Logo Webboard ของ stfrancis  การเรียน การศึกษา

  

  Topic : เรียนศิลปะ สอนศิลปะสอนศิลปะเด็ก สอนศิลปะผู้ใหญ่ ติวศิลปะนักเรียนศึกษาผู้สนใจ กับการใช้เวลาให้เกิดปร

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page << Back 1 2 3 4 [5] 6 7   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป แป้ง

  125.27.223.36

  โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2552 02:04 น.   เรียนศิลปะ สอนศิลปะสอนศิลปะเด็ก สอนศิลปะผู้ใหญ่ ติวศิลปะนักเรียนศึกษาผู้สนใจ กับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ฝึกสมาธิ ทำเป็นงานอดิเรกสร้างรายได้ อนาคตประกอบเป็นธุรกิจได้ โดยสตูดิโออาร์ต ที่เดียวที่พื้นฐานเริ่มที่นี่ได้ สอนตั้งแต่พื้นฐาน ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับเราแล้วพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญกว่าสิ่งต่างๆ การเรียนศิลปะทุคนอาจมองว่าการวาดเส้นเป็นพื้นฐานของการเรียนศิลปะ แต่สำหรับสตูดิโออาร์ตแล้ว การมองต่างหากการเห็นต่างหากที่เป็นพื้นฐานที่สำหรับ การเข้าใจในงานศิลปะเป็นพื้นฐานการมอการเห็นงอย่างเข้าใจในสิ่งนั้นๆ ทำไมศิลปินจึงแตกต่างจากช่างเขียน ทำไมเราพยายามเขียนสิ่งต่างๆ แต่ไม่เหมือน แค่คล้าย เพราะ ไม่ใช่เราไม่เก่ง แต่เราไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆ เหล่านั้นดีพอต่างหาก สตูดิโออาร์ตเปิดสอนศิลปะ ย่างเข้า ปี ที่ 9 สอนแบบ FREE STYLE โยไม่เคยบอกว่าเป็นสถาบันศิลปะ เราเพียงอยากเป็นสตูดิโอในแบบ loft ที่ทุกคนมาเรียนรู้ มาสร้างสรรค์งานศิลปะและนำงานเก็บไปชื่นชม เรามักจะบอกคนสอนทุกคนว่า ที่ๆ เราสอนวาดเส้นดีที่สุดน่ะ ให้รักษาคุณภาพนี้ไว้ ___________________________________ วาดเส้น basic drawing 1. สอนเรื่องการร่างภาพ ตามแบบฉบับสตูดิโออาร์ต 2. การจับดินสอเขียน และแรงเงา 3. โครงสร้างของรูปทรงในแบบต่างๆ เน้นการร่าง การวัดสัดส่วน 4. เรียนรู้เรื่อง แสงเงา แหล่งกำเนิดแสง แสงชนิดต่างๆ ทิศทางแสง อุณหภูมิแสง 3500 และ 3200 ต่างกันอย่างไร (โดยผู้ที่จบปรืญญาตรีโดยตรงด้านถ่ายภาพ และชนะการประกวดภาพถ่ายโฟโต้เอเชีย ที่สิงคโปร์) 5. เรียนรู้การจัดองค์ประกอบ composition การเลือกมุมที่เขียน การถ่ายทอดสิ่งที่ท่านภาพเห็น โดยเรียนรู้หลัการจัดองค์ประกอบสากลศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา ในอิตาลี เช่น ดาวินซี เรื่องพื้นที่ว่าง space เรื่องของเวลา time (โดยผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านการจัดภาพ เป็น stylist ทางด้านภาพถ่าย และคิดออกแบบกิจกรรมทางศิลปะ) 6. การวัดการกะสัดส่วน รูปทรงต่างๆ โดยใช้หลักทางตรรกะ และการมอง ที่สถาบันศิลปะต่างประเทศใช้กัน และสถาบันการศึกษาศิลปะจีนใช้ 7. สอนการแรงเงา การแบ่งสัดส่วน การกันแสงเงา แบบต่างๆ เช่น การฝน การถู การลงรวมๆ เพื่อให้เกิดน้ำหนัก สอนการแรงเงาแบบเส้นเฉียง หรือเส้นฝนตก สอนการแรงเงา แบบเส้นสานหรือเส้นไขว้ วิเคราะห์ การลงน้ำหนักให้ภาพสวยงามเหมือนจริงแบบถึงแก่น 8. สอนการแรงเงารูปทรงต่างๆ พื้นผิวต่างๆ เช่นผิวด้าน ผิวมัน ผิวขุรุขระ ผิวหยาบ ของใส ของมันวาว การลงผ้า ราบ ผ้าลาย ผ้าสี นี่เป็นพื้นฐานทั้งหมดในวาดเส้นพื้นฐาน --------------------------------------------------------------- วาดเส้น 2 วิชายอดฮิต การเขียนภาพคนเหมือน 1. เรียนการร่างภาพ สัดส่วนคนเหมือน 2. กายวิภาค anatomy กระดูกกล้ามเนื้อคน 3. การลงแสงเงา 4. เทคนิคต่างๆ ในการลงเงาให้เหมือน 5.