Logo Webboard ของ thunyawit  ห้องคอมพิวเตอร์

  

  Topic : การรวม VCD เป็น DVD ครับ ( ยาวนิดหนึ่ง )

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป คนผ่านมา

  58.136.103.88

  โพสต์เมื่อ : 28 ก.พ. 2549 16:39 น.

การรวม VCD ลงแผ่น DVD (สร้างแทร็ค)

ในปัจจุบันเครื่องเขียน DVD กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะแผ่น DVD มีความจุมากกว่าแผ่น CD ทั่วๆ ไปหลายเท่า ประกอบกับวีดีโอซีดีส่วนใหญ่ 1 เรื่องจะใช้แผ่น CD ประมาณ 2 แผ่น ผู้ใช้บางคนสะสมแผ่นวีดีโอซีดีไว้เป็นจำนวนมาก จึงต้องการรวมวีดีโอซีดีหลายๆ เรื่อง รวมลงในแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียว คุณภาพของภาพที่ได้ก็จะเท่ากับวีซีดี นอกจากจะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแล้ว เวลาเปิดชม ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นไปมา มีเมนูให้เลือกว่าจะเลือกชมเรื่องใด

ตัวอย่างที่จะนำมาเสนอนี้ เป็นการทำ DVD แผ่นรวม VCD ด้วยโปรแกรม TMPGEnc DVD Author 1.6 (1.5 ก็ใช้ได้เหมือนๆ กัน) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเขียน DVD ซึ่งมีการใช้งานที่ง่าย หลังจากเขียนแล้ว เมื่อเปิดชมก็จะมีเมนูให้เลือกรายการที่จะเล่น ขั้นตอนหลักๆ ของโปรแกรมก็คือ

1.       เลือกไฟล์ที่จะเขียน DVD

2.       สร้างเมนูสำหรับเลือกรายการ

3.       เขียนข้อมูล DVD ลงฮาร์ดดิสก์ จากนั้นจึงเขียนข้อมูลลงแผ่น DVD

ในการเตรียมไฟล์ที่จะนำมาทำ DVD นั้น ให้แปลงไฟล์จากวีดีโอซีดี (.dat อยู่ในโฟลเดอร์ MPEGAV) มาเป็น .mpg เสียก่อน โดยใช้ vcdgear

หน้าต่างหลักของโปรแกรม มีส่วนของ Source setup เลือกไฟล์ที่จะนำมาเขียน Create menu สร้างเมนูสำหรับเลือกแทร็ค (เรื่องของวีดีโอซีดี) และ Output เขียนไฟล์/โฟลเดอร์ของ DVD ลงฮาร์ดดิสก์ และ ส่วนของ Tools Menu เป็นเครื่องมือสำหรับเขียนไฟล์/โฟลเดอร์ของ DVD ลง DVD-R/RW หรือเป็นไฟล์ ISO เป็นต้นเริ่มต้นการสร้างแผ่นรวม VCD ด้วยการกดปุ่ม Create new project หรือกดปุ่ม Source setup

 

หน้าต่างหลักของ Source setup รายการแทร็ค ก็คือรายชื่อแทร็คต่างๆ ของหนังแต่ละเรื่อง แทร็คหนึ่งก็เรื่องหนึ่ง ในแต่ละแทร็คนั้น สามารถเพิ่มไฟล์วีดีโอหรือวีดีโอคลิปได้หลายไฟล์

ข้อมูลต่างๆ ของแทร็ค เป็นรายการแสดงข้อมูลของแทร็คเช่น ความละเอียดของแทร็ค ชนิดของไฟล์ MPEG-1 หรื MPEG-2 เป็นต้น

รายการคลิปวีดีโอ รายชื่อของคลิปวีดีโอต่างๆ ของแต่ละแทร็ค ในการเพิ่มไฟล์วีดีโอหรือคลิปวีดีโอนั้น ให้กดปุ่ม Add file แล้วเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการ

หลังจากเพิ่มไฟล์เข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Clip information จะเห็นข้อมูลต่างๆ ของวีดีโอที่เพิ่มเข้ามา เช่นรูปแบบของวีดีโอ รูปแบบของเสียง กดปุ่ม OK เพื่อกลับไปยังหน้าต่างหลัก กดปุ่ม Add file เพิ่มไฟล์หนังเรื่องเดียวกันจนหมด

