ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  184047 Specification , Contract & Estimating

  

  Topic : แผนงานก่อสร้างแบบ bar chart

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป rangson

 rscelaw@yahoo.com 61.91.226.13

  โพสต์เมื่อ : 28 ส.ค. 2548 21:51 น.

การเขียนแผนงานก่อสร้างแบบ bar chart โดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆโดยละเอียด  กับ การแบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามลำดับการก่อสร้าง ต่างกันอย่างไร ท่านจะเลือกแบบไหน เพราะ ?   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  5 ก.ย. 2548 13:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นาย พิทยา เหมรังษี 4510960471

 pit_sport@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

การเขียน bar chat การเขียนงานเป็นกลุ่มใหญ่จะทำไห้ไม่ทราบระยะเวลาของงานกลุ่มย่อย จะส่งผลเป็นโดมิโน ต่องานได้

ถ้าไห้เลือกข้อใช้ทั้ง 2 ระบบ งานกลุ่มย่อยไว้แบ่งจัดเวลาทำงาน ส่วนแบ่งแบบกลุ่มใหญ่ไว้กำหนดงวดงานและเวลางานที่แน่นอน

 


  6 ก.ย. 2548 01:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Jeng ce11

 yo_tha_11@yahoo.com 202.133.154.252

  

  

เจง อัญชนา งามนิธิชวนันท์ 45-1096-365-7 CE - KMITNB # 11

E-mail : je_ob@hotmail.com , yo_tha_11@yahoo.com

ต่างกันตรงที่ …

การแบ่งงานแบบออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆจะแบ่งงานออกเป็นหมวดต่างๆตามลำดับการก่อสร้าง

ส่วนการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยโดยละเอียด จะพิจารณาทุกขั้นทุกส่วนของโครงสร้างจากหมวดใหญ่ๆอีกที

 

ถ้าเป็นข้าพเจ้าจะเลือกการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆโดยละเอียด

เพราะ เวลาที่ใช้ในการก่อสร้างจริงจะใกล้เคียงกับ bar chat และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของงานได้ง่ายอีกด้วย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคิดเห็นนี้ กรุณาถามผ่านทาง Email ที่ระบุไว้ข้างต้น 

 


  14 ก.ย. 2548 20:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Boon CE-11

 komatsu200@hotmail.com 210.203.182.97

  

  

          นาย ไพบูลย์ หล่ออัชฌาสัย 45-1096-332-7 CE-11

          komatsu200@hotmail.com

 

         แตกต่างกัน การแบ่งงานย่อยๆทำให้สามารถมองเห็นงานได้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถทราบว่างานใดสามารถทำได้ก่อน ถ้าแบ่งงานเป็นกลุ่มใหญ่อาจทำให้การกระจายงานกันทำได้ไม่ดีเกิดความล้าช้า ถ้าให้เลือก เลือกการแบ่งงานเป็นรายการย่อยๆเพื่อง่ายต่อการจัดงานและควบคุมตรวจสอบงาน

 


  15 ก.ย. 2548 11:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คิง

 erovega@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

นายอนุวัติ   ทวีทรัพย์  ce-11 kmitnb 4510963640

erovega@hotmail.com

การเขียนแผนงานก่อสร้างแบบ bar chart โดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆโดยละเอียด  กับ การแบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามลำดับการก่อสร้าง ต่างกันตรงระยะเวลา ความชัดเจนในการให้งานซี่งกลุ่มย่อยเห็นงานชัดเจนกว่า  แต่กลุ่มใหญ่ก็จะจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนกว่า

ถ้าเลือกได้จะแบ่งกลุ่มใหญ่ก่อนและแบ่งย่อยอีกทีหนึง

 


  16 ก.ย. 2548 08:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ball CE 11

  3.34.44.202

  

  

บอล บดินทร์ บุญเสริม 45-1096-009-1 CE - KMITNB # 11

E-mail : b_ballball@yahoo.com

แตกต่างกัน คือ การเขียนแผนงานก่อสร้างแบบ bar chart โดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆโดยละเอียด  จะแสดงรายละเอียดของงานมากกว่า ทำให้เราทราบถึงลำดับของงานโดยละเอียดว่า ณ เวลาขณะนั้นเราทำงานไปได้ถึงไหนแล้วได้โดยละเอียด  ผิดกับการแบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามลำดับการก่อสร้าง จะทำให้เราทราบระยะเวลาคร่าว ๆ เท่านั้น

