ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  184047 Specification , Contract & Estimating

  

  Topic : แผนงานก่อสร้างแบบ bar chart

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป rangson

 rscelaw@yahoo.com 61.91.226.13

  โพสต์เมื่อ : 28 ส.ค. 2548 21:51 น.

การเขียนแผนงานก่อสร้างแบบ bar chart โดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆโดยละเอียด  กับ การแบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามลำดับการก่อสร้าง ต่างกันอย่างไร ท่านจะเลือกแบบไหน เพราะ ?   Admin ลบความคิดเห็นนี้