Logo Webboard ของ somsakksn
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง

  

  Topic : ปัญหาที่พบบ่อยของ เทอร์โบ ปั๊มดีเซล หัวฉีด

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน

 somsakksn@gmail.com 125.26.206.132

  โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2553 05:13 น.  

ปัญหาที่พบบ่อยของ เทอร์โบ ปั๊มดีเซล หัวฉีด

Postby SUPERTRUCK-THAILAND » Thu Sep 17, 2009 3:56 pm

/posted by somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน/18/08/10

เทอร์โบ
คืออุปกรณ์ที่อัดอากาศให้เข้าเครื่องยนต์มากขึ้น โดยมีใบพัด 2 ใบ คือใบพัดไอดี หรือ
Compressor และใบพัดไอเสีย หรือ Turbine มีแกนกลางเป็นตัวเชื่อมระหว่าง 2 ใบพัด
ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน จะปล่อยแก๊ซไอเสียออกมาปั่นใบพัดไอเสียให้เกิดการหมุน
ทำให้ใบพัดไอดีหมุนด้วย ดูดอากาศผ่านไส้กรองอากาศ และอัดเข้าเครื่องยนต์
ให้ปริมาณอากาศเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ เป็นการเพิ่มแรงม้า
และช่วยประหยัดน้ำมัน
- ข้อดี
ให้ปริมาณอากาศเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ เป็นการเพิ่มแรงม้า และช่วยประหยัดน้ำมัน
- ข้อเสีย
เพิ่มการบำรุงรักษา และต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม ( Inter Cooler )เพื่อให้ลมเข้าเครื่องยนต์ไม่ร้อน

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม
เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ใบพัดเทอร์โบเสีย แกนเทอร์โบหลวม แรงดันเทอร์โบผิดปกติ ซึ่งส่งผลให้เทอร์โบอัดอากาศเข้าเครื่องยนต์ได้น้อย ทำให้เกิดควันดำ กินน้ำมันมากผิดปกติ

ปั๊มดีเซล
มีหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังน้ำมัน ส่งให้หัวฉีดมีน้ำมันรั่วที่ตัวเทอร์โบ โดยจะควบคุมปริมาณน้ำมัน และช่วงเวลา(Timing) ในการฉีดให้เหมาะสม กับความต้องการ ของเครื่องยนต์์ในสภาวะต่างๆ กัน เช่น เวลาต้องการใช้กำลังมากๆ ในเวลาขึ้นทางชันหรือบรรทุกหนัก ก็ต้องจ่ายน้ำมันมากกว่าปรกติ

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม
เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ไม่มีกำลัง มีควันไอเสียดำหรือขาวผิดปรกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันมาก
มีน้ำมันดีเซลรั่วที่ตัวปั๊ม โดยปรกติจะมีการตวจเช็คปั๊ม ทุก ๆ 100,000 กิโลเมตร

หัวฉีด
มีหน้าที่ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ละอองของน้ำมันดีเซลที่ละเอียดจะสามารถคลุกเคล้ากับอากาศได้ดี ทำให้น้ำมันถูกเผาไหม้ได้หมด ไม่มีเขม่าตกค้าง เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานานจะเกิดคราบสกปรกที่หัวฉีด การฉีดของหัวฉีดไม่เป็นฝอยละเอียดแรงดันหัวฉีดต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ หัวฉีดแต่ละตัว จ่ายน้ำมันไม่เท่ากันมีผลให้น้ำมันเผาไหม้ไม่หมด มีควันดำเครื่องยนต์ไม่มีกำลัง กินน้ำมันผิดปกติ

ในปัจจุบันเครื่องยนต์รุ่นใหม่จะเป็นหัวฉีดสปริง 2 ชั้น คือหัวฉีดกลไกที่มีสปริง 2 ตัวอยู่ในหัวฉีดตัวเดียวกัน ซึ่งในหัวฉีดธรรมดาจะ มีสปริง 1 ตัว มีแรงดันในการฉีดน้ำมันเพียงค่าเดียว แต่หัวฉีดสปริง 2 ชั้น จะมีแรงดันการฉีดน้ำมัน 2 ค่า โดยที่รอบเครื่องต่ำๆ หัวฉีดจะฉีดน้ำมันที่แรงดันต่ำ แต่ถ้ารอบเครื่องสูงขึ้น หัวฉีดจะฉีดน้ำมันที่แรงดันสูงขึ้น ทำให้การฉีดของน้ำมันสมบูรณ์ เป็นฝอยละเอียดมากขึ้นการเผาไหม้จึงสมบูรณ์ทั้งรอบต่ำถึงรอบสูง

