Logo Webboard ของ wuttichaii
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ห้องสมุด

  

  Topic : แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป wut

  61.90.241.112

  โพสต์เมื่อ : 16 ก.ย. 2549 09:49 น.

ข้อมูลโดย www.thaigoodview.com

สาระการเรียนรู้ที่ 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช่วงชั้นที่ 3

 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยครูโกเมศ กุลอุดมโภคากุล โรงเรียนบุญสมวิทยา จันทบุรี
 2. การท่องเที่ยว โดยครูเบญจมาส อุทกศิริ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
 3. การปลูกผักกระเฉด โดยครูอำมรา สุขมีทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองปรือ สมุทรปราการ
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โดยครูอารี จันทร์เกิด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
 5. รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ของครูดาวประกาย ทาธง โรงเรียนวัดหัวคู้ สมุทรปราการ
 6. การติดตั้ง ADSL Home Pack ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 7. การวิเคราะห์ปัญหา Hardware ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 8. เมนูอิ่มอร่อย ของนางสาวนวพร ธนบัตรโชติ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่
 9. บ้านที่น่าอยู่ วิชาการงานอาชีพ  โดยครูสิรภพ ชมสาคร  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
 10. ระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูชมัยพร  ถิ่นสำราญ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย .
 11. การจัดสวน ทุกช่วงชั้น ของครูอนุพูล เทศารินทร์ จ.หนองคาย
 12. การผลิตเสื่อกก ของครูปิยพร ชุมจันทร์ จ.หนองคาย
 13. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษา ของครูอดุล โตเขียว โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์
 14. สื่อการใช้งาน Namo Webeditor สำหรับชั้น ช่วงชั้นที่3-4 และผู้สนใจทั่วไปของครูโกวิทย์ อ่วมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 15. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอรมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของครูอโนชา สุรินโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านระเว  อ.พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
 16. คอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ของครูจารุกิตติ์   แจ้งวิถี โรงเรียนวัดมฤคทายวัน  อ.บางซ้าย  จ.พระนครศรีอยุธยา
 17. วิธีการทำอาหารอย่าง่าย ของอริสา เลียงมงคลการ และศศิภา เลิศเพียรเชาวน์
 18. การปลูกพืชผักสวนครัว ของณัฐวดี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล
 19. มารู้จักอาหารกันเถอะ นางสาว สุนิสา วาณิชธัญญะ
 20. โภชนาการ ของเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์
 21. พืชพันธุ์ใกล้ตัว ของหทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล
 22. คู่มือการสอน Linux ของ ครูจีระศักดิ์ สุวรรณโณ
 23. การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Impress ของ OfficeTLE ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 24. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช 0247 ชั้น ม.1 ครูธัญลักษณ์ คงกะเรียน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 25. ฐานข้อมูลเบื้องต้น ของสุวิมล ฟองแก้ว
 26. การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศรุตา กันทะวงค์
 27. Wap คืออะไร ของสุวิมล ฟองแก้ว
 28. เคล็ดลับการใช้อีเมล์ อัญชลี  ไชยวงค์
 29. ห้องเรียนเครือข่าย วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช 0247  ของสสวท.
 30. itbrowser เรื่อง การใช้โปรแกรม browser ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 31. ictinternet เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 32. ictchat เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 33. Internet&Networking ของครูสุพร จรัสศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 34. ตัวอย่างการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ที่ผมไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ รวมทั้งทีวี
 35. ธุรกิจนะจ้ะ ของครูละม่อม  ม่วงไหมทอง
 36. สูตรการทำอาหาร ของปรารถนา มาสถิตย์ชัย และอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์
 37. อาหารเพื่อสุขภาพ ของอัญชลี หวลสิริโชติ
 38. แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม ของแม่ครัวสองสาว นุชนภา เลิศด้วยธรรม และอภิชา ชะโรจน์บวร
 39. ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ ของเมธิรา ถาวรสุขศิริ

 