การลงฉากหลัก ---------------------------------------------------------------- สีน้ำ หลักสูตรสีน้ำ เน้นการทำความเข้าใจกับคุณสมบัติของสีน้ำ ขั้นตอนการลงสี การเขียนสีน้ำในแบบต่างๆ เช่น การเขียนแบบแห้งทับแห้ง การเขียนแบบเปียกบน เปียก และการเขียนแบบกึ่งแห้งกึ่งเปียกีเน้นความเข้าใจเรื่องสี การควบคุม การวางแผน ตลอดจนธรรมชาติของสีน้ำเทคนิควิธีการต่างๆ หลักสูตรที่เปิดสอนตามระดับความยากง่ายของการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ สีน้ำ หุ่นนิ่ง (Still Life) สีน้ำ หุ่นนิ่งขั้นสูง (Advend Still Life) สีน้ำทิวทัศน์ (Landscape) สีน้ำภาพคนเหมือนและงานสร้างสรรค์ -------------------------------------------------------------------------------- BASIC WATER COLOR WATER COLOR 1? (ฺBasic) still life เขียนหุ่นนิ่งและสิ่งของง่ายๆใกล้ๆ ตัว ขั้นพื้นฐานหลักการต่างๆ ที่ควรเรียนรู้ -ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนเขียนสีน้ำ ตลอดจนคุณสมบัติ การเลือกใช้ การเก็บรัษา -ร่างภาพ (Basic Drawing) - การจัดหุ่น -หลักของแสงและหลักของสี อุณหภูมิสี (สอนโดยครูที่จบทางด้านภาพถ่ายโดยเฉพาะ) - การจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) - การเลือกมุมมอง -ทฤษฎีสีขั้นพื้นฐาน การผสมสีให้ได้ตามที่ต้องการ -เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการสร้างสรรค์และการลงสี เรียนรู้การควบคุมสีและภู่กัน -การวางแผนการลงสีต่างๆ ตามตาเห็น โดยแยกแยะสิ่งที่เห็นเป็นน้ำหนักสี -การลงสีวัสดุพื้นผิวต่างๆ เช่นวัตถุที่ใส วัตถุมันวาว วัตถุที่มีพื้นผว -การลงสีฉากหลังเพื่อเพิ่มมิติและบรรยายกาศของภาพ โดยการเคลือบสี และผสมสีในฉากหลัง ขั้นพื้นฐานหลักการต่างๆ ที่ควรเรียนรู้ -การร่างภาพ -การเขียนดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงง่ายๆ และซับซ้อนขั้น -การเขียนดอกไม้ที่ปักลงบนแจกันแบบมีลายและไม่มีลาย -การเขียนดอกไม้ที่ปักในแก้วใส -การลงสีฉากหลัง กรณีที่ดอกไม้เป็นพุ่ม -เทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานในแบบต่างๆ เช่นการใช้การจุด การหยดน้ำหมึก การเขียนแบบชุ่ม การใช้ปากกาเขียน การใช้ภูกันแบบเขียน การเขียนแนวอิมเพรสชั่น -------------------------------------------------------------------------------------- ศิลปะเด็ก ศิลปะเด็ก (Kid Art) สตูดิโออาร์ต Studio Art สอนศิลปะตามใจเด็ก แนวสร้างสรรค์รูปแบบบูรณาการตามแนวใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการในการแสดงออกตามความสามารถและความสนใจ โดยผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่มุ่งพัฒนาศักยภาพภายในของเด็ก ๆ เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ สามารถบูรณาการความรู้ทางศิลปะกับการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ มีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ทั้งการวาดเส้น ระบายสี การปั้นการประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ๆ ในวัยนั้นๆ หลักสูตร(ปกติ) (เด็กเล็กและเด็กโต) 1. เส้นสายลายสวย เรียนรู้การวาดภาพ หลักการจัดภาพ การร่างการกะสัดส่วน การลงเงา 