ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : ด่วนที่สุด!!! สพท.ศก.3 บรรจุครั้งที่ 19 4 พฤษภาคม 2550

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page 1
  ผู้ชมทั่วไป Webmaster

  125.24.132.174

  โพสต์เมื่อ : 3 พ.ค. 2550 19:44 น.

สพท.ศก.3  จะเรียกบรรจุครั้งที่ 19  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550

เอกประถมฯ      1 อัตรา  ลำดับที่  7
คณิตศาสตร์      3 อัตรา  ลำดับที่  44 - 46
คหกรรมฯ          1 อัตรา  ลำดับที่ 7
คอมพิวเตอร์      7 อัตรา  ลำดับที่ 29 - 35
ชีววิทยา           2 อัตรา  ลำดับที่ 3 - 4
ดนตรี                2 อัตรา  ลำดับที่ 12 - 13
นาฏศิลป์           1 อัตรา  ลำดับที่ 7
ปฐมวัย/อนุบาล 4 อัตรา  ลำดับที่ 23 - 26
พลศึกษา           3 อัตรา  ลำดับที่ 19 - 21
อังกฤษ             5 อัตรา  ลำดับที่ 51 - 55
วิทย์ทั่วไป        2 อัตรา  ลำดับที่ 29 - 30

ขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้บรรจุรีบไปรายงานตัวที่เพื่อเลือกสถานศึกษา  สพท.ศก.3  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 11.00 น.  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ   Admin ลบความคิดเห็นนี้