ช่วงชั้นที่ 4   

 1. รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ของครูดาวประกาย ทาธง โรงเรียนวัดหัวคู้ สมุทรปราการ
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ของครูพิชัย เหลืองอรุณ โรงเรียนศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 3. ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 ของครูสุกานดา พิมพะนิตย์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ของครูพิชัย เหลืองอรุณ โรงเรียนศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 ของครูสุกานดา พิมพะนิตย์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 6. การติดตั้ง ADSL Home Pack ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 7. การวิเคราะห์ปัญหา Hardware ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 8. เมนูอิ่มอร่อย ของนางสาวนวพร ธนบัตรโชติ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่
 9. วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 ของครูอดุล  โตเขียว  โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 10. วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล  ช่วงชั้นที่ 4 ของครูศรัณยา ใครบุตร จ.สกลนคร
 11. การจัดสวน ทุกช่วงชั้น ของครูอนุพูล เทศารินทร์ จ.หนองคาย
 12. สื่อการใช้งาน Namo Webeditor ช่วงชั้นที่3-4 และผู้สนใจทั่วไป ของครูโกวิทย์ อ่วมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 13. คอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ของครูจารุกิตติ์   แจ้งวิถี โรงเรียนวัดมฤคทายวัน  อ.บางซ้าย  จ.พระนครศรีอยุธยา
 14. วิธีการทำอาหารอย่าง่าย ของอริสา เลียงมงคลการ และศศิภา เลิศเพียรเชาวน์
 15. การปลูกพืชผักสวนครัว ของณัฐวดี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล
 16. มารู้จักอาหารกันเถอะ นางสาว สุนิสา วาณิชธัญญะ
 17. โภชนาการ ของเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์
 18. พืชพันธุ์ใกล้ตัว ของหทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล
 19. คู่มือการสอน Linux ของ ครูจีระศักดิ์ สุวรรณโณ
 20. การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Impress ของ OfficeTLE ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 21. ฐานข้อมูลเบื้องต้น ของสุวิมล ฟองแก้ว
 22. การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศรุตา กันทะวงค์
 23. Wap คืออะไร ของสุวิมล ฟองแก้ว
 24. เคล็ดลับการใช้อีเมล์ อัญชลี  ไชยวงค์
 25. itbrowser เรื่อง การใช้โปรแกรม browser ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 26. ictinternet เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 27. ictchat เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 28. Internet&Networking ของครูสุพร จรัสศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 29. ตัวอย่างการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ที่ผมไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ รวมทั้งทีวี
 30. ธุรกิจนะจ้ะ ของครูละม่อม  ม่วงไหมทอง
 31. สูตรการทำอาหาร ของปรารถนา มาสถิตย์ชัย และอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์
 32. อาหารเพื่อสุขภาพ ของอัญชลี หวลสิริโชติ
 33. แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม ของแม่ครัวสองสาว นุชนภา เลิศด้วยธรรม และอภิชา ชะโรจน์บวร
 34. ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ ของเมธิรา ถาวรสุขศิริ

 

ข้อมูลโดย www.thaigoodview   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  17 ก.ย. 2549 11:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป wut

  203.118.93.79

  