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม

เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง มีควันไอเสียดำหรือขาวผิดปรกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันมาก โดยปรกติจะเช็คหัวฉีดทุกๆ 50,000 กิโลเมตร

ปัญหาที่พบบ่อย

ทำไมเครื่องยนต์ดีเซลจึงมีควันไอเสียดำ
องค์ประกอบหลักในการสันดาปของเครื่องยนต์ดีเซล คือ น้ำมันดีเซล อากาศ และความร้อน ซึ่งการที่เครื่องยนต์มีควันไอเสียดำออกมา เกิดจากที่น้ำมันดีเซลเผาไหม้ไม่หมด เพราะสาเหตุหลักๆ คือปริมาณน้ำมันดีเซลที่มากกว่ามาตราฐาน โดยในทางทฤษฎี น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วน เกิดจากปั๊มดีเซลจ่ายน้ำมันมากผิดปกติ จ่ายน้ำมันไม่สมบูรณ์ หัวฉีดบกพร่อง ฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละเอียด ปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้น้อยกว่ามาตรฐาน ไส้กรองอากาศอุดตัน เทอร์โบทำงานผิดปรกติ อุณหภูมิในการเผาไหม้มีค่าต่ำ เกิดจากเครื่องยนต์มีกำลังอัดต่ำ หรือเครื่องหลวม

เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง
เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ไม่สมบูรณ์ มีสาเหตุจาก หัวฉีดมีการอุดตัน ฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละเอียด แรงดันผิดปรกติจากค่ามาตรฐานที่กำหนด ปั๊มดีเซลจ่ายน้ำมันผิดปรกติ มีแรงดันต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐาน ทำให้จังหวะจุดระเบิด ผิดปรกติ เทอร์โบบกพร่อง สร้างแรงดันและปริมาณอากาศน้อยกว่าปรกติ

ปั๊มดีเซลรั่ว
เกิดจากประเก็นที่ใช้ในการประกอบปั๊มเสื่อมคุณภาพ ยางโอริงที่ใช้กันน้ำมันแข็งตัว
ไม่สามารถกันทนแรงดันสูงในตัวปั๊มได้ โดยปรกติรถยนต์ที่ใช้งานประมาณ 150,000
กิโลเมตรหรือประมาณ 10 ปี จะเกิดการเสื่อมของประเก็น ทำำให้เกิดการรั่วของน้ำมัน
บริเวณตัวปั๊มดีเซล

เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก
อาการสตาร์ทติดยาก มีได้หลายสาเหตุ
- มีอากาศอยู่ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีรอยรั่วของระบบ
- หัวเผาไม่ทำงาน (สำหรับรุ่นที่มีหัวเผา) ทำให้ห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิต่ำขณะสตาร์ท
- ปั๊มน้ำมันจ่ายปริมาณเชิ้อเพลิงน้อยกว่ามาตรฐาน
- หัวฉีดเกิดการอุดตัว หรือฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละเอียด

เครื่องยนต์กินน้ำมันมากผิดปรกติ
อาการเครื่องยนต์กินน้ำมันมากผิดปรกติ มีได้หลายสาเหตุ
- ปั๊มดีเซลจ่ายปริมาณน้ำมันผิดปรกติ หรือมีการปรับแต่งปั๊มดีเซลให้จ่ายน้ำมันมาก
- หัวฉีดผิดปรกติ จ่ายน้ำมันไม่เป็นฝอบละเอียด มีค่าแรงดันต่ำกว่ามาตฐาน
หรือมีการปรับตั้งค่าแรงดันไม่ถูกต้อง
- เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ทำให้ต้องใช้เกียร์ต่ำ ส่งผลให้ใช้เครื่องยนต์รอบสูง
ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอสูงด้วย

ขอบคุณบทความ ข้อมูลจากคุณ sawet007.multiply.com
SUPERTRUCK RACE & MIDWAY DRAG 2009

WWW.SUPERTRUCK-THAILAND.COM

WWW.SUPERTRUCK-THAILAND.NET
User avatar
SUPERTRUCK-THAILAND
Posts: 37
Joined: Wed Sep 16, 2009 10:42 am
Location: supertruck-thailand


