ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  ลงประกาศฟรี คอมพิวเตอร์

  

  Topic : โปรแกรม Building ware Version Condo

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป มลทิฎา

 mol@sgc.co.th 118.172.53.12

  โพสต์เมื่อ : 21 ธ.ค. 2550 14:36 น.

แบบที่1

 

เปิดและปิดการขายคอนโดมีเนียมง่ายๆในแบบ Real Time

 

“เปิดและปิดการขายห้องชุดคอนโดมีเนียมเกิดขึ้นง่ายๆ ทุกที ทุกเวลา ด้วย Building ware version Condo การติดตามยอดชำระค่างวด ตรวจสอบและรายงานผลสะดวก แบบ Real time”  

                         

การทำงานของโปรแกรม Building ware Version Condo

ประกอบด้วย

 

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมการขาย

>การทำใบจอง

>การทำใบเสนอราคา

>ระบบการบันทึกการโทรนัดลูกค้า

>ระบบทำแบบสอบถามถาม

>การออกเอกสารใบจอง

>และ/หรือ

>ทำสัญญาโดยพนักงานฝ่ายขาย พร้อมด้วยระบบรายงานสถานการณ์ขายแบบ Real time ทำให้ทราบสิ่งที่พนักงานขายแต่ละคนทำในแต่ละวัน เช่น จำนวนใบเสนอราคา, จำนวนการโทรติดต่อลูกค้า, ยอดใบจอง เป็นต้น

 

ระบบบริหารจัดการการเงิน

>การรับชำระเงินจอง, เงินดาวน์, เงินทำสัญญา และเงินโอน

>การออกใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ โดยพนักงานบัญชี พร้อมระบบรายงานสถานการการเงินที่รับชำระแต่ละวัน, ยอดค้างชำระ เป็นต้น

“คิดค่าบริการระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบHardware, Software และ Service เป็นอัตราค่าบริการพิเศษตามใบจอง เริ่มต้นที่ 699-200 บาทต่อใบจอง”

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

Miss Montida Atitya

Marketing Coordinator

 

SGC Network Co., Ltd.

69, Cholpratan Rd. T.Suthep A.muang Chiang Mai 50200 THAILAND

Website: www.sgc.co.th

E-mail: mol@sgc.co.th

Tel: +66-53-218845, 218851      Fax: +66-53-218893

Mobile: +66-89-6369655

 

 

 

To open & close sale condominium easily in Real Time with Building ware Version Condominium

Building Ware-Condominium: This program is setting for condominium selling management system. It involves all system program management for condominium selling project.

 

Program description for each duty

 

Sales

- Quotation form system

- Room reservation form system

- Customer appointment form

- Sale Reports

Finance and Accounting

- Contract System

- Reservation Payment

- Contract Payment

- Down Payment

- All Receipts

- Finance and Accounting Report

Other

- Massager Sending System (Memo)

 

Objective

1. Bring all work information to center point

2. Keep trace for information from several departments rapidly

3. Know project status obviously

4. Follow up all work from all departments rapidly

5. Correct information informed and got evidence to approve

6. Calculate revenue that earned by each period

 

For more information please contact:

Miss Montida Atitya

Marketing coordinator

SGC Network Co., Ltd 69, Cholprathan Rd. T. Suthep, A. Muang, Chiangmai 50200

Tel: +66-53-218845, 218851 Fax: + 66-53-218893 Mobile:+668-96369655

Website: www.sgc.co.th

Email: mol@sgc.co.th

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้