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

ข้อมูลโดย  http://www.acr.ac.th/acr/wijai.htm

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
ครูลาวัณย์,ครูสุธี,ครูมัลลิกา
2
การศึกษากิจกรรมที่เด็กปฐมวัยสนใจ
ครูปราณี,ครูชนิดา,ครูกาญจนา
3
ครูสายตา,ครูทิพวรรณ์,ครูอาภรณ์
4
ครูจารุณี,ครูนารี,ครูเทียมใจ
5
ครูวาสนา(ก),ครูทิพรัตน์,ครูศุภนุช,ครูกุหลาบ
6
การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูปรินยา,ครูอังคณา
7
ครูเยาวลักษณ์ โทณผลิน
8
การพัฒนาเด็กที่ไม่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ม.มาโนช ,ครูดวงเดือน , มนันทวัจน์
9
ครูวีรยา ศรีชุมพล
10
การเสริมสร้างความจำและความเข้าใจเรื่อง"Present Simple Tense" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2
ม.ชววัฒน์ กลิ่นเจริญ
11
การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านและการสะกดคำภาษาไทย ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูดวงจันทร์,ครูปิยะนุช
12
ม.วรศักดิ์ , ม.สุขวันชัย
13
การพัฒนาความสามารถในด้านการใช้ past simple tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม. สำเนา
14
สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ครูเนาวรัตน์ ภิญวัย
15
ครูวรรณา, ครูขวัญหทัย, ครูวลัยพร
16
การศึกษาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.สมชาย ธนสายสัมพัยธ์
17
ครูสิรินุช,ครูยุพิน,ครูสุภัทรา
18
ครูสำราญ เมียงมาก
19
ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนใช้อักษรตัวใหญ่
ครูปราณีต ศรีรัตนโช
20
ครูละเอียด,ครูจินดาภรณ์
21
ครูเรณู, ครูกรรณิการ์,มมาโนช
22
พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูธนาภรณ์ เชาวนศิลป์
23
ครูนันทนา รัตนศรี
24
การศึกษาสาเหตุนักเรียนเรียนดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไม่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูมาริสา , ม.จรัล
25
ครูพิชชา สกนธวัฒน์
26
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานธุรการ-การเงิน
ครูวิภา, ครูเพชรรินทร์, ครูวาสนา
ครูวรรณเพ็ญ, ครูสุภัตรา
27
ส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูอุมาพร,ม.ปริญญา
28
การพัฒนานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพโดยการเต้นแอโรบิคระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูมัณฑนา,ครูชื่นกมล,ครูเกษร(ก)
29
ครูสุวรรณี,ครูกาญจนา(ส),ครูอำพร
30
ครูสุชาดา,ครูเยาวลักษณ์(บ),ครูศรีนวล
31
ศึกษาพฤติกรรมการลงว่ายน้ำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ม.บัลลัลก์,ม.จำรูญ,ม.สมชาย,ม.สมยศ
32
สำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม.จิตประเสริฐ
33
ครูเกษร(ร),ครูฉายพรรณ
34
ครูวาศนา(ส),ครูนิอร,ครูชลธิชา
35
ครูภัณฑ์พิศ มหาสัทธา
36
ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิกับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูวรกานดา เกียรติธนกูล
37
ครูสุคนธ์,ครูภัทรินทร์
38
ม.สุเทพ ทองขาว
39
ผลการได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงื่อนไขผลการกระทำเพื่อปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6/2
ครูศิริรัตน์ ศิริสูตร
40
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์
ครูถนอมนวล ,ครูนาตยา
41
การพัฒนาความเข้าใจการอ่านเรื่องภาษาอังกฤษโดยผ่านบทความวิทยาศาสตร์
ครูปิยะนุช,ครูอังคณา
42
ส่งเสริมการทำงานของนักเรียนให้มีระเบียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูอิศรางค์,ครูอรอุมา
43
ม.วสันต์ , ม.ธีระ, ม.พิเชษฐ์
44
ทัศนคติที่ผู้ปกครองมีต่อครูผู้สอนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูสินีนาฏ กิ่งมั่นคง
45
การพัฒนาเด็กที่ไม่สามารถถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ทางการเล่นดนตรีได้
ม.พิสิฐ ธนะการณ์
46
ครูกาญจนา วนิชรัตน์
47
การสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยวิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นชั้น ป.1
ครูจรรยา เตชะบุตร
48
การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักกเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูรุ่งตะวัน จันทนงค์
49
คณิตศาสตที่จำเป็นในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ม.ปริกซิงห์
50
ครูสายทิพย์ นิยม
51
ครูนิภาวรรณ
52
การแก้ปัญหาทักษะในด้านการคิดคำนวณ
ครูมัตติกา ฉัตรเงิน
53
การพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กวัย 5 - 6 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูปรียานุช,ครูสิริพร,ครูเสาวนิจ,ครูรมณีย์
54
เสริมทักษะการเรียนวิชาพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูอุสนีย์ ,ม.เรืองฤทธิ์,ครูนงนุช
55
ศึกษาปัญหาลักษณะการวิ่งของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ม.นิวัต , ม.สมยศ , ม.ประเคน
56
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์กระดาษรีไซเคิลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูยุพิน , ครูพูลสุข,ครูจิรฐา
57
ครูลาวัลย์ , ครูภัทรานิษฐ์
58
ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการจัดบุคลากรเข้าสอน/รับตำแหน่งงาน
ครูมาลัย , ครูบัวแดง , ม.สราวุธ
59
ส่งเสริมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูมลิวัลย์ ศรีกุล
60
ปัญหาการอ่าน ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (The Problems of Reading English in Mathayom 1)
ม.จำนง กองเส็ง
61
ครูพิมพา ทองขาว,ครูชญานุช หว้าปราง
62
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิมพ์ดีดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ครูปัณฑารีย์,ครูเนตรดาว
63
ครูสมคิด เจริญหิรัญ
64
การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์
ครูสุวิมล , ครูนันทวัน , ม.ปัณณวัฒน์

 