   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  8 ก.ย. 2553 15:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป nike air max

 asd@gmail.com 110.82.131.234

   Google Nike Air 1/2 Cent has announced a press event for tomorrow, September 8th, to discuss searching.It seems obvious, except Air Max 24/7 recently Google has been about almost everything except search, so it’sworthstating out in the open.The invite alludes to a single large announcement relating to search, and mentions the “evolution Nike Ken Griffey of Google search”.Google is certainly rolling out the big guns, with Marissa Mayer, Johanna Wright, Ben Gomes and Ken Griffey Jr Shoes Othar Hansson leading the event.The event will take place at the Museum Of Modern Art in San Francisco. Some have speculated that the location is an indication that Google wants to discuss updates to its Google Goggles Air Max 24/7 Chilivisual search technology.It’s widely believed that Google Nike Air Pippen will be announcing a music storage and download service around Christmas time, but until then Google might actually plan to focus on search for just a little while longer. Air 1/2 Cent Penny Nike Air 1/2 Cent Penny Nike Air Max Pippen Air Max Pippen 1 Air Pippen Shoes Cheap Nike Air Pippen Nike Air Griffey Nike Air Griffey Max Nike Air Griffey Max 1 Cheap Nike Air Griffey Nike Ken Griffey Jr Nike Ken Griffey Jr Shoes Nike Ken Griffey Retro Ken Griffey Shoes Nike Air Max 24/7 Air Max 24/7 Neon Air Max 24/7 Shoes

 


  22 ก.ย. 2557 16:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap Michael Kors Sale With Much Than 65Off Discount

 xdionhjc@gmail.com 175.42.19.11

   It's appropriate time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I've learn this submit and if I may I desire to suggest you some attention-grabbing things or advice. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I desire to read more issues about it! [url=http://www.bbhca.org/mk01.html]Cheap Michael Kors Sale With Much Than 65Off Discount[/url]

 


  13 ต.ค. 2557 20:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Coach Camarillo Outlet

 pkoegibhsv@gmail.com 36.248.116.48

   you will be the lucky one to buy http://www.icecream-parlor.com/coach/index.asp?coach-factory-online-sale-1
Enjoy Free Shipping,http://www.outdoorproshops.com/coach/index.asp?coach-factory-outlet-store-2 Coach Outlet Store offers a wide selection of women's designer handbags.
At the cheap michael kors offic website http://nyenviroed.org/mkors/index.asp?cheap-michael-kors-bags-30.
Shop for http://www.arttalk.com/mkors/index.asp?real-michael-kors-bag-for-cheap-278 Real Michael Kors Bag 68% OFF Online.
http://www.vabc.org/coach/index.asp?coach-gilroy-outlet-90 on sale and more at the huge coach store.
http://www.playadelsolpv.com/coach/index.asp?coach-factory-outlet-williamsburg-va-53 provides various of cheap coach.
http://www.aspenrealtymn.com/coach/index.asp?outlet-coach-handbags-21 online store. Coach Camarillo Outlet

 


  15 ต.ค. 2557 19:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Handbags Coach Outlet Store

 xoxjlqmofk@gmail.com 175.42.18.9

   Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
Coach Outlet Outlet, Coach Purses Outlet Stores, Cheap Knock Off Michael Kors Purses Free Shipping, Cheap Knock Off Michael Kors Handbags, Clearance Coach Purses, What Is A Coach Store, Coach Factory Purse, Coach Online Factory Outlet Sale.

 


  16 ต.ค. 2557 00:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Michael Kors Glasses

 knkjiwjon@gmail.com 175.42.18.9

   Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
Coach Boots Outlet, Coach Purses Outlet Sale, Cheap Used Michael Kors Handbags, Cheap Michael Kors Glasses, Coach Outlets Online, Coach Online Outlet Store, Coach Factory Outlet Wallets, Coach Factory Outlet Sale Online.

 


  16 ต.ค. 2557 05:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Coach Factory Outlet Las Vegas

 voremayo@gmail.com 175.42.18.9

   Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
Coach Canada Outlet, Coach Purses Outlet Sale, Cheap Real Michael Kors Bag For, Cheap Michael Kors Wedge Sneakers, Discount Coach Handbags, Coach Store Hours, Coach Factory Outlet Online Shoes, Coach Online Factory Store Sale.