2. สีสันสารพันเทคนิค ฝึกการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น สีชอล์ก สีเทียน สีน้ำ บนพื้นผิวต่างๆ เช่น กระดาษวาดเขียน กระดาษสีโปสเตอร์ กระดาษทราย ก้อนหิน ฯลฯ 3. สร้างสรรค์วัสดุสวยงาม การพับ ตัด ฉีก กระดาษ ให้เกิดเป็นรูปภาพที่สวยงาม การสร้างสรรค์ภาพปะติดด้วยวัสดุใกล้ตัว การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ 4. ประดิษฐ์งานสวยด้วยตนเอง -------------------------------------------------------------------------------- การปั้น และการหล่อปูนปลาสเตอร์อย่างง่าย ๆ การสร้างงานประติมากรรมจากกระดาษ และวัสดุเหลือใช้เด็กที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ และเมื่อจบสามารถเรียนต่อได้เลย เพราะการเรียนการสอนจะสลับปรับเปลี่ยนความยากง่ายขึ้นตามความสามารถและทักษะของเด็กและผู้เรียน -------------------------------------------------------------------------------- ศิลปะสำหรับเด็กนั้น สตูดิโออาร์ตจะมุ่งเน้น การปลูกฝังสร้างความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับศิลปะ เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกรักในงานศิลปะและพร้อมที่จะมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป เพื่อฝึก EQ และสร้างสมาธิในการเรียน เหมาะสำหรับเด็กสมาธิสั้น ปัญหาการเรียนของเด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เกิดจากการขาดสมาธิในการเรียนและการอ่านหนังสือ เพราะสิ่งแวดล้อมรอบข้างและเกมส์แบบต่างๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย ยังส่งเสริมทำให้เกิดพัฒนาการทั้งด้านความคิดและด้านอารมณ์ในด้านบวก ก่อให้เกิดสมาธิในการเรียนหนังสือช่วยส่งเสริมวิชาเรียนอื่น เป็นการเพิ่มทั้ง EQ และ IQ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ขบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การขบคิดโจยท์ การตีความจากสิ่งที่เห็นออกมาเป็นภาพ โดยจะมีครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะแนวการตีความในแต่ละโจทย์ โดยใช้วิธีการยกตัวอย่าง เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวาด ปั้น ภาพพิมพ์และเศษ วัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวนำมาสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตุ ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันละกัน เพราะอุปกรณ์จะใช้ร่วมกัน ฝึกให้เด็กเป็นมีระเบียบรู้จักใช้ของและรู้ค่าของสิ่งที่ใช้ การเรียนการสอนทางสตูดิโออาร์ต สอนไม่ได้ให้เด็กเขียนตามครูทุกครั้งไป เหมือนนกแก้วนกขุนทอง ซึ่งการเรียนการสอนแบบนั้นจะค่อยๆ บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์และการกล้าตัดใจ กล้าแสดงออกซึ่งจินตนาการที่ตนมีอยู่ตามวัยนั้นๆ ถ้าถามว่า เด็กจะเก่งมั้ย สตูดิโออาร์ตตอบว่า เด็กจะไม่เก่งแบบเห็นผลทันตาเหมือนที่อื่นๆ ที่สอนให้เด็กเขียนและทำตาม แต่ขอยืนยันว่า บุตรหลานของท่านจะเป็นเด็กที่ถูกปลูกฝังขบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่วัยเยาว์ สตูดิโออาร์ต สอนในร้านฟรุตตี๊เฟรส ถนนมหรรณพ ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า พระนคร กทม 081-917-0752 http://www.s2dioart.com http://s2dioart.multiply.com/ ------------------------------------------


   Admin ลบความคิดเห็นนี้