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของเด็กชายมนู รัตนน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูกาญจนา (ว)
2
ปัญหาการส่งหลักฐานการประกันตน ประกันสังคม
ม. วรศักดิ์
3
ศึกษาการอ่านเขียนภาษไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูวรรณา
4
การพัฒนาการอ่านคำ
ครูสุชาดา
5
ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่มีคำถามปลายเปิดส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ครูนารี
6
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปับของเล่นของใช้ในระดับอนุบาล 3/4
ครูเทียมใจ
7
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ ที่มีความบกพร่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ครูปราณี
8
ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. สุชาติ
9
ส่งเสริมทักษะการอ่านและสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูพิมพ์นิภา
10
การแก้ปัญหาการคูณและเลขโจทย์ปัญหาของนักเรียน
ครูขวัญหทัย
11
การพัฒนาการอ่านคำในบทเรียนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูศรีนวล
12
การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย
ครูภัทรานิษฐ์
13
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูนงลักษณ์
14
การสำรวจราคา ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาล และน้ำมันพืช ปีการศึกษา 2546
ครูสุดใจ
15
การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
ครูทิพรัตน์
16
การสำรวจการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2546
ครูมาริสา
17
การวาดภาพ ทักษะการวาดภาพระบายสี
ครูอาภรณ์
18
การศึกษารายกรณี เด็กชายฤทธิพร ฟูเฟื่อง (การรังแกเพื่อน)
ครูจินดาภรณ์
19
การพัฒนาการขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ครูสมคิด
20
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัด ระดับเด็กก่อนประถมศึกษา
ครูทิพวรรณ์
21
ความพึงพอใจของพนักงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ม.สุขวันชัย
22
การพัฒนางานการเงินและบัญชีโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูเพชรรินทร์
23
ศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองตามแนวคิดของผู้ปกครอง
ครูวิภา
24
การพัฒนาการขียนตัวอักษรโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
ครูเสาวนิจ
25
การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูกุหลาบ (ส)
26
การพัฒนาการแต่งโจทยปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( การคูณ )
ครูปรินยา
27
การจัดทำเนียบบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูเนาวรัตน์
28
ทัศนคติที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูอิศรางค์
29
การพัฒนาการเรียนวิชาศิปะภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเลระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ม. นันทวัจน์
30
การสร้างแบบฝึกภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ครูวีรยา (ศ)
31
การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
ครูกาญจนา (ส)
32
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
ครูพูลสุข
33
การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ม. มาโนช (ก)
34
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูอังคณา (ศ)
35
การแก้ปัญหาการใช้ singular and plural nouns
ครูสุวิมล
36
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ชอบเรียน วิชา คณิตศาสร์ ภาษาอังกฤษ
ครูสิริพร
37
ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
ครูเกษร (ก)
38
การพัฒนาพฤติกรรมในการพูดของเด็กที่พูดจาไม่ไพเราะ
ครูยุพิน (ช)
39
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ
ครูสิรินุช
40
ส่งเสริมสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูวรกานดา
41
จิรยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูนิภาวรรณ
42
การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์เพื่อปรังปรุงบุคคลิกภาพโดยการเต้นแอโรบิค
ครูมัณฑนา
43
ส่งเสริมทักษะการเขียนสุนทรพจน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูสายทิพย์
44
ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง
ครูสำราญ
45
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์ สิทธิโชค
ครูละเอียด
46
การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกมในเด็กปฐมวัย
ครูสายตา
47
การส่งเสริมพัฒนาการทำงานสร้างสรรค์ของเด็กชายจิรัฎ วานิช
ครูสุภัทรา
48
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ครูอังคณา (ล)
49
การเล่นมุมบล็อกเพื่อพัฒนาความสามรถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
ครูชนิดา
50
ศึกษาลักษระพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในทัศนะของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
ม.จรัล
51
ปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของเด็กชาย สุทธิภัทร ฟูตระกูล
ครูสุคนธ์
52
ศึกษาผลของการพัฒนาการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูสุวรรณี (ศ)
53
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูมัตติกา
54
ส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล
ม.นิวัติ
55
ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ครูสุธี
56
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ครูฉายพรรณ
57
ความสัมพันธ์ระหว่างงานผ้ากับนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูยุพิน (ศ)
58
การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โดยแบบฝึกพิเศษที่ครูกำหนดขึ้น
ครูปิยะนุช (ค)
59
การแก้ปปัญหาการลงเรียนว่ายน้ำและการพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ม.สมยศ
60
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ม.จำรูญ
61
ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด
ครูมัลลิกา
62
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ-สะกดคำ