หมายเหตุ : ขณะที่เพิ่มไฟล์เข้ามานั้น อาจจะมีกรอบแสดงข้อมูลเรื่อง GOP นั้น หากมี Ignore ให้กด Ignore ไป เท่าที่ลองใช้ดูแล้ว DVD ก็สามารถเปิดได้ (ต้องลองกับเครื่องเล่น DVD แต่ละเครื่องเอง) แต่หากมีปัญหาเรื่อง GOP จะต้องนำไปทำการเข้ารหัสใหม่โดยใช้ TMPGEnc โดยให้ระบุ GOP สูงสุดที่ 15 สำหรับ VCD ระบบ PAL

เมื่อเพิ่มไฟล์เข้ามาแล้ว ในช่อง ข้อมูลแทร็ค ก็จะเห็นชนิดของวีดีโอ ความละเอียด รวมทั้งรูปแบบของเสียง ในช่องรายการคลิปวีดีโอก็จะเห็นชื่อไฟล์ต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามา การเพิ่มไฟล์ในแทร็คนี้ สามารถเพิ่มได้แทร็คละหลายๆ ไฟล์ ดังนั้นหากหนังวีดีโอของคุณมี 2 ไฟล์ ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ทั้ง 2 ไฟล์ในแทร็คเดียวกัน

การเปลี่ยนชื่อแทร็ค ให้กดปุ่ม Settings แล้วตั้งชื่อแทร็คขึ้นมาใหม่ คือตั้งเป็นชื่อเรื่องหนังวีซีดีที่คุณเพิ่มไฟล์เข้ามา การตั้งชื่อแทร็คนี้เมื่อเวลาทำเมนูก็จะเห็นรายชื่อหนังต่างๆ หากไม่ทำขั้นตอนนี้ ก็สามารถไปตั้งชื่อหนังในขั้นตอนการทำเมนูก็ได้

การเพิ่มแทร็คของหนังเรื่องถัดไป ให้กดปุ่ม Add new track เมื่อเพิ่มแทร็คเข้ามาแล้วให้กดปุ่ม Add file เพิ่มไฟล์หนังเรื่องเดียวกันจนหมด เพิ่มหนังเรื่องใหม่ก็กดปุ่ม Add new track และ add file ในขณะที่เพิ่มหนังเข้าไปให้สังเกตุที่แถบแสดงความจุของ DVD ด้านล่างด้วยว่า แถบแสดงขนาดข้อมูลเกินขอบเขตของ 4.7 GB หรือเปล่า หากเกิน ให้ลบแทร็คของหนังเรื่องสุดท้ายออก

หน้าต่างหลักของ Source setup แสดงตัวอย่างของการเพิ่มแทร็คและไฟล์

เมื่อคุณทำแผ่นรวม VCD อาจจะยังทำไม่จบ ต้องการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ทำมาแล้ว เก็บไว้ทำต่อในครั้งต่อไป ให้ทำการบันทึกโครงการที่ได้ทำมาโดยการกดปุ่ม Options แล้วเลือก Save project ในครั้งถัดไป หากต้องการเปิดโครงการเดิม ที่หน้าต่างหลักของโปรแกรมให้กดปุ่ม Open existing project file แล้วเลือกไฟล์ที่ได้บันทึกไว้

ต่อไปเป็นการสร้างเมนูสำหรับเลือกว่าจะดูหนังเรื่องใด เมนูนี้จะปรากฏเมื่อใส่แผ่น DVD เข้าไปในเครื่องเล่น และจะเสนอขั้นตอนการสร้างเมนูอย่างง่ายๆ รูปแบบของเมนูก็คือ เมื่อใส่แผ่น DVD ก็จะมีเมนูหลักแสดงรายชื่อหนังเรื่องต่างๆ พร้อมกับแสดงกรอบวีดีโอเล็กๆ หน้าชื่อหนังแต่ละเครื่อง เมื่อเลือกดูหนังเรื่องใดจบแล้ว ก็จะกลับมาแสดงเมนูหลักเหมือนเดิม