ผมคิดว่าจะเลือกจะใช้แผนงานแบบกล่มใหญ่ก่อนเพ่อแบ่งงานเป็นหมวดต่าง ๆ แล้วจะนำไปวางแผนงานโดยละเอียดอีกทีของแต่ละหมวดงานที่วางไว้

 


  16 ก.ย. 2548 17:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ออฟ ce#11

 poothorn_s@yahoo.com 111.37.44.202

  

  

นายภูธร  ศรศิริ 45-1096-333-5 ce # kmitnb 11

e-mail : poothorn_s@yahoo.com

แตกต่างกันที่การลงรายละเอียดแต่หากมองในภาพรวมใหญ่ๆก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 กรณี คือ บาร์ ซาร์ต จะให้ลำดับขั้นตอนที่เป็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการหรือของส่วนงานที่ทำ สามารถที่จะทราบขั้นตอนก่อนหน้าและขั้นตอนถัดไปโดยละเอียดได้

       ส่วนการทำลำดับงานเป็นหัวข้อใหญ่ๆตามลำดับจะไม่ค่อยละเอียดนักแต่หากผู้ควบคุมงานมีความสามารถมากก็ไม่เป็นปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้าง

       หากเลือกจาก2 วิธีข้าพเจ้าเลือก บาร์ ซาร์ต เพราะงายต่อการทำงาน และการทำความเข้าใจทั้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป

 

 


  17 ก.ย. 2548 15:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เลาะ ce * 11

 nu_lah@yahoo.com 203.149.29.105

  

  

นูรุลเลาะฮ์ ยุทธสะอาด 45-1096-043-0 kmitnb ce * 11

nu_lah@yahoo.com

การเขียนแผนงานก่อสร้างแบบ bar chart โดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆโดยละเอียด  กับ การแบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามลำดับการก่อสร้าง นั้นมีความแตกต่างกัน คือ การแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆโดยละเอียดนั้นสามารถแสดงรายละเอียด ขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับงานต่างๆเป็นงานย่อยๆได้มากกว่า ซึ่งจะสะดวกต่อการทำงาน เมื่อเราต้องการดูว่างานเดินหน้าถึงไหน งานล้าช้าตรงจุดไหน มีปัญหาที่ไหน เราสามารถตรวจดูได้ละเอียดตรงจุดที่เราต้องการได้ดีกว่าการแบ่งงานออกเป็นหมวดใหญ่ๆ

เราสามาถเลือกใช้ได้ทั้งสองแบบ ซึ่งเราจำเป็นต้องมีการทำไว้ทั้งสองแบบ

ซึ่งตอนแรกเราสามารถดูเป็นหมวดใหญ่ๆก่อน แต่เมื่อเราต้องการดูรายละเอียดของงานตรงหมวดใหญ่ตรงไหนเราก็สามารถนำหมวดย่อยๆมาดูได้

 


  19 ก.ย. 2548 11:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เอก ce11

 unwetto@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

ก็ต้องขึ้นอยู่กับงานว่างานที่เราทำนั้นต้องการรายละเอียดมากน้อยเพียงใด แต่จะให้ดีควรทำให้ละเอียดเข้าไว้

 


  22 ก.ย. 2548 16:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อนุกูล เหลือรักษ์

 AngLr_1411@hotmail.com 3.34.44.202

  

  ผมเลือกแบบกลุ่มดีกว่า เพราะว่าการทำ Bar Chart แบบกลุ่มจะประหยัดเวลาในเขียนการกว่าทำแบบละเอียด และ Bar Chart ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องทำแบบละเอียดเลย เพราะว่าไม่ว่าจะทำแบบไหนผมก็เห็นเกือบทุกงานไม่เคยทำตามระยะเวลาใน Bar Chart เป๊ะเลย มี Late ตลอด แค่ทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันก็พอ 

