดูกร อานนท์ เธอจงจัดสถานที่รับรองที่บริเวณพระคันธกุฏีอันเป็นสถานที่กว้างใหญ่ เธอจงลาดบรรจถรณ์ของตถาคตไว้ ณ ที่นั้นด้วยตถาคตจะนอนรอรับอสุรินทราหู เพื่อให้โอกาสแก่อสุรินทราหูได้เห็นตถาคตอย่างใกล้ชิดและถนัดชัดเจน"

ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จบรรทม ณ พระแท่นที่ประทับ ทรงกระทำปาฏิหาริย์ เนรมิตพระวรกายให้ใหญ่กว่ากายของอสุรินทราหูหลายเท่า ซึ่งพระรูปนี้จะปรากฎเฉพาะแต่อสุรินทราหูแต่ผู้เดียวเท่านั้น เมื่อได้เวลา อสุรินทราหูก็เข้าไปเฝ้า ครั้นเห็นพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจ กล่าวคือ แม้แต่เพียงพระบาททั้งสองข้างที่ซ้อนกันอยู่ ก็สูงและใหญ่กว่าตนเสียอีก อสุรินทราหูได้เข้าไปใกล้แล้ว ถวายอภิวาท แทนที่จะก้มลงดูพระผู้มีพระภาคดังที่คิดไว้แต่แรกนั้น กลับต้องแหงนหน้าชมพระพุทธลักษณะอันงดงาม นับแต่พื้นพระบาทจนถึงพระพักตร์ เมื่ออสุรินทราหูได้ยลพระรูปลักษณะแล้วก็บังเกิดความปลาบปลื้มเป็นยิ่งนัก

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งปฏิสันถาร เพื่อให้เกิดความชื่นบานแก่อสุรินทราหูยิ่งขึ้น แล้วตรัสว่า "อสุรินทราหู บุคคลทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวเล่าลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ หากยังไม่ได้เห็น ยังไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แก่ใจตนแล้ว ไม่พึงติชมก่อน อสุรินทราหู ท่านคงเข้าใจว่า ท่านมีร่างกายใหญ่กว่าเทพยดาและอสูรทั้งหลาย จริงอยู่ บรรดาอสูรทั้งหลายในอสูรพิภพนั้นมีร่างกายเล็กกว่าท่าน แต่ท่านคิดหรือเปล่าว่า ในที่อื่นอาจมีร่างกายใหญ่กว่าท่าน เหมือนปลาใหญ่ในหนองคลองบึง มันอาจคิดว่าตัวมันโตกว่าปลาทั้งหมด ไม่มีปลาตัวใดจะเสมอได้ เพราะมันยังไม่ได้เห็นปลาในมหาสมุทร อสุรินทราหู แม้ท่านเองก็มีความรู้สึกเช่นนั้น ดูกร อสุรินทราหู บรรดาพรหมทั้งหลายในพรหมโลกชั้นบนทั้งหมด ล้วนมีร่างกายใหญ่กว่าท่านถ้าท่านมีความปรารถนาจะใคร่ชมพรหมเหล่านั้น ตถาคตจะพาท่านไป และไปชมได้ในขณะนี้ "

ครั้นอสุรินทราหูได้สดับพระพุทธดำรัสแล้ว จึงทูลขอประทานพระกรุณาให้พาไปชมพรหมทั้งหลายในพรหมโลก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำปาฏิหาริย์พาอสุรินทราหูไปยังพรหมโลกทันทีทันใดนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จขึ้นไปปรากฎพระองค์ ณ พรหมโลกแล้ว บรรดาพรหมทั้งหลายต่างก็มาเฝ้าเป็นอันมาก บรรดาพรหมที่พากันมาเฝ้าเหล่านั้น ล้วนแต่มีร่างกายใหญ่กว่าอสุรินทราหูทั้งนั้น แต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับมีพระวรกายปรากฎว่า ใหญ่กว่ามหาพรหมเหล่านั้นทั้งหมด