คลิกปุ่ม Create menu เพื่อสร้างเมนู ที่หน้าต่างหลักของการสร้างเมนู จะแสดงรายชื่อแทร็คต่างๆ ช่องด้านซ้ายใต้ปุ่ม Start คือ รายชื่่อรูปแบบต่างๆ ของเมนู ในที่นี่เลือก Cool 1 ต่อไปเป็นการตั้งค่าการแสดงผลของเมนู ให้กดปุ่ม Menu display settings

แท็บ General เลือก Only Main menu (แสดงเฉพาะเมนูหลัก) ในช่อง Firstplay action หมายถึงตอนใส่แผ่นเข้าไป ให้แสดงอะไร ในที่นี้กำหนด Display Main menu ให้แสดงเมนูหลัก

Action to take after each track has been played (สิ่งที่จะทำหลังจากเล่นแต่ละแทร็คจบ) ให้เลือก Display Main menu (แสดงเมนูหลัก) จากที่ได้กำหนดตรงแท็บ General นี้ คงจะทำให้เริ่มมองภาพของเมนูออกกันบ้างแล้ว คือ เมื่อใส่แผ่นเข้าไป ก็จะแสดงเมนูหลักที่มีรายการหนังต่างๆ ให้เลือก เมื่อเลือกไปแล้วเล่นจนจบ ก็จะกลับมาแสดงที่เมนูหลักอีกครั้ง

ที่แท็บ Motion menu ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้า Use motion menu เพื่อให้ภาพเล็กๆ หน้าชื่อเรื่องหนังแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ เหมือนกับแผ่น DVD ทั่วๆ ไป ในส่วนของ Length of the motion menu เป็นการกำหนดให้แสดงภาพเคลื่อนไหวได้กี่วินาทีก่อนที่จะกลับมาแสดง ณ จุดเริ่มต้นใหม่

เมื่อปรับแต่งการแสดงผลเสร็จ กลับมายังหน้าต่างหลัก การแสดงผลชื่อเรื่องหนัง ยังไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้

กดปุ่ม Edit แล้วเลือก Set font for all pages เป็นการกำหนดฟ้อนต์เพื่อการแสดงผลภาษาไทยทุกๆ หน้า แล้วเลือกฟ้อนต์ภาษาไทย (ในที่นี้เลือก Tahoma)

หากต้องการแก้ไขข้อความ เปลี่ยนฟ้อนต์ ขนาดและสีของข้อความใด ให้คลิกที่ข้อความที่ต้องการ

เมนูหลังจากที่ได้เปลี่ยนฟ้อนต์และแก้ไขตัวอักษรแล้ว ในส่วนของภาพฉากหลังนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นภาพที่คุณชอบได้ ใช้ได้ทั้งภาพนิ่ง (.jpg, .bmp) หรือภาพเคลื่อนไหว (.mpg) ให้คลิกที่ภาพฉากหลัง แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

รูปขนาดเล็กที่อยู่หน้าชื่อหนังแต่ละเรื่อง สามารถเปลี่ยนเป็นภาพอื่นได้ ให้คลิกภาพที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Change thumbnail image แล้วเลื่อนแถบเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการ กดปุ่ม OK

ภาพเมนูของ DVD ที่เปลี่ยนภาพเล็กแล้ว

ขั้นตอนสุดท้ายของการรวม VCD ก็คือการเขียนข้อมูลต่างๆ ลงเป็น DVD ขั้นตอนแรกก็คือการสร้างแทร็ค ใส่ไฟล์วีดีโอที่ต้องการนำมารวมกัน ขั้นตอนที่สองคือการสร้างเมนูสำหรับเลือกรายการ ขั้นตอนสุดท้ายคือเขียน DVD ที่จะกล่าวต่อไป

ในการเขียน DVD ด้วยโปรแกรมนี้ จะเขียนข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ก่อน เมื่อเขียนแล้วคุณสามารถดูด้วยโปรแกรม DVD Player ต่างๆ ก่อนที่จะเขียนลง DVD จริงๆ หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถกลับไปแก้ไขและเขียนใหม่ได้ โดยที่ไม่ต้องเสียแผ่น DVD เมื่อได้ผลงานเป็นที่พอใจแล้ว จึงเขียนข้อมูลลงแผ่น DVD โปรแกรมนี้มีเครื่องมือสำหรับเขียนข้อมูลเป็น DVD เขียนข้อมูลเป็นไฟล์ .ISO และเขียนข้อมูลไฟล์ .ISO เป็น DVD