 


  27 ก.ย. 2548 10:15 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป วี ce11

 vee_ce11@hotmail.com 3.34.44.202

  

  

                         การแบ่ง bar chart ออกเป็นงานย่อยๆ โดยละเอียดจะทำให้ผู้ควบคุมงานสามารถตรวจสอบได้ว่างานส่วนใดล่าช้ากว่ากำหนด   ส่วนการแบ่งbar chart ออกเป็นกลุ่มใหญ่ตามลำดับงานก่อสร้างนั้นน่าจะใช้ในการตรวจสอบในภาพรวม การเบิกจ่ายเงิน

                         โดยถ้าหากเป็นผม ผมจะเลือกใช้ทั้งสองแบบ คือ แบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อตรวจสอบว่างานประเทใดล่าช้าอยู่ แล้วใช้ bar chart แบบย่อยเพื่อลงรายละเอียดในการตรวจสอบความล่าช้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อไป

                        

 


  27 ก.ย. 2548 15:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป โอ สราวุธ คงทัพ ce 4510960182

 sarawut ce11@yahoo.com 210.86.146.129

  

  

โอ สราวุธ คงทัพ ce 4510960182

sarawut ce11@yahoo.com

bar chart แบบย่อยเป็นการเเจกแจงงานรายวัน ส่วนแบบกลุ่มใหญ่จะดูเป็นงาน

เช่นงานฐานรากและระบุจำนวนวัน การนำไปใช้งานจะเลิกใช้ bar cart ปแบบย่อย

เพื่อจะได้ควบคุมงานได้ตามเวลาและแก้ไขได้ทัน

 


  27 ก.ย. 2548 21:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ยุทธ CE#11

 narusae_yut@hotmail.com 61.91.209.102

  

  

ยุทธพงษ์ ลี้สกุลรักษ์ 45-1096-050-5

narusae_yut@hotmail.com

เลือกแบ่งงานโดยละเอียด เพราะการแบ่งงานโดยละเอียดจะทำให้เราเห็นภาพลำดับการทำงาน แต่การแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ทำให้ไม่ทราบลำดับและเวลา

 


  28 ก.ย. 2548 19:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ต่อพันธ์ อุสสาหะ 45-1096-3145

 ter3145@hotmail.com 61.91.137.21

  

  ขอเลือกแบบย่อยๆเพราะจะสามารถเห็นความล้าช้าของการทำงานได้อย่างชัดเจน

 


  28 ก.ย. 2548 21:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Tick CE11

 tick_ce11@hotmail.com 203.151.140.117:203.113.36.12

    

นิติกร สุภาษิต CE 11 45-1096-321-0

tick_ce11@hotmail.com

ต่างกันตรงที่ถ้าแบ่งแบบย่อยโดยละเอียดก็จะสามารถทำงานและตรวจสอบงานได้เป็นขั้นเป็นตอนได้ง่าย ผิดพลาดตรงไหน หรือต้องการปรับแก้จุดไหนก็สามารถทำได้ง่าย ส่วนการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มงานใหญ่ใหญ่ๆนั้นจะทำได้ยากกว่า แต่ก็เป็นการแบ่งงานที่ง่าย และรวดเร็วกว่า

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการที่ต้องการความละเอียดเพียงใด โครงการใช้ระยะเวลานานเพียงใด ถ้าเป็นโครงการที่ต้องการความถูกต้องความละเอียด และมีระยะเวลาโครงการที่นาน ควรใช้การแบ่งงานแบบละเอียด แต่หากเป็นโครงการเล็กๆ ไม่ต้องการความละเอียดสูง ระยะโครงการสั้น อาจจะเลือกใช้แบบแบ่งงานกลุ่มใหญ่ได้

 


  29 ก.ย. 2548 02:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คิงส์ ce#11

 srisan87@hotmail.com 202.133.154.115

  

  

นายอิทธศักดิ์  ศรีสสรค์ 45-1096-022-4

email: srisan87@hotmail.com

แบ่งแบบละเอียดเพราะจะทำให้งานของเราคุมง่ายขึ้นและสามารถวางแผนได้ตาม bar chart

 