ครูอำพร
63
การสร้างหนังสืเสริมประสบการณ์ การอ่านเรื่องสั้น
ครูวาสนา(ก)
64
พัฒนาการใช้ Past Simple Tense ในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูยุพาวดี
65
สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเจ้าหน้าที่จำหน่ายเครื่องเขียน
ครูสุภัตรา
66
การพัฒนาทักษะหาผลคูณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูเยาวลักษณ์(ท)
67
ส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูนงนุช
68
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้แบบฝึกทักษะของเด็กชายธีรวุฒิ โพธิ์งาม
ครูภัทรินทร์
69
การส่งงานของนักเรียน
ครูนิอร
70
การส่งเสริมการเรียนพระคัมภีร์ด้วยการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น้วยตนเอง
ครูบัวแดง
71
ศึกษาการปฏิบัติงานสารบรรณ
ครูวาสนา (น)
72
การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายโดยใช้กิจกรรมทดดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ม. สุเทพ
73
การแก้ปัญหาการอ่านคำที่ประสมด้วยมีสระลดรูป
ครูกาญจนา (สาร)
74
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของเด็กชาย ชินกฤต อินพหล
ครูลาวัณย์
75
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ หารของของเด็กชายศิรินนัศ ลอสินคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูนันทนา
76
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูเยาวลักษณ์(บ)
77
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและการพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ม.สมชาย (บ)
78
ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูมลิวัลย์
79
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างแผนภูมิของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ครูพิมพา
80
การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ ของเด็กชายศักรินทร์ นุตตากุลพพงศ์
ครูดวงเดือน
81
การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ
ครูวลัยพร
82
ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการวาดภาพ
ม.มาโนช (พ)
83
ส่งเสริมการใช้ mouse ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โดยใช้เกมส์ช่วยในการส่งเสริมการใช้ mouse
ครูจรรยา
84
การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีโดยการใช้เมาส์
ครูรมณีย์
85
การพัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อในการทำงานของเด็กชายธนพล วีระพันธ์
ครูชื่นกมล
86
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของเด็กชาย พัทธมน โลหะนาคะกุล
ครูมยุรี
87
การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี
ครูลำเพย
88
การพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ใช้สื่อให้เด็กสงบของเด็กชายชนัฐกฤตย์ รินทรานุรักษ์
ครูกุหลาบ (ย)
89
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของเด็กชาย ชญานิน วิทยาพัฒนพร
ครูสำรวย
90
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นของเด็กชาย ภูผา พิษุณะะรัตน์
ครูเกศกนก
91
การแก้ปัญหานักเรียนไม่กล้าลงน้ำและพัฒนานักเรียนเพิ่มเติมมากขึ้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ม.บัลลังก์
92
การส่งเสริมการท่องศัพท์ในวิชา Social Studies เรื่อง อาชีพและสถานที่ต่างๆในชุมชน
ม. ปัณณวัฒน์
93
การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
ครูดวงจันทร์
94
การแก้ปัญหาความคงทนในการจดจำเกี่ยวกับเดือนทั้ง 12 เดือน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ครูปราณีต
95
กิจกรรมการซ่อมเสริม
ครูวาศนา (ส)
96
ความพึงพอใจในการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของฝ่ายวิชาการ
ครูจิรฐา
97
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูธนาภรณ์
98
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2544
ครูภัณฑ์พิส
99
การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว
ครูชลธิชา
100
ความคิดเห็นที่คุณครูมีต่อสมาคมผู้ปกครองและครู
ครูสินีนาฎ
101
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.เรืองฤทธิ์
102
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูกรรณิการ์
103
สำรวจความต้องการบริการแนะแนว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. จิตประเสริฐ
104
สำรวจโปรแกรมที่นักเรียนสนใจในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูชญานุตน์
105
ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ม. ชววัฒน์
106
เทคนิคการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างง่ายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครูลาวัลย์
107
ส่งเสริมการท่องสูตรคูณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2-6/6
ครูจินตนา
108
การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูรุ่งตวัน
109
สำรวจทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูอุมาพร
110
ศึกษาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 5 คน
ครูอรอุมา
111
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถอ่านได้
ครูนาตยา
112
การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยม เพื่อใช้ในการสอนว่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูเรณู
113
การสร้างคู่มือการใช้ห้องสมุดสำหรับนักเรียน
ครูวีรยา (ก)
114
การพัฒนาทักษะพื้นฐานหลักการปฏิบัติวงโยธวาทิต
ม.อนวัฒน์
115
การทำสมาธิก่อนเรียนมีผลต่อการพัฒฯาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ม.ปรวิทย์
116
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ครูมาลีรัตน์
117
การอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครุอมรรัตน์
118
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ทในระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ม.เอกสิทธิ์
119
ส่งเสริมความสามารถการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ม.เรวิทย์ ,ครูจินตนา, ม.ปรวิทย์

