Logo Webboard ของ somsakksn  แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง

  

  Topic : ปัญหาที่พบบ่อยของ เทอร์โบ ปั๊มดีเซล หัวฉีด

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน

 somsakksn@gmail.com 125.26.206.132

  โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2553 05:13 น.  

ปัญหาที่พบบ่อยของ เทอร์โบ ปั๊มดีเซล หัวฉีด

Postby SUPERTRUCK-THAILAND » Thu Sep 17, 2009 3:56 pm

/posted by somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน/18/08/10

เทอร์โบ
คืออุปกรณ์ที่อัดอากาศให้เข้าเครื่องยนต์มากขึ้น โดยมีใบพัด 2 ใบ คือใบพัดไอดี หรือ
Compressor และใบพัดไอเสีย หรือ Turbine มีแกนกลางเป็นตัวเชื่อมระหว่าง 2 ใบพัด
ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน จะปล่อยแก๊ซไอเสียออกมาปั่นใบพัดไอเสียให้เกิดการหมุน
ทำให้ใบพัดไอดีหมุนด้วย ดูดอากาศผ่านไส้กรองอากาศ และอัดเข้าเครื่องยนต์
ให้ปริมาณอากาศเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ เป็นการเพิ่มแรงม้า
และช่วยประหยัดน้ำมัน
- ข้อดี
ให้ปริมาณอากาศเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ เป็นการเพิ่มแรงม้า และช่วยประหยัดน้ำมัน
- ข้อเสีย
เพิ่มการบำรุงรักษา และต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม ( Inter Cooler )เพื่อให้ลมเข้าเครื่องยนต์ไม่ร้อน

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม
เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ใบพัดเทอร์โบเสีย แกนเทอร์โบหลวม แรงดันเทอร์โบผิดปกติ ซึ่งส่งผลให้เทอร์โบอัดอากาศเข้าเครื่องยนต์ได้น้อย ทำให้เกิดควันดำ กินน้ำมันมากผิดปกติ

ปั๊มดีเซล
มีหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังน้ำมัน ส่งให้หัวฉีดมีน้ำมันรั่วที่ตัวเทอร์โบ โดยจะควบคุมปริมาณน้ำมัน และช่วงเวลา(Timing) ในการฉีดให้เหมาะสม กับความต้องการ ของเครื่องยนต์์ในสภาวะต่างๆ กัน เช่น เวลาต้องการใช้กำลังมากๆ ในเวลาขึ้นทางชันหรือบรรทุกหนัก ก็ต้องจ่ายน้ำมันมากกว่าปรกติ

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม
เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ไม่มีกำลัง มีควันไอเสียดำหรือขาวผิดปรกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันมาก
มีน้ำมันดีเซลรั่วที่ตัวปั๊ม โดยปรกติจะมีการตวจเช็คปั๊ม ทุก ๆ 100,000 กิโลเมตร

หัวฉีด
มีหน้าที่ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ละอองของน้ำมันดีเซลที่ละเอียดจะสามารถคลุกเคล้ากับอากาศได้ดี ทำให้น้ำมันถูกเผาไหม้ได้หมด ไม่มีเขม่าตกค้าง เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานานจะเกิดคราบสกปรกที่หัวฉีด การฉีดของหัวฉีดไม่เป็นฝอยละเอียดแรงดันหัวฉีดต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ หัวฉีดแต่ละตัว จ่ายน้ำมันไม่เท่ากันมีผลให้น้ำมันเผาไหม้ไม่หมด มีควันดำเครื่องยนต์ไม่มีกำลัง กินน้ำมันผิดปกติ

ในปัจจุบันเครื่องยนต์รุ่นใหม่จะเป็นหัวฉีดสปริง 2 ชั้น คือหัวฉีดกลไกที่มีสปริง 2 ตัวอยู่ในหัวฉีดตัวเดียวกัน ซึ่งในหัวฉีดธรรมดาจะ มีสปริง 1 ตัว มีแรงดันในการฉีดน้ำมันเพียงค่าเดียว แต่หัวฉีดสปริง 2 ชั้น จะมีแรงดันการฉีดน้ำมัน 2 ค่า โดยที่รอบเครื่องต่ำๆ หัวฉีดจะฉีดน้ำมันที่แรงดันต่ำ แต่ถ้ารอบเครื่องสูงขึ้น หัวฉีดจะฉีดน้ำมันที่แรงดันสูงขึ้น ทำให้การฉีดของน้ำมันสมบูรณ์ เป็นฝอยละเอียดมากขึ้นการเผาไหม้จึงสมบูรณ์ทั้งรอบต่ำถึงรอบสูง

