ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  184047 Specification , Contract & Estimating

  

  Topic : factor F มีประโยชน์อย่างไรในการประมูลงานภาครัฐ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป rangson

 rscelaw@yahoo.com 61.91.226.13

  โพสต์เมื่อ : 28 ส.ค. 2548 21:44 น.

การใช้ factor F ในการประมาณราคา มีประโยชน์อย่างไรในการประมูลงานภาครัฐ   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  12 ก.ย. 2548 07:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ball CE 11

  203.151.140.115:203.113.32.9

  

  

บอล บดินทร์ บุญเสริม 45-1096-009-1 CE - KMITNB # 11

E-mail : b_ballball@yahoo.com

ผมคิดว่า มีประโยชน์ในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากลางของงานก่อสร้าง เนื่องจากทางภาครัฐได้กำหนดผลกำไร ค่าใช้จ่าย(overhead cost) และภาษี ในรูปแบบตัวคูณ (factor f) ทีเหมือนกันและ ทำให้ผู้ประมูลงานไม่จำเป็นต้องหาค่าใช้จ่ายส่วนนี้อีก จึงเปรียบเทียบกันที่ค่าวัสดุเพียงอย่างเดียว และจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

 


  14 ก.ย. 2548 20:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Boon CE-11

 komatsu200@hotmail.com 210.203.182.97

  

  

 

        นาย ไพบูลย์ หล่ออัชฌาสัย 45-1096-332-7 CE-11

        komatsu200@hotmail.com

 

       Factor f มีประโยชน์ คือ ช่วยให้ทราบค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าโสหุ้ย ค่าดำเนินการ กำไร ดอกเบี้ยและการเสียภาษี ทำให้ทราบข้อมูลการประมาณการทำบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ภาครัฐสามารถประมาณค่าใช้จ่ายของงานที่รัฐกำลังทำได้

 


  27 ก.ย. 2548 09:09 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป วี ce11

 vee_ce11@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

                         วีรพจน์ พยัพเมฆ 4510963442 ce11

                         vee_ce11@hotmail.com

                         Factor F ในการประมาณราคามีประโยชน์ต่อผู้รับเหมามาก โดยที่ผู้รับเหมาทำหน้าที่ประมาณ

                         ราคาค่าก่อสร้างเพียงอย่างเดียวโดยจะมีค่าFactor F ซึ่งประกอบด้วยค่าอำนวยการ ค่าความ

                         แปรผัน ดอกเบี้ย กำไร ภาษีไว้เรียบร้อยแล้ว ทำการคูณเข้าไปกับค่าก่อสร้าง ทำให้ลดความ 

                         ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้รับเหมาลงได้ระดับหนึ่ง ทำให้ราคาประมูลของผู้รับเหมาแต่ละ

                         รายจะแตกต่างกันไม่มาก และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 


  27 ก.ย. 2548 16:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป โอ สราวุธ คงทัพ ce 4510960182

 sarawut ce11@yahoo.com 210.86.146.129

  

  

โอ สราวุธ คงทัพ ce 4510960182

sarawut ce11@yahoo.com

FACTOR F เป็นตัวเปรียบเทียบราคากลางในการก่อสร้าง ช่วยไห้ทราบ กำไร ค่าดำเนินการค่าภาษี

ทำให้คำนวณค่าใช้จ่ายสิ่นเปลือง และจะเปรียบเทียบค่าวัสดุอย่างเดียวเพื่อเป็นมาตราฐานเดียวกัน

 


  27 ก.ย. 2548 21:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ยุทธ CE#11

 narusae_yut@hotmail.com 61.91.209.102

  

  

factor f ช่วยในการคิดราคา กำไร ภาษี ค่าดำเนินการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสะดวกรวดเร็ว

 


  27 ก.ย. 2548 21:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ยุทธ CE#11

 narusae_yut@hotmail.com 61.91.209.102

  

  

ยุทธพงษ์ ลี้สกุลรักษ์ 45-1096-050-5

narusae_yut@hotmail.com

factor f ช่วยในการคิดราคา กำไร ภาษี ค่าดำเนินการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสะดวกรวดเร็ว

 


  28 ก.ย. 2548 20:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ต่อพันธ์ อุสสาหะ 45-1096-3145

 ter3145@hotmail.com 61.91.137.21

  

  ทำให้คิดแค่ค่าวัสดุเพียงอย่างเดียวจึงง่ายต่อการคึดค่าประมาณการก่อสร้างและเป็นการตัดความได้เปรียบลงได่ส่วนหนึ่ง

 


  28 ก.ย. 2548 22:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Tick CE11

 tick_ce11@hotmail.com 203.151.140.117:203.113.37.6

    

นิติกร สุภาษิต CE 11 45-1096-321-0

tick_ce11@hotmail.com

ช่วยให้มีมาตรฐานเดียวกันในการประมาณราคา ช่วยให้การประมาณราคารวดเร็วขึ้นเพราะใน factor F ได้รวมค่าต่างๆไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และยังช่วยในภาครัฐได้ราคางานที่ถูกลงเพราะค่านี้ เหมือนเป็นตัวกำหนดราคาไม่ให้เกิดค่าไว้

 