การเขียนข้อมูลเป็นไฟล์ .ISO นั้นก็คือเขียนข้อมูลเป็นไฟล์ .ISO เพียงไฟล์เดียว หากต้องการใช้งาน ก็นำไป mount กับโปรแกรมประเภท virtual cd/dvd เช่น daemon-tools เป็นต้น ทำให้เราเข้าถึงไฟล์ต่าง ๆ ในไฟล์ .ISO เหมือนกับเป็นไดรฟ์ DVD จริงๆ ส่วนการเขียนไฟล์ .ISO เป็น DVD ก็คือการเขียนข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในไฟล์ .ISO ลงแผ่น DVD

คลิกปุ่ม Output แล้วระบุชื่อไดรฟ์/โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลของ DVD ที่โปรแกรมจะเขียนขึ้นมา ให้สังเกตุดูว่าไดรฟ์ที่ระบุมีเนื้อที่ว่างเพียงพอหรือไม่ โดยสังเกตุได้จากจำนวนตัวเลขที่อยู่ด้านล่างขวาสุด เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Begin output เพื่อเริ่มเขียนข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์

โปรแกรมกำลงเขียนข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์

เมื่อเขียนข้อมูลเสร็จ จะปรากฏหน้าต่าง Outputting complete หากกดปุ่ม Open DVD Writing Tool จะเป็นการเปิดเครื่องมือเขียน DVD หากกดปุ่ม OK ก็จะกลับไปยังตัวโปรแกรม TMPGEnc DVD Author

ในกรณีที่ยังไม่ต้องการเขียนข้อมูลลงแผ่น DVD จริง ก็ให้กดปุ่ม OK หลังจากกดปุ่ม OK แล้วในครั้งต่อไปหากต้องการเขียนข้อมูลลง DVD ก็สามารถทำได้ โดยเปิด DVD Writing Tool จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล DVD แล้วเขียนลงแผ่น DVD

ในตัวอย่างนี้เลือกกดปุ่ม Open DVD Writing Tool เพื่อเขียน DVD ลงแผ่น

ใส่แผ่น DVD ไปแล้ว เลือก Write speed กำหนดความเร็วในการเขียน ในช่อง Disc label ตั้งชื่อแผ่น DVD จากนั้นกดปุ่ม Write DVD เพื่อเขียนลงแผ่น

ในกรณีที่เปิด DVD Writing Tool จากหน้าต่างหลักของโปรแกรม ให้กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของ DVD หากต้องการเขียนข้อมูล DVD เป็นไฟล์ .ISO ให้คลิกปุ่ม Create ISO image แล้วตั้งชื่อไฟล์ที่จะบันทึก โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .ISO ทันที หรือ หากมีไฟล์ .ISO อยู่แล้วต้องการเขียนไฟล์ลงแผ่น DVD ให้กดปุ่ม ISO->DVD แล้วเลือกไฟล์ .ISO ที่ต้องการเขียน

โปรแกรมจะแสดงกรอบความเร็วในการเขียน DVD ให้กดปุ่ม OK

โปรแกรมดำเนินการเขียนข้อมูลลงแผ่น DVD

หลังเขียนแผ่น DVD เสร็จให้กดปุ่ม OK

เมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงสามารถทำแผ่นรวมหนังวีซีดีที่คุณชื่นชอบลงในแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียวได้อย่างไม่ยาก สำหรับท่านที่อยากทดสอบ (ยังไม่มีเครื่องเขียน DVD) ก็สามารถทำได้ เมื่อเขียนลงฮาร์ดดิสก์แล้วก็สามารถเปิดดูได้ หรือจะทำเป็นไฟล์ .ISO แล้วไป mount กับโปรแกรมประเภท virtual cd ก็ได้