อาการเสีย และระยะเวลาที่ควรซ่อม

เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง มีควันไอเสียดำหรือขาวผิดปรกติ เครื่องยนต์กินน้ำมันมาก โดยปรกติจะเช็คหัวฉีดทุกๆ 50,000 กิโลเมตร

ปัญหาที่พบบ่อย

ทำไมเครื่องยนต์ดีเซลจึงมีควันไอเสียดำ
องค์ประกอบหลักในการสันดาปของเครื่องยนต์ดีเซล คือ น้ำมันดีเซล อากาศ และความร้อน ซึ่งการที่เครื่องยนต์มีควันไอเสียดำออกมา เกิดจากที่น้ำมันดีเซลเผาไหม้ไม่หมด เพราะสาเหตุหลักๆ คือปริมาณน้ำมันดีเซลที่มากกว่ามาตราฐาน โดยในทางทฤษฎี น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ส่วน ต่อ อากาศ 14.7 ส่วน เกิดจากปั๊มดีเซลจ่ายน้ำมันมากผิดปกติ จ่ายน้ำมันไม่สมบูรณ์ หัวฉีดบกพร่อง ฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละเอียด ปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้น้อยกว่ามาตรฐาน ไส้กรองอากาศอุดตัน เทอร์โบทำงานผิดปรกติ อุณหภูมิในการเผาไหม้มีค่าต่ำ เกิดจากเครื่องยนต์มีกำลังอัดต่ำ หรือเครื่องหลวม

เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง
เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่ไม่สมบูรณ์ มีสาเหตุจาก หัวฉีดมีการอุดตัน ฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละเอียด แรงดันผิดปรกติจากค่ามาตรฐานที่กำหนด ปั๊มดีเซลจ่ายน้ำมันผิดปรกติ มีแรงดันต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐาน ทำให้จังหวะจุดระเบิด ผิดปรกติ เทอร์โบบกพร่อง สร้างแรงดันและปริมาณอากาศน้อยกว่าปรกติ

ปั๊มดีเซลรั่ว
เกิดจากประเก็นที่ใช้ในการประกอบปั๊มเสื่อมคุณภาพ ยางโอริงที่ใช้กันน้ำมันแข็งตัว
ไม่สามารถกันทนแรงดันสูงในตัวปั๊มได้ โดยปรกติรถยนต์ที่ใช้งานประมาณ 150,000
กิโลเมตรหรือประมาณ 10 ปี จะเกิดการเสื่อมของประเก็น ทำำให้เกิดการรั่วของน้ำมัน
บริเวณตัวปั๊มดีเซล

เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก
อาการสตาร์ทติดยาก มีได้หลายสาเหตุ
- มีอากาศอยู่ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีรอยรั่วของระบบ
- หัวเผาไม่ทำงาน (สำหรับรุ่นที่มีหัวเผา) ทำให้ห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิต่ำขณะสตาร์ท
- ปั๊มน้ำมันจ่ายปริมาณเชิ้อเพลิงน้อยกว่ามาตรฐาน
- หัวฉีดเกิดการอุดตัว หรือฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละเอียด

เครื่องยนต์กินน้ำมันมากผิดปรกติ
อาการเครื่องยนต์กินน้ำมันมากผิดปรกติ มีได้หลายสาเหตุ
- ปั๊มดีเซลจ่ายปริมาณน้ำมันผิดปรกติ หรือมีการปรับแต่งปั๊มดีเซลให้จ่ายน้ำมันมาก
- หัวฉีดผิดปรกติ จ่ายน้ำมันไม่เป็นฝอบละเอียด มีค่าแรงดันต่ำกว่ามาตฐาน
หรือมีการปรับตั้งค่าแรงดันไม่ถูกต้อง
- เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง ทำให้ต้องใช้เกียร์ต่ำ ส่งผลให้ใช้เครื่องยนต์รอบสูง
ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอสูงด้วย

ขอบคุณบทความ ข้อมูลจากคุณ sawet007.multiply.com
SUPERTRUCK RACE & MIDWAY DRAG 2009

WWW.SUPERTRUCK-THAILAND.COM

WWW.SUPERTRUCK-THAILAND.NET
User avatar
SUPERTRUCK-THAILAND
Posts: 37
Joined: Wed Sep 16, 2009 10:42 am
Location: supertruck-thailand


   Admin ลบความคิดเห็นนี้