 

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2547

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
 การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาการวิเคราะห็โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นป.2/4
ครูกาญจนา (ว) 
2
 การขาด ลาของคนงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. วรศักดิ์ 
3
 การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านภรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 ครูวรรณา
4
ผลการจัดกิจกรรมกระบวนการกุล่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดระเบียบวินัยตามกฎกติกาข้อตกลงของนักเรียนอนุบาล 3/3
ครูนารี 
5

 การใช้บัตรคำเสริมการอ่านหนังสือในบทเรียน

ครูเทียมใจ
6
 การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนอนุบาล1/1
ครูปราณี 
7
 พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม. สุชาติ 
8
 การใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ครูขวัญหทัย 
9
 สำรวจความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถม และมัธยม
ครูนวลลักษณ์ 
10
 การพัฒนาการอ่านคำยากในบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในกาาอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/1
 ครูศรีนวล
11
 การใช้วิธีสอนแบบร่วมรู้สืบเสาะเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าเพิ่มเติม
ครูภัทรานิษฐ์ 
12
 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูนงลักษณ์ 
13
 การแก้ปัญหานักเรียนไม่รับประทานอาหารโดยใช้วิธีการทดลองชิมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูสุดใจ 
14
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ครูทิพรัตน์
15
 การจัดทำแบบประเมิน 3 เพื่อการบันทึกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการทำ ปพ5
 ครูมาริสา
16
 การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ชอบหยิบของผู้อื่นของนักเรียนชั้นอนุบาล2/4
 ครูอาภรณ์
17
 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาไทยมาตราตัวสะกดให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
 ครูจินดาภรณ์
18
 การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมป.6โดยใช้แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูสมคิด 
19
 การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดความมีวินัยของนักเรียนระดับอนุบาล3/5
ครูทิพวรรณ์ 
20
 ความพึงพอใจในการใช้บริการของห้อง
ครูเพชรรินทร์ 
21
 การจัดสวัสดิการให้กับครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวิภา 
22
 การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก
ครูปรียานุช 
23
 พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้เพลงและเกม
ครูเสาวนิจ 
24
 การปรับพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมโดยใช้แรงเสริม:ศึกษาการเก็บขยะในช่วงพักเที่ยงของนักเรียน
ครูกุหลาบ (ส) 
25
 การพัฒนาการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ครูปรินยา 
26
 ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ บุณยนิยม นักเรียนม.4/3
ครูเนาวรัตน์
 
27
 การใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการแผนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3,2/4
ครูอิศรางค์
 
28
 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานศิลป์สร้างสรรค์แบบสหร่วมใจ
ม. นันทวัจน์ 
29
 การพัฒนาผู้เรียนกับการออกเสียงภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. จำนง 
30
 การพัฒนาการเดินของเด็กชายวีรภัทร์ โตวิชัย
ครูกาญจนา (ส) 
31
 สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย
 ครูพูลสุข
32
 การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้น ป.5/6
ม. มาโนช (ก) 
33
 การใช้วิธีการสอนแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นป.2/1
ครูอังคณา (ศ) 
34
 การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนศัพท์เพื่อพัฒนาความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้น ป.1
 ครูสุวิมล
35
 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็กที่ไม่รักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 ครูสิริพร
36
 การสำรวจการใช้บริการของนักเรียนในการปวดศีรษะ
ครูกุสุมา 
37
 การศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนปฐมวัย
 ครูเกษร (ก)
38
 การเปรียบเทียบพัฒาการทางภาษาของเด็กวัย4ปี และ5 ปี โดยการเล่านิทานไม่มีคำบรรยาย
ครูยุพิน (ช) 
39
 การจัดกิจกรมโดยใช้ วี ดี โอ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับปฐมวัย
ครูสิรินุช 
40
 เจตคติที่ดีเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนม.3บางกลุ่ม
 ครูวรกานดา
41
 การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นป.1/5
ครูนิภาวรรณ 
42
 การใช้วิธีการสอนแบบ 4 สัมพันธ์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรยนของด.ช.ศุภกร ต่อโชตินักเรียนอนุบาล 2/2
 ครูมัณฑนา
43
 พัฒนาการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
 ครูสายทิพย์
44
 ศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียนที่ท่องอาขยานไม่ได้ของนักเรียนชั้น ม.4/3
ครูสำราญ 
45
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเขียนสะกดคำในระดับชั้นป.6
 ครูละเอียด
46
 ผลของการเล่านิทานที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กอนุบาล3/2
ครูสายตา 
47
 การใชันิทานเป็นสื่อเพื่อแก้ปัญหาการพูดไม่สุภาพของนักเรียนอนุบาล 2
ครูสุภัทรา 
48
 การใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษกลับด้านของนักเรียน
อนุบาล 2