 


  16 ต.ค. 2557 10:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ugg outlet online

 nqrjmhhfbtk@gmail.com 175.42.18.9

   Hello, Neat post. There is a problem together with your site in web explorer, might test this? IE still is the marketplace chief and a large component to people will miss your excellent writing because of this problem.
Coach Handbags Factory Online Outlet
ugg boots on sale
Shop Coach Outlet
cheap uggs boots
Coach Bags Outlet Store
uggs australia wrentham outlet
very cheap fake ugg boots
Coach Facrory Outlet Online Store Outlet
ugg outlet store dallas tx

 


  23 ต.ค. 2557 21:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG Bailey Button Boots Sand Black Friday Sale

 uwxpjrznnh@gmail.com 175.42.16.168

   http://www.expo-re.com/UGG-Classic-Tall-Dylyn-Boots-Jacket-Chestnut-703.htmlUGG Classic Tall Dylyn Boots Jacket Chestnut Black Friday Sale, http://www.expo-re.com/UGG-Neumel-Slippers-Grey-655.htmlUGG Neumel Slippers Grey Black Friday Sale, http://www.expo-re.com/UGG-Coquette-Slippers-Black-828.htmlUGG Coquette Slippers Black Black Friday Sale, http://www.expo-re.com/UGG-Bailey-Bow-Boots-Deep-Bordeaux-472.htmlUGG Bailey Bow Boots Deep Bordeaux Black Friday Sale, http://www.expo-re.com/UGG-Bailey-Bling-Boots-Navy-483.htmlUGG Bailey Bling Boots Navy Black Friday Sale. UGG Bailey Button Boots Sand Black Friday Sale

 


  7 พ.ย. 2557 21:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap Michael Kors Purses

 vdvfttvyh@gmail.com 175.42.19.210

   Coach Factory Outlet Sale,
Coach Factory Online Outlet,
Cheap Michael Kors Purses,
Coach Factory Online Sale,
Uggs Outlet Discount,
Coach Factory Outlet Online Store. Cheap Michael Kors Purses

 


  7 พ.ย. 2557 21:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap Micahel Kors Handbags

 vdvfttvyh@gmail.com 175.42.19.210

   Coach Outlet Factory Sale,
Coach Factory Online Outlet,
Cheap Michael Kors,
Coach Factory Online Sale,
Coach Outlet,
Michale Kors Cheap. Cheap Micahel Kors Handbags

 


  11 พ.ย. 2557 10:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap Micahel Kors Wallets

 woftdjrrb@gmail.com 175.42.19.210

   Cheap Micahel Kors bVVTuTi, Cheap Michael Kors veloWSm, Cheap Michael Kors Bag s3oxbcf, Cheap Micahel Kors Wallets

 


  12 พ.ย. 2557 00:09 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Authentic Coach Outlet

 vjkawd@gmail.com 175.42.19.210

   Uggs Outlet America vRKR5dV cPg8R, Coach Allen Outlet PbcQFIt Cs5N7, Uggs Outlet Reviews MZwRKEu LVO2l, Coach Outlet Handbags qE0wPVL OfQ79, Coach Outlet Purse Sale h6r1ZXz oZ5QJ, Authentic Coach Outlet

 


  12 พ.ย. 2557 04:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป peuterey outlet

 axpahn@gmail.com 58.22.70.185

   I drop a comment whenever I appreciate a post on a website or I have something to valuable to contribute to the discussion. Usually it's a result of the fire displayed in the article I looked at. And after this post %BLOG_TITLE%. I was moved enough to post a commenta response :-) I do have 2 questions for you if you do not mind. Could it be just me or does it seem like a few of the remarks look like they are left by brain dead visitors? :-P And, if you are writing on additional places, I would like to follow you. Could you list all of all your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile? peuterey outlet

 


  12 พ.ย. 2557 04:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป woolrich outlet

 axpahn@gmail.com 58.22.70.185

   That is very attention-grabbing, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look ahead to looking for extra of your excellent post. Additionally, I've shared your site in my social networks woolrich outlet

 