การเขียน DVD นั้นใช้เวลานานพอสมควร เพราะมีสองขั้นตอนคือเขียนลงฮาร์ดดิสก์ และการเขียนลงแผ่น DVD แต่ละขั้นตอนก็ใช้เวลานาน ดังนั้นจึงแนะนำว่า หากคุณฝึกทำขั้นตอนการรวมแผ่น VCD นี้ ให้ตัดไฟล์วีดีโอนี้เหลือสักประมาณ 5-10 วินาที/แทร็คเท่านั้น คือ เมื่อเพิ่มไฟล์วีดีโอเข้ามาแล้ว ให้ตัดเหลือ 5-10 วินาที ของแต่ละแทร็ค (การตัดวีดีโอ เมื่อเพิ่มไฟล์เข้ามาแล้วให้คลิกปุ่ม Chapter cut edit แล้วทำการตัดให้เหลือความยาวตามเวลาที่ต้องการ) คือถ้าแทร็คหนึ่งมี 2-3 ไฟล์ ก็ลองใช้เพียงไฟล์เดียวก่อน ทำให้ครบทุกแทร็ค จากนั้นก็ให้สร้างเมนูตามขั้นตอนต่างๆ จนจบแล้วลองเขียนดู

ที่แนะนำเช่นนั้นก็เพราะว่าคุณจะได้เสียเวลาน้อยมากในการที่จะได้เห็นผลงานของคุณ และตรวจสอบความถูกต้องของเมนูต่างๆ ว่าทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ ตอนแรกก็อาจจะใช้ภาพหลังฉากที่โปรแกรมมีมาให้ก่อน พอทำได้ ก็นึกสนุกอยากเปลี่ยนเป็นรูปที่เราชอบๆ บ้าง ก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ อาจจะลองเปลี่ยนภาพเล็กของแต่ละแทร็คเป็นอย่างอื่นดู หรือจะลองใช้ภาพเคลื่อนไหวทำเป็นภาพหลังฉากก็ได้ เมื่อทุกอย่างลงตัวจึงใช้ไฟล์ที่ต้องใช้ทั้งหมดจริงๆ เสียเวลาครั้งเดียว หรือจะเรียกง่ายๆ ว่า ลองฝึกฝีมือให้คล่องๆ ก่อนที่จะลงมือทำจริงๆ

และหากคุณทำไปแล้วและดี อยากจะเก็บไว้เป็นตัวอย่าง หรือเก็บเอาไว้กลับมาแก้ไขในภายหลัง ให้บันทึก Project ที่คุณทำเอาไว้ และสามารถมาเปิดดูหรือแก้ไขได้ในภายหลัง ให้เลือก Save Project ที่ปุ่ม Options

 

 

 

 

 

 

แปลงไฟล์ .dat เป็น .mpg

ไฟล์ .dat คือไฟล์วีดีโอที่อยู่ใน VCD โดยปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์ MPEGAV ไฟล์นี้หากนำมาเขียนเป็น VCD ด้วย Nero ก็สามารถนำมาเขียนได้เลย ในบางกรณีอาจจะมีความจำเป็นต้องการแปลงไฟล์ .dat เป็น .mpg เพื่อนำไปตัดต่อ หรือใช้กับโปรแกรมเกี่ยวกับวีดีโอที่ไม่สนับสนุน .dat

โปรแกรม VCDGear เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ .dat เป็น .mpg

หน้าต่างโปรแกรม vcdgear

คลิกเลือกรายการ dat -> mpeg ในช่อง Extraction / Conversion

คลิกปุ่ม load แล้วเลือกไฟล์ .dat ที่ต้องการแปลง ใน VCD ไฟล์ .dat จะอยู่ในโฟลเดอร์ MPEGAV

จะปรากฏหน้าต่าง Open เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Open

หลังจากเลือก Open แล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง Save As ให้ระบุชื่อไฟล์ .mpg ที่จะบันทึกพร้อมทั้งเลือกไดรฟ์/โฟลเดอร์ที่ต้องการจะเก็บไฟล์ด้วย แล้วกดปุ่ม Save

กลับมายังหน้าต่างของโปรแกรม ให้กดปุ่ม start เพื่อมเริ่มต้นการแปลงไฟล์

โปรแกรมกำลังดำเนินการแปลงไฟล์

หลังจากที่แปลงไฟล์เสร็จแล้ว หากต้องการดูภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม preview   Admin ลบความคิดเห็นนี้