  29 ก.ย. 2548 09:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Dear ce11

 dear_ce11@hotmail.com 61.91.167.22

  

  

อติชาต  ภูโอบ  CE11    45-1096-362-4        

    dear_ce11@hotmail.com

แตกต่าง การแบ่งงานย่อยๆทำให้มองเห็นงานได้ละเอียดชัดเจนมากขึ้นถ้ามีปัญหาก็จะรู้ว่ามาจากงานใด    ถ้าแบ่งงานเป็นกลุ่มใหญ่ถ้าเกิดความล้าช้าก็ไม่รู้ว่ามาจากส่วนไหน    ผมเลือกใช้การแบ่งงานออกเป็นย่อยๆเพื่อง่ายต่อการจัดงาน ควบคุม  และตรวจสอบ

 


  29 ก.ย. 2548 10:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป oat_ce11

 oatshiny@yahoo.com 203.156.28.246

  

  

ศุภกิจ    ปิ่นอ่อน  45-1096-350-9 ce-kmitnb#11

oatshiny@yahoo.com

การแบ่งงานละเอียดก็ดีคับ จะทำให้เราสามารถรู้รายละเอียดต่างๆมาขึ้นในการทำงาน  ทำให้เราสามารถวางแผนงาน ตรวจสอบงาน และแก้ไขปัญหาได้ง่าย ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่เลย จะทำให้เราเห็นแค่ภาพรวมของงาน

ถ้าเป็นไปได้ก็ควรเลือกใช้ทั้งสองอย่างนำมาใช้ควบคู่กัน

 


  29 ก.ย. 2548 10:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Big ce 11

 aekarat_1407@hotmail.com 58.10.225.224

  

  

นาย เจษฎา  งามกิตติคุณ (Big ce 11)

aekarat_1407@hotmail.com

Bar Chart ที่แบ่งงานเป็นหมวดหมู่ใหญ่จะช่วยในการมองงานภาพรวมในเบื้องต้นได้ง่ายกว่า ส่วน Bar Chart ที่แบ่งงานเป็นส่วนย่อยนั้นจะสามารถทำให้เรามองรายละเอียดของงานในแต่ละอย่างได้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการเขียนงานในการก่อสร้างควรแบ่งงานเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนเพื่อมองภาพรวมแล้วค่อยลงรายละเอียดลงไปโดยแบ่งงานเป็นส่วนย่อย

 


  2 ต.ค. 2548 22:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป วิทย์ ce#11

 wit_ce11@hotmail.com 61.91.166.63

  

  

        นายเสริมวิทย์ ทองดี 45-1096-359-0 

        wit_ce11@hotmail.com

แตกต่างกัน การแบ่งงานย่อยๆทำให้สามารถมองเห็นงานได้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถทราบว่างานใดสามารถทำได้ก่อนแต่ใช้เวลามากเพราะมีลายละเอียดเยอะ การแบ่งงานเป็นกลุ่มใหญ่นั้นทำให้เห็นงานในภาพรวมและสามารถแบ่งงานได้อย่างรวดเร็วเพราะแบ่งงานออกอย่างกว้างๆ ในการเลือกใช้นั้นถ้ามีเลลาน้อยก็ควรที่จะใช้การแบ่งงานเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ถ้าพอมีเวลาก็ควรที่จะใช้การแบ่งงานย่อยๆเพราะจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการแบ่งงานแบบกลุ่มใหญ่

 


  3 ต.ค. 2548 00:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ฟี ce#11

  203.151.140.116:203.113.37.6

  

  

นายศักดิ์ระพี งามวิภาวีวงศ์ 45-1096-348-3 CE KMITNB11

pee_slipknot@hotmail.com

ผมคิดว่าการแบ่งงานเป็นงานกลุ่มใหญนั้นก็มีความจำเป็นแต่อันดับแรกเราต้องศึกษาถึงรายละเอียดปลีกย่อยและแบ่งเป็นส่วนย่อยก่อนเพราะว่าเมื่อเราสามารถแบ่งสันงานย่อยได้เสร็จแล้วเราก็จะสามารถรู้ได้ถึงลำดับความสำคัญและนำส่วนย่อยมารวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010