ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  184047 Specification , Contract & Estimating

  

  Topic : วิธีการหาค่าแรงต่อหน่วย

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป rangson

 rscelaw@yahoo.com 61.91.226.13

  โพสต์เมื่อ : 28 ส.ค. 2548 21:58 น.

เราจะหาค่าแรงต่อหน่วยได้อย่างไร ถ้าไม่มีการกำหนดเอาไว้เราจะคำนวณหาได้อย่างไร อธิบายพร้อมรายการคำนวณ   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  5 ก.ย. 2548 13:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นาย พิทยา เหมรังษี 4510960471

 pit_sport@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

คิดจากระยะเวลาการทำงาน จำนวณคนทำงาน เช่น งานตัดหัวเสาเข็ม จำนวณ  30 ต้น ใช้คนงาน 4 คน เวลาทำงาน 1 วัน ค่าแรงเฉลี่ย 200 บาท/คน/วัน

เพราะฉะนั้น ราคางานต่อหน่วย = ( จำนวนคน*จำนวนวัน*ค่าแรงเฉลี่ย)/จำนวนต้น

                                                =  (200*4*1)/30 =26.66 =27 บาท/ต้น

 


  12 ก.ย. 2548 07:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ball CE 11

  203.151.140.115:203.113.32.9

  

  

บอล บดินทร์ บุญเสริม 45-1096-009-1 CE - KMITNB # 11

E-mail : b_ballball@yahoo.com

ถ้าไม่มีการกำหนดค่าแรงต่อหน่วยเอาไว้จะหาค่าแรงต่อหน่วยได้จากราคาวัสดุ ซึ่งโดยทั่วไปจะนิยมใช้ จะใช้ค่าแรงต่อหน่วยประมาณ 30 - 37 % ของราคาค่าวสดุ

ยกตัวอย่าง

ค่าวัสดุต่อหน่วย  ฉนวนกันความร้อน stay cool ราคา 350 บาทต่อม้วน นั่นหมายความว่าค่าแรงต่อหน่วยในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน stay cool 1 ม้วน

                         = (34%) x 350

 


  12 ก.ย. 2548 07:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ball CE 11

  203.151.140.115:203.113.32.9

  

  

บอล บดินทร์ บุญเสริม 45-1096-009-1 CE - KMITNB # 11

E-mail : b_ballball@yahoo.com

ถ้าไม่มีการกำหนดค่าแรงต่อหน่วยเอาไว้จะหาค่าแรงต่อหน่วยได้จากราคาวัสดุ ซึ่งโดยทั่วไปจะนิยมใช้ จะใช้ค่าแรงต่อหน่วยประมาณ 30 - 37 % ของราคาค่าวสดุ

ยกตัวอย่าง

ค่าวัสดุต่อหน่วย  ฉนวนกันความร้อน stay cool ราคา 350 บาทต่อม้วน นั่นหมายความว่าค่าแรงต่อหน่วยในการติดตั้งฉนวนกันความร้อน stay cool 1 ม้วน

                         = (34%) x 350 บาท

                         =  119 บาท

 


  14 ก.ย. 2548 20:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Boon CE-11

 komatsu200@hotmail.com 210.203.182.97

  

  

           นาย ไพบูลย์ หล่ออัชฌาสัย 45-1096-332-7 CE-11

               komatsu200@hotmail.com

 

 

          ถ้าสำนักงบประมาณไม่มีราคาต่อหน่วยที่ต้องการหา เราสามารถคิดจาก 30-37 % ของราคาสินค้า

เช่น การติดตั้งโคมไฟราคา 500 บาท

      ให้ 34 % ของค่าแรง

       คิดเป็นค่าแรง = (500*34)/100 = 170 บาท

ซึ่ง 30-37 % มาจากสำนักงบประมาณที่เอาไว้หาราคาค่าแรงต่อหน่วย

 

 


  15 ก.ย. 2548 10:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คิง

 erovega@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

นายอนุวัติ   ทวีทรัพย์  ce-11 kmitnb 4510963640

erovega@hotmail.com

คิดที่ 30-37 เปอเซนต์ของราคาวัสดุ หรือ ราคาที่ช่างเคยทำงานนี้มาแล้ววซึ่งทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายช่างจะตกลงกันได้