ส่วนอสุรินทราหูคงมีร่างกายเท่าเดิม จึงบังเกิดความหวาดกลัวตัวสั่นเทา ได้หลบอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ (หลัง) พระผู้มีพระภาคเจ้า ปรากฎเหมือนแมงมุมที่เกาะปลายจีวรแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้น ท้าวมหาพรหมได้ทูลถามพระบรมศาสดาว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาพาเอาตัวอะไรขึ้นมาด้วยพระเจ้าข้า " พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบว่า "ดูกร ท้าวมหาพรหม ผู้นี้คืออสุรินทราหู ซึ่งเธอสำคัญตัวว่ามีร่างกายที่ใหญ่โต ใคร่อยากที่จะได้เห็นผู้ที่มีร่างกายใหญ่กว่าตนนี้ ยังจะมีอยู่หรือไม่ ตถาคตจึงได้พาเธอขึ้นมาบนพรหมโลกนี้ เพื่อที่จะให้เธอได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง"

ท้าวมหาพรหมจึงกราบทูลสนองพระพุทธดำรัสว่า "เป็นจริงเช่นนั้นพระเจ้าข้า อันว่าธรรมดาวิสัยของคนที่มีทิฐิมานะอันกระด้าง ย่อมสำคัญตัวเองว่าเหนือกว่าบุคคลผู้อื่นอยู่เสมอ" เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ ณ พรหมโลกพอสมควรแก่เวลา พระองค์ก็ตรัสอำลาท้าวมหาพรหม พระองค์ทรงพาอสุรินทราหูกลับลงมายังพระเชตวันมหาวิหาร ทรงทรมานอสุรินทราหูให้ลดทิฐิมานะอันกระด้างลงได้

ครั้งนั้น อสุรินทราหูกลับมีใจเลื่อมใสในพระคุณของพระบรมศาสดา ได้เล็งเห็นวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสรณะ แล้วกราบทูลลากลับที่อยู่แห่งตน
พระพุทธรูปประจำวันอังคาร หรือ พระนอนนี้ จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปางสำคัญปางหนึ่ง พบเห็นกันบ่อยมาก นิยมกันอย่างแพร่หลาย ไม่เฉพาะคนเกิดวันอังคารเท่านั้น คนที่เกิดวันอื่น ๆ ก็มักจะนิยมหรือเสาะหามาบูชากัน ด้วยปรากฎพระพุทธคุณในด้าน "ความสุขสงบ สุขกาย สบายใจ เรียบง่าย ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก่อให้เกิดอำนาจบุญบารมี" ดุจเช่นเดียวกับพระอิริยาบถของพระพุทธองค์ที่ทรงพระบรรทมแบบสีหไสยาในประเทศไทยเรานั้น มีการสร้างพระนอนองค์ใหญ่ เป็นพระคู่บ้าน คู่เมือง คู่ถิ่นฐานแดนไทยเอาไว้แทบทุกภูมิภาคของภาคกลาง เช่น พระนอน วัดโพธิ์ ท่าเตียน, พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี , พระนอนวัดขุนอินทประมูล อ่างทอง, พระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ ฯลฯ ส่วนในภาคอื่น ๆ มักจะพบเห็นในวัดที่เป็นถ้ำแทบทุกแห่ง อย่างเช่น ที่ถ้ำคูหา จ.ยะลา เป็นต้น พระคาถาที่ใช้สำหรับสวดบูชาพระนอนนั้น ท่านให้ใช้บทสวดพุทธมนต์ซึ่งเป็นบทขัดของ "ธะชัคคะปริตร" ดังนี้

"ยัสสานุส สะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะ ธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะ ชาลัมหา ยักขะโจรา ทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะเห ฯ "ซึ่งเป็นบทสวดที่ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูติผีปีศาจ ยักษ์มาร โจรผู้ร้าย ท่านให้สวดบูชาพระนอนทุกวัน เช้าค่ำ วันละ ๓ จบ ๗ จบ หรือ ๙ จบ ตามแต่เวลาอันสมควร จะก่อให้เกิดอุดมมงคลร่มเย็นเป็นสุข ลาภผลนองเนือง ไหลมาเทมาทีเดียวครับ หากท่านไม่อยากสวดอะไรที่ยาว ๆ เพราะความจำไม่ค่อยดี เวลาก็ไม่ค่อยมี จะใช้บทสวดแบบย่อก็ได้ ดังนี้ " ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท " โดยสวดภาวนาให้ได้ ๘ จบ ตามกำลังวันของดาวอังคาร จะดีแล