 ครูสุวรรณี (ฉ)
49
 การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบจำลองอะตอมชั้นม.4/1
 ครูอังคณา (ล)
50
 การใช้เกมเพื่อพัฒนาการอ่านคำประสมสระในบทเรียนของนักเรียนอนุบาล3
ครูชนิดา
51
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม.จรัล
52
 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2/5
ครูสุคนธ์
53
 การใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำและแจกลูกคำเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูสุวรรณี (ศ)
54
 การพัฒนาควาาสามารถในการใช้ Present Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ม. สำเนา
55
 การใช้สมุดภาพช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
ครูถนอมนวล
56
 การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูมัตติกา
57
 การพัฒนาของนักฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี
ม.นิวัติ
58
 การพัฒนาความพร้อมทางการพูดของนักเรียน กรณีศึกษาของ ด.ช.ณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี ชั้นอนุบาล1/3
ครูสุธี
59
 การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ครูฉายพรรณ
60
 การพัฒนาการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นม.2
ครูยุพิน (ศ)
61
 การพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทยดดยการแจกลูกสะกดคำ
ครูปิยะนุช (ค)
62
 การใช้จำนวนตัวเลข1-20
ครุนันทวัน
63
 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนระดับชั้นม.3
ครูอุสนีย์
64
 การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.1
ม.สมยศ
65
 การแก้ปัญหาการเล่นลูกสองมือล่างของนักเรียนชั้นม.3/2
ม.จำรูญ
66
 การศึกษาพัฒนาสมาธิในการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
ครูมัลลิกา
67
 การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ สะกดคำ
ครูอำพร
68
 การแก้ปัญหาเรื่องลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูวัณย์สการณ์
69
 การใช้วิธีการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงตัวอักษรท้ายคำ
ครูยุพาวดี
70
 สภาพการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวรรณเพ็ญ
71
 ความพึงพอใจของผู้รับบริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ
ครูสุภัตรา
72
 การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนป.3/4
ครูเยาวลักษณ์(ท)
73
 เสริมทักษะวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ครูนงนุช
74
 การใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โยทย์ปัญหาของนักเรียนชั้น ป.3/3
ครูภัทรินทร์
75
 เสริมทักษะการฝึกพิมพ์ดีดโดยการใช้แบบฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาการพิมพ์ของนักเรียนชั้นป.2
ครูเนตรดาว
76
 การใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์งานของนักเรียน
ครูนิอร
77
 ศึกษาความต้องการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากรเปรียบเทียบปีการศึกษา 2547 กับ2548
ครูบัวแดง
78
 การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื้อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวาสนา (น)
79
 การไม่ทำการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นม.6/2
ม.สมชาย (ธ)
80
 ส่งเสริมการโผตัวบนผิดน้ำของนักเรียนระดับอนุบาล3 โดยใช้การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
ม. สุเทพ
81
 การเรียนแบบร่วมมือเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมของนักเรียนชั้นม.6/1
ครูศิริรัตน์
82
 การใช้ชุดการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ครูกาญจนา (ส)
83
 การใช้สมาธิก่อนเข้าสู่บทเรียน
ครูประภาพันธุ์
84
 การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์
ครูลาวัณย์
85
 การใช้บทบาทสมมุติเพื้อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห็โจทย์ปัญหานักเรียนชั้น ป.4
ครูนันทนา
86
 การใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูเยาวลักษณ์(บ)
87
 การศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้น ม.5
ม.สมชาย (บ)
88
 การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์รับดับชั้น ม.2
ครูมลิวัลย์
89
 การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพเวเตอร์(โปรแกรมExcel เรื่องการคำนวณและการใช้สูตรของนักเรียนชั้นป.6/6 โดยใช้สื่อประกอบการฝึก
ครูพิมพา
90
 การพัฒนาการวาดภาพระบายสีของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูดวงเดือน
91
 การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ
ครูวลัยพร
92
 การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Word) เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึก
ครูจรรยา
93
 ศึกษาทัศนคติความพึงพอใจของครูต่อตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
ครูมาลัย
94
 ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ท
ม. วสันต์
95
 การใช้เกมนิทานเพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์
ครูรมณีย์
96
 การสร้างเสริมวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
ครูชื่นกมล
97
 พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน
ครูมยุรี
98
 การส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล1/3พูดอย่างสุภาพโยใช้นิทานประกอบภาพ
ครูลำเพย
99
 การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน
ครูกุหลาบ (ย)
100
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นของเด็กชายศุภณัฐ แครมพ์
ครูสรนันท์
101
การแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานอาหารที่มีผักของเด็กอนุบาลโดยใช้วิธีการเล่านิทาน
ครูเกศกนก
102
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.5
ครูพิชชา
103
การสอนโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชา Biology in English ของนักเรียนชั้น ม.6/1
ม. ปริญญา
104
การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนอัสสัมชัญระยองที่มีต่อวารสารของโรงเรียน
ม. สราวุธ
105
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำป.4
ม.บัลลังก์
106
การใช้ชุดแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ม. ปัณณวัฒน์
107
การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียน
ครูดวงจันทร์
108
การเปรียบเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอย่างง่ายๆเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนป.4/6
ครูปราณีต
109
ส่งเสริมศักยภาพการใช้ Present Continuous Tense กรณีศึกษานักเรียนชั้นม.2/1
ครูวาศนา (ส)
110
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นป.5
ครูจิรฐา
111
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยการสอนแบบโครงงาน
ครูธนาภรณ์
112
การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาท์ของนักเรียนชั้นป.1/1
ครูปัณฑารีย์
113
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์โดยใช้มัลติมีเดีย
ครูภัณฑ์พิส
114
การส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับสายตาโดยใช้กิจกรรมการเรียนดนตรีของนักเรียนอนุบาล2
ม.เชิดศักดิ์
115
การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นป.4/5
ครูจุฑามาศ
116
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการ P D C A
ม.เรืองฤทธิ์
117
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.5/6
ครูกรรณิการ์
118
การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกลัก สัปปุริสธรรม ของนักเรียนชั้นม.3
ม. จิตประเสริฐ
119
การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Word
ครูชญานุตน์
120
การแก้ปัญหาการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
ครูศุภนุช
121
การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านระบบวีดีทัศน์
ม.จักรกฤษณ์
122
การเสริมสร้างทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นป.6
ครูจินตนา
123
การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบใจความของนักเรียนชั้น ป.1/4
ครูรุ่งตวัน
124
การใช้วิธีช่วยสอนแบบการสอนปากเปล่าเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีววิทยาของนายวรกุล คงลายทอง นักเรียนชั้นม.5/1
ครูอุมาพร
125
การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ครูอรอุมา
126
การพัฒนาทักษะการเล่นทรัมเป็ทให้สามารถออกเสียงได้อย่างนุ่มนวล
ม.พิสิฐ
127
การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้
ครูนาตยา
128
การใช้บทเรียนการณ์ตูนเรื่องเศษส่วนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับป.5
ครูเรณู
129
การใช้วิธีการทดสอบย่อยเพื่อแก้ปัญหาความคงทนในการจำคำศัพทย์ภาษาอังกฤษของนักเรียนป.6/6
ครูปิยะนุช (น)
130
การยืมหนังสือจากห้องสมุดระดับชั้น ป.5-6
ครูวีรยา (ก)
131
การพัฒนาทักษะการเรียนกีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น
ม.อนวัฒน์
132
ศึกษาสมรรถภาด้านการวิ่งกลับตัวของนักเรียนป.4/1
ม.ประเคน
133
ศึกษาและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยวิธีกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้น ม.3
ม.ปรวิทย์
134
การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1/2
ครูมาลีรัตน์
135
การใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการเรียนรู้ภาษาเพื้อพัฒนาการอ่านออกเสียงตัว ร
ครุอมรรัตน์
136
พัฒนาการใช้แขนท่าฟรีสไตร์ของนักเรียนป.5/4
ม.เอกสิทธิ์
137
สำรวจบริโภคนิสัยและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นป.6
ครูวริษฐา
138
กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ม.วรยุทธ
139
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นม.3/4
ม.เสกสรร
140
การแก้ปัญหาการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนม.4/2
ครูมลินี
141
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าว
ครูวิภาดา
142
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 โดยใช้แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูณัฐยาภรณ์
143
ศึกษาความสนใจในการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้กิจกรรมแสดงกลวิทยาศาสตร์
ม.ธานี
144
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี (การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์)ของ ด.ช.ฐาปกรณ์ ตุ้มวิจิตร ชั้นป.6
ม.ธนพงษ์
145
การยิงประตูแบบเลย์อัพซ้ายการเรียนบาสเกตบอลของนักเรียนม.6
ม.สรศักดิ์
146
การแก้ปัญหาและการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำนักเรียนม.2
ม.อุดมโชค
147
การพัฒนาจินตนาการด้วยเทคนิคสีน้ำ
ม.มาโนช (พ)
148
ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ เด็กชายสุทธิภัทร ฟูตระกูล
ครูพิมพ์นิภา
149
การพัฒนาแบบฝึกสร้างประสบการณ์ การอ่านสะกดคำด้วยปากเปล่าของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูสุชาดา

 

 


  5 ต.ค. 2553 08:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rosetta stone

 ghost@gmail.com 112.122.230.56

   Incoming 1801, later on cardinal geezerhood from warding off duty attempts of the the rosetta stone British people, and subsequently their overcome at Abuquir Bay, the Gallic forces in Arab Republic of Egypt gave up. Under the price of the Treaty of Capitulation, whole antiquities incoming the rosetta stone discount self-will from the French, including the Rosetta lapidate, made up surrendered to the the British.

 


  29 ธ.ค. 2557 02:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap Birkin Bags Replicas

 apmzarxefpj@gmail.com 107.150.36.162

   hermes birkin bag burberry outlet uk Cheap Birkin Bags Replicas http://centresportsetloisirs.com/images/img/5422900dc63146978e58f2d991ad769c.asp

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010