 


  15 ก.ย. 2548 13:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป น็อต ce#11

 nott_@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

นาย นัฐพล ตระกูลอยู่สบาย 45-1096-320-2 CE KMITNB#11

e-mail : nott_@hotmail.com

กรณีที่ 1 ถ้ามีการระบุค่าแรงต่อหน่วยเอาไว้แล้ว ให้ใช้ค่านั้น

กรณีที่ 2 ถ้าไม่มีการระบุค่าแรงต่อหน่วยเอาไว้ ให้คิดราคาค่าแรงต่อหน่วยเท่ากับ 30-37% ของราคาวัสดุ

เช่น บานกระทุ้งราคา 450 บาท/บาน คิดค่าแรงเป็น 30 %ของราคาวีสดุ

                 ค่าแรง = (30/100)*450 = 135 บาท/บาน

 


  15 ก.ย. 2548 13:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เลาะ ce * 11

 nu_lah@yahoo.com 3.34.44.202

  

  

นาย นูรุลเลาะฮ์ ยุทธสะอาด 45-1096-043-0 CE KMITNB#11

e-mail :nu_lah@yahoo.com

ถ้าไม่มีการระบุค่าแรงต่อหน่วยเอาไว้ ให้คิดราคาค่าแรงต่อหน่วยเท่ากับ 30-37% ของราคาวัสดุ

เช่น การปูกระเบื้อง สมมุติใช้กระเบื้องทั้งหมดเป็นเงิน 2500 บาท

   ใช้ราคาค่าแรง 37 % ของราคาวัสดุ

   ดังนั้น คิดเป็นค่าแรง = ( 37/100 ) *2500 = 925 บาท

 


  19 ก.ย. 2548 11:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เอก/เอกชัย ce11

 unwetto@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

เราอาจจะตกลงค่าแรงจากค่าแรงเดิมที่เคยให้ หรือคิดที37%ของค่าวัสดุ

 


  22 ก.ย. 2548 16:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อนุกูล เหลือรักษ์

 AngLr_1411@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

ถ้ามีการระบุเอาไว้ก็ OK ใช้เลขนั้นเลย แต่ถ้าไม่มีก็ให้คิดที่ 30-37% ของราคาวัสดุ

(30-37%*100)(ราคาค่าวัสดุ) = ค่าแรง

 


  27 ก.ย. 2548 10:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป วี ce11

 vee_ce11@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

                         โดยทั่วไปกรณีที่ไม่ได้กำหนดค่าแรงต่อหน่วยไว้ เราสามารถคำนวณหาได้จากราคาวัสดุก่อสร้าง โดยคิดประมาณ 30-37% ของราคาวัสดุ เช่น ถ้าต้องการเทพื้นโดยใช้คอนกรีต 1:2:4  คิดเป็นปริมาณงาน 2 ลูกบาศก์เมตร ราคาวัสดุ 1347บาท/ลูกบาศก์เมตร

คิดเป็นค่าแรง = ปริมาณงาน*ราคาวัสดุ*(30-37%)ของราคาวัสดุ                              

                       = (2*1347)*(30-37%)ของราคาวัสดุ

                       = 808.2 - 996.87 บาท

ซึ่งจากการตรวจสอบกับสำนักงบประมาณ ค่าแรงงานคอนกรีตอยู่ที่ 403บาท/ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งจากตัวอย่างต้องการเทคอนกรีต 2 ลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้เงิน 403*2 = 806บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาประมาณ 30-37%ของราคาวัสดุ

 


  27 ก.ย. 2548 14:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป โอ สราวุธ คงทัพ ce 4510960182

 sarawut ce11@yahoo.com 210.86.146.129

  

  

โอ สราวุธ คงทัพ ce 4510960182

sarawut ce11@yahoo.com

ในการคิดคาแรงต่อหน่วยคิดที่ 30-37เปอร์เซ็นของราคาค่าวัสดุ

และในการเลือกใช้ควรพิจรณาความยากง่ายของ งานที่จะทำ

เพื่อได้ใช้คาแรงที่เหมาะสม

 


  27 ก.ย. 2548 20:20 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ยุทธCE#11

 narusae_yut@hotmail.com 61.91.209.102

  

  