  29 ก.ย. 2548 01:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นาย พิทยา เหมรังษี

 pit_sport@hotmail.com 203.155.94.129:10.100.158.93

  

  

favtor F ช่วยในการประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นค่าแปรผันที่ไม่แน่นอน เช่นค่าดำเนินการ ต่างๆ ชึ่งเมื่อมีการกำหนดที่แน่นอนก็ทำไห้ไม่เกิดการเอาเปรียบกันระหว่างผู้รับเหมา กับเจ้าของงาน

 


  29 ก.ย. 2548 02:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คิงส์ ce#11

 srisan87@hotmail.com 202.133.154.115

  

  

นายอิทธิศักดิ์  ศรีสรรค์ 45-1096-022-4

email: srisan87@hotmail.com

ทำให้เรารู้ราคากลางและทำการลดราคาลงจากราคากลางตามเท่าที่เราสามารถทำได้และทำการยื่นประมูล

 


  29 ก.ย. 2548 09:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Dear ce11

 dear_ce11@hotmail.com 61.91.167.22

  

  

อติชาต  ภูโอบ  CE11    45-1096-362-4        

    dear_ce11@hotmail.com

factor F ได้รวมค่ากำไร ดอกเบี้ย ภาษี แลการดำเนินการต่างๆไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ช่วยให้ภาครัฐได้ราคางานที่ถูกลงเพราะค่านี้ เหมือนเป็นตัวกำหนดราคาไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้  ช่วยให้มีมาตรฐานเดียวกันในการประมาณราคา และยังช่วยให้การประมาณราคารวดเร็วขึ้น

 


  29 ก.ย. 2548 10:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป oat_ce11

 oatshiny@yahoo.com 203.156.28.246

  

  

ศุภกิจ  ปิ่นอ่อน 45-1096-350-9 ce-kmitnb#11

oatshiny@yahoo.com

Factor F คือ ค่าที่รวมพวก ค่า กำไร ดอกเบี้น ภาษี ไว้ แล้ว สามารถนำไปคูณ กับค่าก่อสร้างได้เลย ใช้ในการปะมูลงานก่อสร้างโดยรัฐจะเป็นผู้กำหนด

 


  29 ก.ย. 2548 10:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Big ce 11

 aekarat@hotmail.com 58.10.225.224

  

  

นาย เจษฎา  งามกิตติคุณ (Big ce 11)

ค่า factor f คือ ค่าตัวคูณที่รวมราคาค่าโสหุ้ยไว้แล้ว ดังนั้นในการประมาณราคาก่อสร้างของผู้รับเหมา เพื่อจะประมูลงานภาครัฐ จะได้มีความสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน และไม่ลืมที่จะคิดค่าพวกนี้เพราะอาจจะทำให้เกิดการขาดทุน

 


  2 ต.ค. 2548 23:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป วิทย์ ce#11

   wit_ce11@hotmail.com 61.91.166.63

  

  

   นายเสริมวิทย์ ทองดี 45-1096-359-0

   wit_ce11@hotmail.com

   ทำให้มีมาตรฐานเดียวกันในการประมาณราคา ช่วยให้มีความรวดเร็วในการประมาณราคาเพราะใน factor F ได้รวมค่าต่างๆไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทำให้ภาครัฐได้ราคางานที่ถูกลงเพราะ factor F จะเป็นตัวกำหนดราคาไม่ให้เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

 


  3 ต.ค. 2548 00:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พี ce#11

  203.151.140.116:203.113.37.8

  

  

นายศักดิ์ระพี งามวิภาวีวงศ์ 45-1096-348-3 CE KMITNB11

pee_slipknot@hotmail.com

ผมคิดว่าfactor Fนั้นช่วยให้การคิดคำนวณในการประมาณราคานั้นมีมาตรฐานการประเมินที่เป็นรูปแบบที่มีความมาตรฐานและช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจด้วยเพราะว่าส่วนfactor F เป็นส่วนที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดและคิดส่วนนื้

 


  3 ต.ค. 2548 16:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ทิว#ce11

  111.37.44.202

  

  

   นายสุรินทร์  ทรัพย์ศิริ  45-1096-358-2

ประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคากลางของงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายจะเปรียบเทียบกันที่ค่าวัสดุเพียงอย่างเดียว และป็นมาตรฐานเดียวกัน

 


  3 ต.ค. 2548 17:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป โน้ต ce#11

 note_3574@hotmail.com 61.91.169.63

  

  

    นายสุรวุฒิ ศรียาภัย

    note_3574@hotmail.com

    ช่วยให้การคิดการประมาณราคาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทำให้ภาครัฐได้ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเพราะเฟคเตอร์เค จะเป็นตัวกำหนดราคาให้

 


  23 ก.พ. 2553 15:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Saba

 OBabyDevilzO@aol.com 72.250.183.218

   Hello. thank you for the good and valuable information on your site. Help me! Can not find sites on the: Depo provera and zoloft. I found only this - natural alternative to zoloft. The head includes shelley a none that tightens taking disorder is chronically like doing way for formula, zoloft. Zoloft, ways are drug benefits, not beyond what one conveys or can let to and floor disorders, symptoms and need criteria. ;-) Thanks in advance. Saba from Islands.

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010