  13 พ.ย. 2557 10:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป caoch bags outlet

 iraokdwc@gmail.com 175.42.17.111

   http://un17y.de/en/forum/newtopic.html http://www.guanqiao.net/home.php?mod=space&uid=473189 http://www.wattanatour.com/forum/home.php?mod=space&uid=78738&do=blog&quickforward=1&id=384956 http://www.long-qi.com/home.php?mod=space&uid=143346 http://www.smushtaq.com/mediawiki/index.php/9_Essential_Elements_For_Bags http://kaizenwiki.com/index.php?title=Ten_Ways_To_Coach_Purses_Outlet_Without_Breaking_Your_Piggy_Bank http://ww3.markushofer.biz/index.php?page=Thread&threadID=57045 http://www.mydearyoo.com/xe/index.php?mid=photo&listStyle=gallery&document_srl=1519&sort_index=voted_count&order_type=desc&trackback_srl=6301 caoch bags outlet

 


  13 พ.ย. 2557 23:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ugg outlet

 ocmgsg@gmail.com 175.42.17.111

   http://bbs.lieyee.com/home.php?mod=space&uid=143874&do=blog&quickforward=1&id=122000 http://cajunwiki.com/index.php?title=Life_Death_and_Cheap_Pures http://www.gswzcs.com/4189/news/html/?330.html http://www.region14aftca.com/region14/index.php?option=com_fireboard&Itemid=0&func=view&catid=2&id=416#416 http://www.86x.net/home.php?mod=space&uid=423029 http://kaizenwiki.com/index.php?title=5_Reasons_You_Will_Never_Be_Able_To_Coach_Purses_Outlet_Like_Bill_Gates http://www.donneweb.it/wiki//index.php/How_To_Pick_Up_Women_With_Bags http://toloo.shino-tech.com.tw/viewthread.php?tid=362286&extra= ugg outlet

 


  14 พ.ย. 2557 00:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป caoch bags outlet

 iraokdwc@gmail.com 175.42.17.111

   http://accuratos.com/forum01/viewtopic.php?pid=363472 http://www.animeonline.net/f18/dickies-lab-coats-just-what-doctor-ordered-1813199/index1226.html#post7095882 http://www.jonathanmonroe.com/mediawiki-1.19.1/index.php?title=Choosing_Cheap_Pures_Is_Simple http://www.33mskc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1061428 http://iphone.mobileforum.ch/index.php?page=Thread&threadID=422519 http://prudeinfotech.com/wikipedia/Http:_www.jmilesarbitration.com_uggs_outlet.asp_Cheap_Uggs_For_Sale_Mercedes http://bolabos.com/viewtopic.php?f=12&t=4510&p=11002#p11002 http://printluna.com/content/httpwwwrestaurantcalcutacomoutletuggasp-ugg-outlet-onlin-24125.html caoch bags outlet

 


  18 พ.ย. 2557 15:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ugg outlet

 ujlyglt@gmail.com 175.42.18.255

   http://www.whajoongkwangya.com/zbxe/?mid=delete&comment_srl=15325&trackback_srl=22399&listStyle=list&document_srl=321895:HannahPeeblesecsa:qF88M5pF ugg outlet

 


  18 พ.ย. 2557 22:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป uggs outlet online

 xlmhyiuo@gmail.com 175.42.18.255

   http://languageclick.co.kr/zbxe/?mid=hrd_qna&document_srl=12017827&comment_srl=2224 xgrjeZv 9UVUo, http://bbs.10000fan.com/thread-143552-1-1.html Dkv02TB sbR5J, http://novato-m.ru/content/coach-wallets-tips-2 GVggDjZ 4CKCz, http://ijie.or.kr/zbxe/?document_srl=1095678 JsZLz8s 7e1PA, http://ijie.or.kr/zbxe/?document_srl=1105307 iOuESLg hxyuW, TomMagMisuzu uggs outlet online

 


  19 พ.ย. 2557 04:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ugg outlet

 ujlyglt@gmail.com 175.42.18.255

   http://www.studentshop.ru/content/warning-coach-wallets-10 aKx8MSn 3rtpm, http://www.hotspot-zone.com/hsz/userinfo.php?uid=791865 MdWvSmR sjCtG, http://bbs.anquan.org/home.php?mod=space&uid=334708 ccEa7PI maIwf, http://myslowiczanie.pl/viewtopic.php?f=23&t=1093048&p=1236858#p1236858 WAphxEe rxEkc, http://bbs.sg.wanmei.com/home.php?mod=space&uid=15189487 3MxvFLc QtPab, TomMagMisuzu ugg outlet

 


page [1] 2 3   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010