ยุทธพงษ์ ลี้สกุลรักษ์ 45-1096-050-5

narusae_yut@hotmail.com

คิดที่30-37%ของราคาวัสดุ

ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ/หน่วย =329 บาท

ค่าวัสดุ = 1070 บาท

ค่าแรงที่30% = 1070*0.3 = 321 บาท

แต่ใช้ได้ไม่ทุกกรณี

 

 


  28 ก.ย. 2548 19:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ต่อพันธ์ อุสสาหะ 45-1096-3145

 ter3145@hotmail.com 61.91.137.21

  

  โดยทั่วไปราคาค่าแรงต่อหน่วยจะประมาณ 30-37% ของราค่าวัสดุเช่น ค่าวัสดุ 1000บาท 30-37%จะได้=300-370บาท

 


  28 ก.ย. 2548 20:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ติ๊ก CE11

 tick_ce11@hotmail.com 203.151.140.117:203.113.36.7

  

  

นิติกร สุภาษิต CE 11 45-1096-321-0

tick_ce11@hotmail.com

โดยส่วนใหญ่ใช้อยู่ที่ 30-37% ของราคาวัสดุ

ค่าแรงต่อหน่วย = ราคาวัสดุต่อหน่วย*(30ถึง37)/100

 

 


  28 ก.ย. 2548 23:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป pokpak

  202.5.95.205:127.0.0.1, 202.5.80.108

  

  

วิทวัส  โต้วฮวดใช้   45-1096-341-8  CE-KMITNB#11

email: aperire_martis@hotmail.com

ต้องอาศัยประสบการณ์จากการทำงานของแต่ละบุคคล

 


  29 ก.ย. 2548 00:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Dear ce11

 dear_ce11@hotmail.com 58.10.224.119

  

  

อติชาต  ภูโอบ  CE11    45-1096-362-4        

    dear_ce11@hotmail.com

โดยส่วนใหญ่ใช้ค่าแรง 30-37% ของราคาวัสดุ

ค่าแรงต่อหน่วย = ราคาวัสดุต่อหน่วย*(30ถึง37)/100  

และอาจเกิดจากประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละคนด้วย

 


  29 ก.ย. 2548 00:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Dear ce11

 dear_ce11@hotmail.com 58.10.224.119

  

  

อติชาต  ภูโอบ  CE11    45-1096-362-4        

    dear_ce11@hotmail.com

 

หลักการที่เหมือนกันคือการประมาณราคาให้ใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุดและประหยัดที่สุด

 


  29 ก.ย. 2548 01:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คิงส์ ce#11

 srisan87@hotmail.com 202.133.154.115

  

  

นายอิทธศักดิ์  ศรีสสรค์ 45-1096-022-4

email: srisan87@hotmail.com

ให้คิดราคาค่าแรง 30-37% จากราคาวัสดุเช่นราคาของโถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำราคา1500บาท

ค่าแรงต่อหน่วย=ราคาวัสดุต่อหน่วย*(30-37)/100

                        = 1500*(30)/100

                        = 450 บาท

 


  29 ก.ย. 2548 09:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป oat_ce11

 oatshiny@hotmail.com 203.156.28.246

  

  

ศุภกิจ  ปิ่นอ่อน  45-1096-350-9 ce-kmitnb#11

oatshiny@hotmail.com

30-37% ของราคาวัสดุ ก็ได้ แต่ก็อาจใช้ไม่ได้บางกรณี ควรเอาประสบการณ์มาช่วยในการตัดสินใจด้วย

 


  29 ก.ย. 2548 09:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นาย เจษฎา งามกิตติคุณ(บิ๊ก)

 aekarat@hotmail.com 58.10.225.224

  

     การหาค่าแรงต่อหน่วย คิดเทียบจาก 30-37%ของราคาวัสดุนั้นๆ โดยมาตรฐานนี้ถูกกำหนดขึ้นจากสำนักงบประมาณ ตัวอย่างเช่น การเทคอนกรีตราคา 2500 บาท

                       ค่าแรงต่อหน่วย = (30-37%)*100

การคิดค่าแรงต่อหน่วยแบบนี้ควรจะคิดให้เกิดความเป็นธรรมและประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด

       บิ๊ก(ce 11)

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010