จากเรื่องราวตอนที่พระพุทธองค์ทรง "โปรดพระราหู" นั้น พระปางนี้น่าจะส่งพระพุทธานุภาพแก่ผู้บูชาในด้าน การขจัดความลุ่มหลงมัวเมา เห็นผิดเป็นชอบ กลับร้ายเป็นดี ในดวงชะตาท่านใดหากถูกดาวราหูคุกคาม น่าจะลองบูชาพระปางนี้ดูนะครับ อันที่จริงพระปางนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน ซึ่งทางโหราศาสตร์ไทย ถือ "เป็นวันราหู" มากกว่า แต่ที่จัดให้เป็นพระประจำวันสำหรับผู้เกิดวันอังคารนั้น ก็คงด้วยเหตุผลในข้อแรก ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคาร และบุคคลที่มีนิสัยแบบดาวอังคาร หรือถูกดาวอังคารเข้าครอบงำให้โทษในดวงชะตา มักจะพบกับเรื่องร้าย มีภัยพิบัติ หรือพบกับความสูญเสีย ด้วยอังคารนั้น เป็น "ดาวฆาต" เป็นเรื่องของโจรผู้ร้าย ความเป็นความตาย โบราณาจารย์จึงสมควรจัดให้เป็นพระบูชาประจำวันอังคารมากกว่าวันพุธกลางคืน หรือ ราหู ส่วนพระประจำวันพุธกลางคืน หรือ วันราหูนั้น จะได้นำเสนอในตอนต่อไป


 


  6 พ.ย. 2551 19:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ราหูเข้า

  124.121.180.14

   ขอบคุณน่ะได้ความรู้มากทีเดียว

 


  12 พ.ย. 2551 22:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nongnoom1944

  
nongnoom1944@hotmail.com 117.47.182.82

  

ยังอยู่ครบนะ

 


  12 พ.ย. 2551 22:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nongnoom1944

  
nongnoom1944@hotmail.com 117.47.182.82

  

นับไปเพียง 108 ปี นะครับ

วันอาทิตย์ - พระอาทิตย์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 6 ปี

พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-

พระพุธ 17- พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-

พระราหู 12-พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –
วันจันทร์ - พระจันทร์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 15 ปี
-พระอังคาร8-พระพุธ 17- พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-

พระราหู 12-พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –

พระอังคาร8-พระพุธ 17-พระเสาร์ 10-

พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-

พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15
วันอังคาร - พระอังคาร เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 8 ปี
พระพุธ 17- พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-

พระราหู 12-พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –

พระอังคาร8-พระพุธ 17-พระเสาร์ 10-

พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-

พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15
วันพุธ - พระพุธ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 17 ปี
 พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-

พระราหู 12-พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –

พระอังคาร8-พระพุธ 17-พระเสาร์ 10-

พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-

พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15
วันเสาร์ - พระเสาร์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 10 ปี
 พระพฤหัส 19-

พระราหู 12-พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –

พระอังคาร8-พระพุธ 17-พระเสาร์ 10-

พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-

พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15
วันพฤหัส - พระพฤหัส เสวยอายุ ตั้งแต่เกิด ถึง 19 ปี

พระราหู 12-พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –

พระอังคาร8-พระพุธ 17-พระเสาร์ 10-

พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-

พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15
วันพุธ กลางคืน - พระราหู เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 12 ปี
 พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –

พระอังคาร8-พระพุธ 17-พระเสาร์ 10-

พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-

พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15
วันศุกร์ - พระศุกร์ เสวยอายุ ตั้งแต่ เกิด ถึง 21 ปี 
พระอาทิตย์ 6-
พระจันทร์ 15 -พระอังคาร8-พระพุธ 17-

พระเสาร์ 10-พระพฤหัส 19-พระราหู 12-

พระศุกร์ 21-พระอาทิตย์ 6- พระจันทร์ 15 –

พระอังคาร8-พระพุธ 17-พระเสาร์ 10-

พระพฤหัส 19-พระราหู 12-พระศุกร์ 21-

 


  22 ก.พ. 2553 02:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Abby

 mo9999hi@aol.com 150.101.217.221

   Hi everyone. [M]aybe the most any of us can expect of ourselves isn't perfection but progress. Help me! There is an urgent need for sites: 21 auto insurance. I found only this - inexpensive auto insurance. Auto insurance, the trip to national fuel is that it demands in the twelve-monthly or non-confidence that is eliminated increasing a loan and a practice by coverage is a panic or coverage that has no visiting others or services from participating sports or activities in its coverage. Auto insurance, speak you purchase any result insurance to be recorded cheaper? With love :-(, Abby from Central.

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010